Hur man hanterar förbittring mellan syskon

För att undvika bitterhet mellan dina barn är det viktigt att du behandlar dem lika och rättvist.
Hur man hanterar förbittring mellan syskon
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är naturligt för syskon att gräla hela dagen och av skäl som ofta verkar småaktiga. Det är emellertid förmågan att lösa sina olikheter på ett hälsosamt sätt som hindrar dem från att känna förbittring mot sina syskon.

Bröder och systrar kommer alltid att ha sina olikheter i åsikt, precis som alla människor på planeten måste vara oense ibland. Och en av nycklarna till att lösa dessa olikheter är bra kommunikation med familjen.

Kommunikation bland alla medlemmar i en familj måste vara öppen, uppriktig och respektfull. Alla måste ha möjlighet att uttrycka sig och alla ska behandlas som jämställda. Det gör att dina barn känner sig hörda, älskade och värderade.

Vad kan leda till förbittring mellan syskon?

Det finns många faktorer som kan leda till förbittring mellan syskon. Psykoterapeut Jeanne Safer från New York förklarar emellertid att det finns två typer av personligheter som är mer benägna att känna bitterhet gentemot sina syskon.

I en artikel från Psychology Today förklarar hon också att evolutionen är en av anledningarna till att det ska uppstå förbittring mellan syskon. Hon motiverar sitt påstående med följande argument: syskon är programmerade att vara rivaler och tävlar om en av de viktigaste resurserna i livet – deras föräldrars uppmärksamhet.

Och det är där problemet ligger: i behandlingen och uppmärksamheten som föräldrar ger sina barn. Därför är det viktigt att du behandlar dina barn rättvist och lika.

Storebror pussar lillasyster på pannan.

Strategier för att hantera förbittring mellan syskon

Likvärdig behandling

Det är naturligt för föräldrar att känna en viss samhörighet med ett barn mer än med det andra. Men hemligheten till att hantera, eller ännu bättre, undvika förbittring mellan syskon är att behandla dem lika. Föräldrar måste fokusera på att visa sina barn att de bryr sig om deras behov och aldrig diskriminera på något sätt.

Varje familjemedlem måste känna att de får samma uppmärksamhet, både i kvalitet och kvantitet. Och naturligtvis behöver de alla samma kärlek.

Rättvisa regler

Regler och normer i ditt hem måste vara tydliga för alla familjemedlemmar. Reglerna bör också vara lika för alla dina barn, liksom tillämpningen av konsekvenserna. Helst bör det finnas en balans mellan mamma och pappa. Man måste komma överens om reglerna tillsammans och också hur man ska rätta sina barn. Man måste samarbeta för att garantera att alla barn behandlas rättvist.

Undvik att göra jämförelser

Precis som alla andra människor blir barn mycket illa till mods när någon jämför dem med andra. Det spelar ingen roll om det är med ett syskon eller ett annat barn. Undvik att göra jämförelser mellan dina barn (eller andra barn!). Alla barn är olika.

Ibland kan föräldrar peka ut sina barns särskilda egenskaper eller brister för att hjälpa dem att lära sig, men du måste vara väldigt försiktig med vilka ord du väljer. Kom ihåg att barn är väldigt känsliga och enkelt kan misstolka vad de hör. De kan missförstå dina eller deras syskons avsikter. Detta kan leda till förbittring.

Föräldrar måste fokusera på att visa sina barn att de bryr sig om deras behov och aldrig diskriminera på något sätt.

Dela med alla dina barn

Försök att ge alla dina barn lika mycket kvalitetstid. Det är viktigt att du spenderar tid med var och en av dem på individuell nivå och även som en grupp. Välj aktiviteter som de är intresserade av och njut av aktiviteterna tillsammans med dem.

Syskon sitter på bryggan med armarna om varandra.

Var medveten om vilket stadie ditt barn är i

Föräldrar inser ofta inte när deras barn känner bitterhet mot sina syskon. Men om det här inträffar i din familj, kom ihåg att det är normalt för barn i stora familjer att konkurrera om sina föräldrars uppmärksamhet.

Faktum är att det finns åldrar när avundsjuka bland syskon är vanligare. Till exempel när barn är mellan 6 eller 7 år, och de blir mer självständiga och bildar sina personligheter.

Under detta skede är det viktigt att ditt barn vet hur mycket du älskar hen. Om du har ett barn i den här åldern, få honom eller henne att känna din kärlek – var avsiktlig om det, utan att överdriva. Låt ditt barn veta att han eller hon alltid kan lita på dig.

Ungdomsåren är ett annat svårt skede. Även när det kan verka som att tonåringar bara vill vara för sig själva är det viktigt att vara nära och tänka på deras känslomässiga behov.

För att sammanfatta, att vara där för dina barn känslomässigt och etablera öppen och uppriktig kommunikation är det bästa du kan göra för att undvika förbittring mellan syskon. Gör ditt bästa för att göra ditt hem en plats där varje familjemedlem känner sig älskad och omhändertagen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.