Vad man bör göra vid drunkning hos barn

Uppskattningar tyder på att drunkning är den näst främsta dödsorsaken bland barn i utvecklade länder. Här berättar vi vad du behöver göra om en drunkningsolycka inträffar.
Vad man bör göra vid drunkning hos barn

Senaste uppdateringen: 07 maj, 2021

Barn tillbringar mycket tid i och runt vatten under de varma sommarmånaderna, så när sommaren kommer kämpar nästan alla föräldrar med en rädsla för att deras barn ska drunkna. Men även under tillsyn tar det bara bråkdelen av en sekund innan en olycka kan inträffa. I utvecklade länder visar uppskattningar att drunkning faktiskt är den näst främsta dödsorsaken. Så vad ska man göra vid drunkning hos barn?

Det är viktigt att hålla sig så lugn som möjligt och agera snabbt och effektivt. I den meningen är det bra om du har en tydlig uppfattning om vilka steg du ska ta vid drunkning på ett så mekaniskt sätt som möjligt utan att få panik.

Vad är drunkning?

Definitionen av drunkning är den totala oförmågan att andas. Med andra ord, när en person drunknar kan han eller hon inte ta in luft i lungorna.

Även om det kan ske av flera anledningar kommer vi här att fokusera specifikt på att drunkna i vatten. Då tar sig vätska in i luftvägarna utan att lämna utrymme för luft att komma in. När det inträffar slutar hela kroppen ta upp syre och som ett resultat förlorar individen snabbt medvetandet.

göra vid drunkning: barn i pool

När är barn i störst risk att drunkna?

I de flesta fall behöver barn inte tillbringa lång tid utan tillsyn för att det ska kunna ske. Det tar bara några sekunder för barn att tappa balansen i vattnet eller halka och falla under ytan. I själva verket kan även barn under uppsikt falla offer för dessa olyckor.

Dessutom drunknar barn inte uteslutande i djupa bassänger och vattendrag. Experter hävdar att bara 30 cm vatten räcker för att orsaka drunkning.

Därför är det viktigaste för att förhindra drunkning att aldrig lämna barn utan tillsyn i eller runt vatten. Dessutom ska du alltid hålla dig i närheten, även om de är inom synhåll. Om du märker något alarmerande kan du då agera så snabbt som möjligt.

Vad behöver man göra vid drunkning hos barn?

Återigen är det viktigaste vid drunkning att agera snabbt. Så snart du märker att något är fel måste du undersöka för att se vad som händer.

För det mesta ger barn inga ljud ifrån sig för att påkalla din uppmärksamhet. Snarare försöker de tillkalla hjälp genom rörelser som att försöka lyfta armarna och huvudet över vattnet. Utan framgång blir de snabbt utmattade.

Steg 1

Om du märker att ett barn drunknar är det första du ska göra att påkalla hjälp för att få upp barnet ur vattnet utan att utsätta dig själv för fara. Om du befinner dig vid en pool eller strand med badvakter, påkalla då en livräddare som kommer att veta rätt protokoll för att agera.

Steg 2

När du har fått upp barnet ur vattnet, placera det på en säker plats. Kontrollera om barnet är vid medvetande genom att se om han eller hon svarar på stimuli. Ropa till exempel barnets namn, klappa barnet på kinderna och skaka kanske till och med barnet försiktigt för att se om det reagerar.

Du måste alltid meddela räddningstjänsten så att de kan komma och göra en mer detaljerad utvärdering av situationen. I den meningen kan en av två scenarier uppstå:

 • Scenario 1: Barnet svarar på stimuli, vilket innebär att han eller hon är vid medvetande. Om så är fallet, placera barnet i framstupa sidoläge. Detta är delvis för att förhindra att barnet sväljer om det kräks. Ta också av våta kläder och täck över barnet med torra handdukar eller filtar om det finns någon risk för hypotermi.
 • Scenario 2: Barnet svarar inte på stimuli, vilket betyder att han eller hon är helt eller nästan medvetslös. Om barnet är medvetslöst bör du kontrollera om det andas eller inte genom att hålla ditt ansikte nära barnets näsa. Observera samtidigt bröstkorgen för att se om du kan se några tecken på att det andas. Om barnet andas svarar du på samma sätt som om det var medvetet. Med andra ord, placera dembarnet i framstupa sidoläge och se till att barnet är säkert tills räddningstjänsten anländer.

Du kan också läsa den här artikeln: Hjärt- och lungräddning för barn

göra vid drunkning: barn bygger sandslott på stranden

Steg 3

Om barnet är medvetslöst och inte andas är nästa steg att utföra HLR (hjärt- och lungräddning). Följ stegen nedan:

 • Placera barnet med ansiktet uppåt på en hård, stabil yta.
 • Öppna barnets luftvägar. För att göra det, lägg din hand på pannan och luta huvudet bakåt. Detta gör det möjligt för luft att komma in i lungorna.
 • Blås mjukt in 5 andetag. Med andra ord, för in luft i barnets lungor genom att täcka munnen och näsan med din egen mun och blåsa in mjukt och långsamt 5 gånger.
 • Utför bröstkorgskompressioner i en minut. Du bör placera dina händer på mitten av bröstkorgen, halvvägs mellan de två bröstvårtorna. Kompressionerna ska vara tillräckligt starka för att få hjärtat att pumpa blod manuellt.
 • När du har gjort de fem andetagen och en minut komprimeringar, ring efter hjälp från räddningstjänsten om du är ensam. Om det finns fler människor bör de redan ha ringt 112.
 • Fortsätt växla mellan två andetag och 30 bröstkompressioner tills räddningstjänsten har anlänt eller tills barnet börjar andas på egen hand.

Sammanfattningsvis

Drunkning är uppenbarligen ett mycket farligt scenario som ofta äger rum under sommaren. Därför måste du alltid hålla dig nära dina barn när de är i eller runt vattnet och alltid hålla ögonen på dem.

Vid en olycka ska du svara så effektivt och snabbt som möjligt, be om hjälp, tillkalla räddningstjänsten och följa stegen ovan.

Det här kanske intresserar dig…

Orginalartikel: https://youaremom.com/babies/what-do-you-need-to-know/respond-drowning/


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Blasco Alonso, J., Moreno Pérez, D., Milano Manso, G., Calvo Macías, C., & Jurado Ortiz, A. (2005). Ahogamientos y casi ahogamientos en niños. Anales de Pediatría, 62(1), 20–24. https://medes.com/publication/15731
 • Rodríguez-Núñez, A., & Van De Voorde, P. (n.d.). Actualización de las recomendaciones internacionales de reanimación cardiopulmonar pediátrica (RCP): recomendaciones europeas de RCP pediátrica. Retrieved July 9, 2020, from https://www.researchgate.net/publication/319653211
 • Carrillo Álvarez, A., & López-Herce Cid, J. (2006). Conceptos y prevención de la parada cardiorrespiratoria en niños. In Anales de Pediatria (Vol. 65, Issue 2, pp. 140–146). Elsevier Doyma. https://doi.org/10.1016/s1695-4033(06)70166-7

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.