Nytt perspektiv på föräldraauktoritet

Nytt perspektiv på föräldraauktoritet
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 10 april, 2019

Disciplin är något som varje barn måste lära sig hemma. Detta har ingenting att göra med användningen av bestraffning, skrikande eller diskussioner mellan föräldrar och barn. När föräldraauktoritet saknas kan det negativ påverka den kognitiva utvecklingen av sina små.

Vårt samhälle är baserat på en uppsättning regler för samlevnad. Från tidig ålder, lär sig barnen dessa koder till uppförande på olika sätt. Idag kan vi dock i stor utsträckning observera många exempel på dåligt beteende hos barn. Detta är vanligtvis en följd av brist på föräldraauktoritet.

Det finns ett antal vanliga exempel. Barn kan höja rösten, springa runt på offentliga platser, trotsigt kasta saker på golvet. Dessa beteenden hos barn anses vara allvarliga förseelser.

Kultur är dynamisk och mekanismerna av auktoritet  gentemot barn bör också vara dynamiskt. Vi bör aldrig glömma att nästa generation ofta banar väg för positiv förändring.

Barns uppförande och brist på föräldraauktoritet

Riktlinjer för beteenden och tillåtelser vad gäller vissa handlingar är två hörnstenar i familjeauktoriteten. Föräldrar frågar sig konstant vad de bör tillåta sina barn och inte.

Samtidigt misstar vissa föräldrar maktmissbruk för auktoritet vilket kan skapa väldigt oönskade situationer.

För det första måste vi förstå vad moders och faders auktoritet är. Psykologer och barnläkare som är uppdaterade vad det gäller uppfostringsmetoder rekommenderar att behandla barnen med respekt.

När kärlek, solidaritet och respekt utgör  din bas blir auktoritet en av de bästa gåvorna du kan ge ditt barn.

Förut utsåg samhället exklusivt fäderna till familjens överhuvud. Därför var barnen ofta rädda för ögonblicket då deras far skulle komma hem från jobbet eftersom det associerades med bestraffning och brist på tillgivenhet.

Samhället har dock förändrats en hel del under de senaste årtiondena. Idag pratar vi inte längre om brist på auktoritet. Istället talar vi om dialog inom familjen.

Positiv förstärkning är alltid den bästa metoden. Att uppfostra ett barn handlar inte om att ge order utan om att knyta an till ett barns känslor.

Varje steg i ett barns liv kräver sina egna riktlinjer. Mödrar och fäder bör ackompanjera processen med respekt.

föräldraauktoritet

Nödvändiga regler och godtyckliga regler

Med tanke på att det moderna samhället fokuserar nästan enbart på vuxna är det svårt för barn att förstå normerna. För vissa föräldrar är det utövande av auktoritet att tillåta en nyfödd bebis att gråta hela natten. Detta inträffar på grund av den despotiska uppfostran de utsattes för när de växte upp.

Barnpsykologer föreslår att varje hushåll etablerar sina egna hushållsregler. På det här sättet förändras våra tänkesätt.

Vi refererar inte längre till brist på föräldraauktoritet. Istället skiftar vi fokus till ett behov av familjenormer. Barn behöver veta att deras handlingar får konsekvenser och att de är ansvariga för sina handlingar.

När kärlek, solidaritet och respekt utgör  din bas blir auktoritet en av de bästa gåvorna du kan ge ditt barn.

Regler för att leva tillsammans som en familj

För att etablera överenskommelser tillsammans som en familj är det alltid viktigt att hålla ditt barns ålder i åtanke.

Samtidigt bör varje vuxen utföra en djup självutvärdering. Det är viktigt för föräldrar att känna igen auktoriteten som samhället har ingjutit i oss från tidig ålder.

Ytterligare en rekommendation för respektfullt föräldraskap är att separera våra känslor från reglerna. Regler är inte personliga utan en fråga om att hjälpa våra barn att lära sig konsekvenserna av sina handlingar.

När vi säger saker som “du var väldigt stygg” dömer vi subjektivt ett beteende. På samma gång producerar vi en negativ känsla gentemot regeln och auktoritet i sig.

föräldraauktoritet

Föräldraauktoritet och spelets regler

När vi talar om brist på auktoritet ser vi saker ur ett vuxencentrerat, förlegat perspektiv. När vi använder lek och kreativitet kan vi se familjen leva på ett lekfullt sätt. Leken har naturligtvis sina egna regler.

Om du använder konceptet av en lek som metod blir leken oattraktiv utan ett set klara och tydliga regler. Du behöver inte inkludera bestraffning men du bör vara tydlig med konsekvenserna av att bryta mot reglerna.

Den här nya pedagogiken lämnar auktoritet bakom sig och tomma begrepp om barnuppfostran. Moderna mödrar och fäder har ingen önskan att upprepa smärtsamma och orättvisa situationer som de själva upplevde i sin barndom.

Idag innebär föräldraauktoritet att på ett kärleksfullt och respektfullt sätt ackompanjera sina barns utveckling. Målet är att hjälpa våra barn att skapa goda värderingar och ge dem de verktyg de behöver för att leva ett hälsosamt liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.