Autism hos barn: Allt du behöver veta

Autism hos barn: Allt du behöver veta

Senaste uppdateringen: 07 augusti, 2019

Autism är en funktionsvariation som ger sig till känna under barndomen. Det påverkar pojkar mer än flickor. Autism hos barn kan variera från grav till mild och de kan behöva olika mycket hjälp och stöd i sin vardag.

Vissa barn med autism har även en utvecklingsstörning, samt kan ha svårt att kommunicera med andra. Det beror helt på graden av autism; vissa kan lära sig att kommunicera ganska bra, medan andra kan vara mer slutna och inåtvända.

Det finns många teorier om ursprunget till autism, och även om en specifik orsak ännu inte är känd har det visat sig att autism är något man föds med. Med andra ord utvecklas det inte och förvärvas inte med tiden.

Låt oss prata lite om några av orsakerna till autism.

Orsaker till autism

Som sagt utvecklar man inte autism utan man är född med den. Vissa tror att autism hos barn ibland kan bero på föräldrarnas attityder och handlingar, men det finns inga belägg för att det är så.

Vad kan orsaka autism hos barn?

 • Kognitiva svårigheter och nedsättningar. Det kan finnas en del neurologiska grunder i utvecklingen av funktionsvariationen, men de har inte hittats ännu.
 • Grundläggande biokemiska processer. Man har hittat ett överskott av serotonin i blodplättar hos barn med autism.
 • Över hela världen utvecklar en på 6000 barn autism, så forskare fortsätter att arbeta i jakten på faktorerna som orsakar det. Förekomsten av autistiskt syndrom är 2-3 promille bland svenska barn.
pojke leker med bilar i rad

Hur uppför sig barn med autism?

Barn med autism har ofta stora svårigheter att kommunicera och umgås med andra. Det finns många symptom som kan hjälpa till att avgöra om ett barn har diagnosen.

Kom ihåg att autism förekommer hos barn oavsett ras eller kultur. Det är dock vanligare hos pojkar än flickor.

 1. De kan har svårt att ge direkt ögonkontakt.
 2. Som spädbarn börjar de ofta babbla senare, och de uppvisar svårigheter i sin miljö, såväl som med kroppsspråk.
 3. När de interagerar med andra för första gången är det första man kan lägga märke till att de inte svarar på sin mammas försök att kommunicera och vanligtvis underhåller sig med något objekt.
 4. När de börjar på förskola kan de kanske inte kommunicera med andra eller delta i någon form av konversation. Det kan vara svårt för dem att identifiera sig själva eller att känna igen andra. De kanske inte kan socialisera eller interagera med andra på något sätt.
 5. Ibland kan de uppvisa aggressivt beteende, även mot sig själva.
 6. De kan göra små rörelser på ett repetitivt sätt, som att snurra eller utföra rytmiska rörelser med sin kropp.
 7. De kan imitera och upprepa det som de ser och hör på TV eller har konstiga ritualer vid sänggåendet.
 8. Under tonåren har man sett att 1/3 av autistiska barn lider av epileptiska anfall, vilket tyder på att orsaken är av neurologiskt ursprung.

Vad ska jag göra om jag tror att mitt barn har autism?

Om du tror att ditt barn kan ha autism bör du genast ta upp det med din barnläkare och ställa frågor. Ju snabbare du får en diagnos, desto snabbare kan du börja agera för att hjälpa ditt barn.

Diagnosen kommer att fastställas utifrån graden av kommunikation mellan barnet och andra människor, samt genom att observera barnets beteende i olika situationer och med olika aktiviteter.

pojke leker med bilar i rad

Behandling av autism hos barn

Tidiga åtgärder och behandling förbättrar prognosen för barn med autism. För närvarande finns det olika pedagogiska och beteendemässiga program för att behandla autistiska barn och förbättra deras förmåga att relatera och klara sig i livet.

Några av dem är:

 • Beteendeterapeutiska behandlingsinterventioner: Beteendeterapeutiska behandlingsinterventioner genomförs inom ramen av beteendepsykologi. Önskvärda åtgärder uppmuntras och oönskade ignoreras eller förhindras. Man tränar mycket på de grundläggande sociala, språkliga och kognitiva förmågorna och på att generalisera dessa. För att utföra denna terapi måste både föräldrarna och barnets pedagoger få utbildning och hjälp.
 • Inom särskolan använder man sig ofta av TEACCH/tydliggörande pedagogik: Det uppmuntrar utvecklingen av kommunikativt språk och interaktion med andra människor. Skolorna måste ha rätt material och ha utbildning för att hjälpa barnet att förbättra sina språkkunskaper och kommunicera med andra.
 • Medicinering: Om barnet inte svarar på någon typ av behandling kan en läkare ordinera ett läkemedel.
 • Även om det inte finns något botemedel mot autism blir de flesta barn mycket bättre med behandling. Det finns även barn som har färdigheter att utföra många aktiviteter och utveckla sig själva till den grad att de kan leva ett självständigt liv som vuxna.

Behandlingar och stöd från familjen är avgörande för att hjälpa barn med autism att förbättra sin livskvalitet. Det hjälper dem att anpassa sig lättare till samhället så att de kan hitta arbete och leva ett givande liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Álvarez, I., & Arroyo Ignacio, C. (2016). Bases genéticas del autismo. Acta Pediátrica de México. https://doi.org/10.18233/apm31no1pp22-28
 • Assumpção Jr, F. B., & Pimentel, A. C. M. (2000). Autismo infantil. Brazilian Journal of Psychiatry, 22, 37-39. http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44462000000600010&script=sci_arttext&tlng=pt
 • Cuxart i Fina, F. (2000). El Autismo : aspectos descriptivos y terapéuticos. Aljibe.
 • Ritvo ER, Ornitz EM. (1976). Autism: diagnosis, current research and management. New York: Spectrum.
 • Rivière, A. (2001). Autismo. Orientaciones para la intervención educativa. Madrid: Trotta. SA Cómo potenciar la comunicación en el alumnado con trastorno del espectro autista.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.