Förstå impulsivt beteende hos barn

Många barn agerar utan att tänka på konsekvenserna. Det är viktigt att vara medveten om våra barns impulsiva beteende för att kunna hjälpa dem.
Förstå impulsivt beteende hos barn
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

De flesta barn gör eller säger saker utan att tänka på konsekvenserna. Vi uppfattar ofta felaktigt impulsiva barn som bortskämda, slarviga eller oförskämda. Nedan kommer vi att prata om impulsivt beteende hos barn och hur vi kan hjälpa våra barn att utveckla självkontroll.

Barn har ibland stora svårigheter att sätta stopp för sina tankar. De stör dig medan du pratar med någon och de tar saker utan att be om tillstånd. De kan till och med försätta sig själva i fara, till exempel genom att korsa gatan utan att titta så att de kan jaga ifatt en boll, etc.

Impulsiva barn agerar ofta innan de kan stoppa sig själva, och vi föräldrar undrar ofta varför de agerar på detta sätt – om det är omogenhet, slarv, etc. – och hur vi kan hjälpa dem.

Hur ser impulsivt beteende ut hos barn?

Om ett barn är impulsivt lite då och då kan vi tycka att det är helt normalt. Men vi ändrar ofta uppfattning om vi regelbundet observerar impulsivt beteende, t.ex. om vi märker att de kan ha svårt att kontrollera sig själva.

impulsivt beteende hos barn: barn spelar spel

Inte alla barn har samma impulsiva beteende. Dessa beteenden manifesterar sig olika hos varje barn och kan också förändras när de blir äldre.

Några beteenden vi kan observera är att de:

Impulsivt beteende kan få barn att verka yngre än de är; beteendet hos ett 10-årigt barn kan likna en 6-årings. Det beror på att deras självkontroll inte har mognat.

Vad kan orsaka impulsivt beteende hos barn?

Det finns flera skäl till varför ett barn kan vara impulsivt. Låt oss titta på några av anledningarna som kan vara ansvariga.

Omogenhet

Barn beter sig så här för att de mognar senare än andra barn i deras ålder. Som ett resultat försenar det utvecklingen av förmågan att stanna upp och tänka efter innan de agerar.

Stress, frustration och sömnbrist

Om barn har problem i skolan eller i familjen kan impulsivitet vara ett sätt att frigöra den spänningen. Vi får inte glömma att barn inte vet hur de ska uttrycka sina känslor som vuxna. Därför släpper de den spänningen genom impulsivt beteende.

Barn med ADHD

Barn med hyperaktivitet och ADHD har svårt att kontrollera vissa intensiva känslor som ilska. Som ett resultat av denna oförmåga att kontrollera sina känslor kan de också ha svårt att kontrollera sitt beteende.

Fobier och affektiva störningar

Vissa affektiva störningar kan också vara orsaken till impulsivt beteende hos barn. Oavsett anledningen till att ett barn är impulsivt är det viktigt att man stöder barnet och hjälper honom eller henne att bli bättre och få större självförtroende. Detta hjälper barnet att känna sig mer mogen och få bättre självkänsla.

Hur kan vi hjälpa våra barn om de är impulsiva?

Det första vi bör göra för att hjälpa våra barn är att observera hur de beter sig hemma. Detta ger oss en uppfattning om varför de har så mycket problem med att kontrollera sig själva.

impulsivt beteende hos barn: pojke stoppar något i munnen

Det är viktigt att du identifierar orsaken till dessa impulsiva beteenden för att kunna hantera dem. Om problemet är frustration kan du använda en frustrationslogg för att observera mönster. Detta hjälper dig att diskutera problemet i skolan och med en terapeut eller psykolog, så att ni tillsammans kan hitta lösningen.

Om du tror eller vet att orsaken är att ditt barn har ADHD är det bäst att be om en utvärdering i skolan. Detta hjälper dig att vägleda ditt barn i rätt riktning för att hitta en lösning.

Oavsett orsaken till ditt barns impulsiva beteende finns det några strategier du kan använda, till exempel:

  • metoder för att förbättra självkontroll
  • svara med empati när ditt barn är frustrerat
  • öva färdigheter som stärker impulskontroll

Många gånger inser barn att deras beteende kan vara ett problem, och detta påverkar dem. Därför är det viktigt att vi säger till dem att de inte är de enda som har svårigheter och att de med träning kommer att få bättre självkontroll. Glöm aldrig att fira deras framgångar när de lyckas behålla kontrollen över sig själva.

Som du har sett kan impulsivt beteende hos barn bero på flera anledningar, och ovan är bara några exempel. Varje barn är unikt och speciellt. Genom att öva på sin självkontroll kommer barnets impulsiva beteende att gradvis minska.

Som föräldrar är vi våra barns mentorer och förebilder. Visa därför alltid empati och fira varje framgång. Om du gör det blir ditt barns självkänsla starkare.

Det här kan kanske intressera dig…


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Miranda, A. y M. J. Presentación. (1997): Intervención psicoeducativa con los alumnos inatentos, impulsivos e hiperactivos y dificultades de aprendizaje”, Barcelona, ED. Librería Universitaria de Barcelona.
  • Barkley, R.A. (1995): Niños hiperactivos. Cómo comprender y atender sus necesidades especiales, Barcelona: Paidós.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.