Hjärt- och lungräddning för barn

Hjärt- lungräddning är en serie åtgärder som bör utföras om någon inte andas eller har hjärtstillestånd. Men det skiljer sig lite för barn.
Hjärt- och lungräddning för barn

Senaste uppdateringen: 09 september, 2020

Hjärt- och lungräddning är vad man kallar de åtgärder man bör göra på en person som får hjärtstillestånd. När det gäller barn varierar metoden på vissa sätt från hur man hanterar vuxna.

Kunskap om dessa åtgärder och deras snabba tillämpning kan rädda ett barns liv när det är i fara. Nedan går vi igenom några begrepp som relaterar till de åtgärder som är specifika för barn.

Vad är hjärt- och lungräddning?

Hjärt- och lungräddning, eller HLR, är en uppsättning åtgärder som ska tillämpas vid hjärtstillestånd och andningsuppehåll. Dessa åtgärder måste man tillämpa kontinuerligt tills hjälp anländer med livsuppehållande utrustning.

De flesta fall av hjärtstillestånd äger rum utanför en sjukhusmiljö. De är ofta resultatet av en olycka. Att känna till dessa åtgärder och hur man ska tillämpa dem ordentligt är av avgörande betydelse för att personen ska överleva. När allt kommer omkring är deras syfte att erbjuda grundläggande livsuppehållande åtgärder eller, med andra ord, hålla patienten vid liv.

utrustning för HLR
Ju snabbare och effektivare en person utför HLR, desto större är patientens chanser att överleva. Korrekt hjärt- och lungräddning minskar också patientens risk att drabbas av allvarliga konsekvenser.

Man uppskattar att varje minut som går utan att en person i nöd får HLR minskar hans eller hennes chans att överleva med 10%.

Vem kan utföra hjärt- och lungräddning?

Utformningen av HLR gör det möjligt för vem som helst att genomföra den, även utan medicinsk kunskap.

I själva verket lär sig barn i grundskolan och gymnasiet teknikerna som en del av sin skolgång. Att öva med dockor och simulera nödsituationer gör det enkelt för alla att lära sig att reagera på rätt sätt vid behov.

Du kanske också vill läsa: Kvävning hos barn – hur ska man agera?

När ska du använda hjärt- och lungräddning för barn?

Som sagt är det bäst att ta en kurs i hjärt- och lungräddning där du kan öva och simulera nödsituationer. Vi kommer att beskriva den grundläggande sekvensen för HLR här nedan.

Så vad är det första du ska göra om du ser att ett barn har kollapsat på golvet? Närma dig barnet för att se om det är vid medvetande och andas normalt.

  • Är barnet vid medvetande? För att se om ett barn är medvetslöst bör du röra vid hans eller hennes axlar medan du tilltalar barnet med hög röst för att se om han eller hon reagerar. Om barnet inte reagerar, be någon larma räddningstjänsten, om detta är möjligt, och fortsätt med nästa punkt.
  • Andas barnet normalt? För att testa måste du titta, lyssna och känna. Det innebär att man först utför en manöver, där barnet ligger på ryggen. Lägg en hand på patientens panna och två fingrar från din andra hand på hans eller hennes haka. Luta barnets huvud bakåt, öppna hans eller hennes luftvägar. För sedan ditt huvud så nära barnets mun som möjligt och:
    • TITTA efter om barnets bröst stiger och sjunker i takt med andningen.
    • LYSSNA för att se om du kan höra personen andas.
    • KÄNN om patienten andas ut luft.
    • Om du efter 10 sekunder är säker på att patienten inte andas är det här ett fall av andningsstopp. Då måste du börja med inblåsningar på en gång. Det är mycket ovanligt att hjärtat slutar slå hos barn.

Hur man utför hjärt- och lungräddning på barn

För att börja med hjärt- och lungräddningen blåser du in luft 5 gånger. Man gör detta som följer: Öppna munnen och omslut barnets hela mun och näsa med din. Andas in djupt och blås sedan in luften i barnets mun, med högst så mycket luft som ryms i din egen mun. Tänk på att små barn har små lungor så du måste anpassa mängden efter barnets storlek. Du bör se hans eller hennes bröst stiga. Låt sedan luften komma ut på egen hand och upprepa totalt fem andetag.

Efter dessa 5 inblåsningar gör du hjärtkompressioner, om barnet fortfarande inte har vaknat till. Barnet ska ligga på rygg på ett hårt underlag.

Placera pekfinger och långfinger mitt på bröstkorgen, på nedre halvan av bröstbenet. Var noga med att inte placera fingrarna för långt ner mot magen så att de hamnar på änden av bröstbenet.

Tryck ner en tredjedel av bröstkorgens djup, cirka fyra till fem centimeter, 30 gånger. Hastigheten ska vara lite snabbare än ett tryck i sekunden, cirka 100-120 kompressioner per minut.

Från och med nu växlar du mellan 30 kompressioner och 2 inblåsningar under en minut. Om ingen redan har larmat räddningstjänsten, gör det så fort du får en chans. Fortsätt sedan att växla två andetag med 30 kompressioner tills barnet kvicknar till eller tills medicinsk personal anländer.

Sammanfattning…

Vi bör alla lära oss hur man känner igen livshotande situationer som kräver hjärt- och lungräddning för barn och vuxna. Då kan vi reagera snabbt och effektivt. Glöm inte, HLR räddar liv!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.