Hur man undviker tvångsmässig konsumtion hos barn

Vi bombarderas ständigt av reklam, oavsett var vi vänder blicken, och det är lättare än någonsin att nå de yngsta måltavlorna. Så hur kan vi undvika det?
Hur man undviker tvångsmässig konsumtion hos barn
Marián Carrero Puerto

Skriven och verifierad av psykologen Marián Carrero Puerto.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Tvångsmässig konsumtion hos barn börjar bli ett alltmer aktuellt problem. Så hur kan vi undvika det?

Runt juletider ökar denna konsumtion ännu mer än resten av året… Vi omringas konstant av så många budskap som främjar massiv konsumtion. Detta bombardemang kommer inte bara från media – som tv och internet – utan också från familjemedlemmar och skolkamrater.

Budskapet – antingen implicit eller helt öppet – får oss att tro ​​att vi måste fortsätta köpa, oavsett om vi behöver saken eller inte. Speciellt under julen är barn den största måltavlan för många reklamkampanjer. Nästan all tv-reklam vänder sig till denna grupp och lockar och pockar på deras uppmärksamhet.

Högtider och juletider

Utan tvekan är julen en av de vackraste tiderna på året. Julen handlar om tid med familjen, musik, traditioner och god mat. Men julen har också en nackdel; den har en tendens att göra oss till konsumtionsslavar. Sanningen är att samhället som helhet har blivit offer för tvångsmässig konsumtion.

”Annonser och reklam försöker stimulera våra sinnliga önskningar och omvandla lyx till nödvändigheter, men det förstärker bara människans inre elände. Affärsvärlden är inriktad på att skapa en hunger som materiella ting aldrig tillfredsställer, och därmed bidrar det till vår tids frustrationer och trasiga sinnen.”

– Fulton J. Sheen –

Född för att shoppa

Köp det här åt mig, kan jag få en sådan, jag vill ha det här, jag vill ha det där, jag vill ha, jag vill ha, jag vill…

Barn idag är vana vid att få allt och inget de ber om, även om de inte behöver det. Lite i taget blir de beroende av shopping och att hålla dem från tvångsmässig konsumtion blir mer och mer utmanande.

Författaren David Buckingham tar upp frågan i sin bok Childhood and Consumer Culture. Han säger att den storskaliga varuproduktionen (böcker, leksaker, spel etc.) riktad direkt mot barn går att spåra hela vägen tillbaka till 1700-talet (PLUMB, 1982). Emellertid fanns redan böcker, leksaker och kläder för barn i adeln och den rika borgarklassen på 1500-talet (LUKE, 1989).

Barndomen som ett viktigt skede i livet

Utvecklingen av en konsumtionskultur för barn växte kraftigt i mitten av 1800-talet. Detta gick hand i hand med uppkomsten av nya post-romantiska idéer om barndomen som ett viktigt och unikt skede i livet.

barn fick äntligen erkännande som en distinkt grupp. Som grupp ansågs de speciella, rena, oskyldiga och i behov av beskydd och omvårdnad. Och samtidigt blev de också en potentiell marknad.

Till dags datum har världen inte slutat utnyttja denna potentiella marknad. Och även om detta inte är något nyare fenomen är det sant att marknadsföringsstrategier blir mer och mer aggressiva. Vi har kommit till en punkt där barn vill köpa allt de ser och, vad som är än värre, faktiskt kommer att köpa vad de ser i media.

”Konsumtion är personifiering av girighet och människor inser inte att man kan dö av girighet, precis som man kan dö för nationalism. Det driver en person till att arbeta för hårt, att lusta efter pengar och till att konsumera. Man är betingad att tro att utan konsumtionsvaror är man ingen. ‘Jag köper, därför är jag‘ är en slogan från modern tid.”

– Dalai Lama –

5 tips för att undvika tvångsmässig konsumtion hos barn

Nedan tar vi upp några tips för att lära dina barn om ansvarsfull konsumtion. På det här sättet kan du hjälpa till att skydda dem mot de ohälsosamma vanorna som kommer med tvångsmässig konsumtion:

  1. Det är viktigt att lära barnen att se skillnaden mellan vad de behöver och saker de helt enkelt vill ha. Du kan ställa frågor som: “Varför tycker du att det är nödvändigt?” och “Behöver du det för att utföra en specifik uppgift?”
  2. Det är bra att lära dem att hantera sina egna pengar och tillgångar. Barn bör lära sig att spara pengar, eftersom de inte kommer ha några pengar till senare om de spenderar allt på en gång. Att ge dem en spargris är en bra idé. På det sättet, snarare än att föräldrar köper allt åt dem, kan de spara til att köpa saker de verkligen vill ha.
  3. Det finns inget mer tillfredsställande än att se våra egna ansträngningar ge resultat. Barn måste lära sig att pengar inte växer på träd och att det inte är lätt att tjäna pengar. Ett sätt att lära dem detta är genom att betala dem för vissa uppgifter runt huset (utöver deras vanliga sysslor).
  4. Lär dem att återvinna och återanvända föremål som inte längre tjänar sitt ursprungliga syfte eller som inte längre används. Ersätt om möjligt butiksköpta föremål med handgjorda saker. Att ge barnen möjlighet att tillverka sina egna leksaker är bra på flera sätt.
  5. Hjälp dem att förstå hur annonser och reklam fungerar. Små barn måste inse hur tillverkare och reklambyråer använder trick för att sälja vissa produkter. Denna kunskap hjälper barnen att gräva djupare utöver vad de ser i en reklam. De letar efter mer information och gör informerade val när de gör sina inköp.

Genom att följa ovanstående råd kan du hjälpa dina barn att bli bättre informerade och mer ansvarsfulla konsumenter. Dessutom kommer dina barn att lära sig värdera vad de har och bli mindre slösaktiga med sina pengar och tillhörigheter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Buckingham, D. (2013). La infancia materialista. Crecer en la cultura consumista. Ediciones Morata.
  • Freitas, A. A. F., & Apolônio, L. P. M. (2015). Nascidos para comprar: notas sobre o consumismo infantil. Zero-a-Seis17(32), 210-223.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.