Hur behandlar man barn med Aspergers syndrom?

Aspergers syndrom är ett tillstånd inom autismspektrumet vars intensitet och symtom varierar från person till person. Läs mer i den här artikeln.
Hur behandlar man barn med Aspergers syndrom?
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vad bör man vara medveten om då det kommer till att behandla barn med Aspergers syndrom?

Aspergers syndrom är ett autismspektrumtillstånd vars intensitet och symtom varierar från person till person. I det här inlägget är dock vår avsikt inte att på något sätt ta över uppgifterna från de specialister som avgör om barnet uppvisar detta tillstånd eller inte, och heller inte att utmana deras rekommendationer angående tillståndets behandling.

Det finns dock en rad tips som för dig som förälder kan vara till hjälp och bidra till att ditt barns utveckling och välmående inte påverkas mer negativt än nödvändigt Aspergers syndrom.

Vad är Aspergers syndrom?

Aspergers syndrom är ett tillstånd inom autismspektrumet, även klassificerat som en autismspektrumstörning, som uppträder under tidig barndom (3 år) men som betonas mellan 6 och 8 år, en period då föräldrar och vårdgivare till barnet märker tydliga till allvarliga skillnader eller svårigheter i barnets sociala interaktion och kommunikationssätt. Till skillnad från vissa med autism så har barn med Aspergers syndrom inte problem med språket, de lider heller inte av förseningar då det kommer till att förstå kognitiva processer.

Aspergers syndrom identifierades först av den österrikiske psykiatrikern och barnläkaren Hans Asperger. Det nämns för första gången i en vetenskaplig tidskrift år 1981. Det vill säga att det bara har gått några årtionden sedan termen blev känd på den vetenskapliga scenen. Därmed finns det fortfarande mycket att lära sig angående detta syndrom.

Aspergers är som tillstånd alltså relativt nytt och omtvistat, det finns fler tvivel än säkra fakta om det. En del som har syndromet identifierar sig helt enkelt som neuroatypiska, och inte som lidande av en störning eller något sjukdomstillstånd. Det är dock ett tillstånd som med hjälp av tidig behandling, bestående av lära ut sociala färdigheter, kan kontrolleras.

Ett barn målar vid ett bord utomhus.

Aspergers syndrom förekommer hos en högre andel, åtminstone enligt tillgänglig statistik, hos pojkar än hos flickor. Detta har dock ifrågasatts och det har påpekats att det inte handlar om att pojkar besitter det oftare, utan om att det går obemärkt förbi hos flickor.

Detta syndrom är dessutom relativt ofta anknutet till vad vi nuförtiden klassificerar som genialitet, detta eftersom personer med Aspergers syndrom ofta utvecklar ett tvångsmässigt intresse för ämnen som de specialiserar sig på. Från det att de är barn uppvisar de ofta en högt utvecklad språkförmåga. Isaac Newton, Albert Einstein, Keanu Reeves och Steven Spielberg påstås ha varit, eller är, neuroatypiska.

Hur behandlar man bäst barn med Aspergers syndrom

Fasta rutiner

American Psychiatric Association rekommenderar att man etablerar och upprätthåller rutiner, ritualer och strukturer med förutsägbara beteenden och en utveckling som underlättar barnets interaktion med världen. Det vill säga, försök att tillsammans med barnet och familjen utforma den kompletta skol- och familjerutinen, inklusive måltider, lek och studiescheman som gör att barnet kan införlivas i världen utan trauma.

Ett barn med slutna ögon som njuter av vinden i ansiktet.

Lär dig mer om Aspergers syndrom

Föräldrar bör lära sig mer om Aspergers syndrom och göra diagnosen känd för barnet utan att detta på förhand etablerar hinder eller begränsningar för dess utveckling. Det vill säga, undvik att anta att barnet inte kommer att kunna göra eller tolerera något innan det händer. Få tillgång till specialiserad information som tillhandahålls av föräldraföreningar och organisationer.

Delta tillsammans med barnet i aktiviteter som anordnas av frivilligorganisationer som arbetar för barn med Aspergers syndrom, hålla kontakten med andra föräldrar som har barn med tillståndet och även med vuxna som har detta tillstånd, utbyt information med dem och skapa stödnätverk.

Var deras hejarklack

Bli ditt barns hejarklack. Motivera barnet att uppnå sina mål, hjälp barnet och omgivningen att bli medvetna om syndromet, stärka barnets värderingar och uppmuntra det att delta i aktiviteter där det kan lyfta fram sina egenskaper; på så sätt kommer dess självkänsla och trygghet att stärkas.

Undvik att ge ohälsosam kritik eller sårande kommentarer till barnet, respektera utrymmet och ensamheten som ibland krävs, men se till att det inte vara för länge. Hjälp barnet att utveckla sina specialintressen och att bli en expert på dessa ämnen. Erkänn och fira barnets styrkor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.