Förstå dina barns rädslor - undvik att vara överbeskyddande

När ett barn är rädd, tycker du att det är att föredra att bagatellisera det eller försöka skydda honom? Idag hjälper vi dig att förstå dina barns rädsla.
Förstå dina barns rädslor - undvik att vara överbeskyddande
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Barn vill upptäcka världen. För dem är allt nytt, spännande och okänt. Därför är det vanligt att de upplever en hel del olika rädslor innan de fått en förståelse för alla delar av sin miljö. Vuxna bidrar ofta, omedvetet och med våra bästa avsikter, till att öka denna rädsla. Hur gör vi för att i stället agera effektivt och respektfullt? Svaret är att förstå dina barns rädslor och undvika att överbeskydda dem.

Det är viktigt att komma ihåg att föräldraskap ofta handlar om att testa på och göra fel. Ingen förälder har en infödd kännedom om allt och inget barn liknar ett annat. Därför måste vi försöka ha tålamod med våra barn men också med oss själva. Till slut lär vi oss båda!

Vilka är de vanligaste misstagen vi gör när det gäller våra barns rädslor?

När vi påbörjar det äventyr som är föräldraskapet är det normalt att vi känner oss vilsna i många situationer. Även om vi redan har barn sedan tidigare, kommer vi sannolikt att stöta på nya utmaningar som vi aldrig haft förut. Hur som helst finns det två mycket vanliga situationer som vi bör undvika.

Ett litet barn som kramar sin förälders ben och ser rädd ut.


Undvik att minimera barnens rädsla

Detta är en av de attityder som vi vuxna oftast intar när våra barn är rädda. Antingen på grund av vår oförmåga att sätta oss in i deras situation eller på grund av vår önskan att lugna dem tenderar vi att vilja minimera deras känslor. Därför är det vanligt att vi säger fraser som: “Det är inte så farligt”, “Det finns ingen anledning att gråta” eller “Du är för stor för att gråta”.

Vi måste försöka förstå att stormen som verkar ofarlig för oss kan vara skrämmande för ett barn. Att ett djur eller en insekt kan verka farlig vid första anblicken. Och att vardagliga aktiviteter som att sova i mörker eller att tvätta håret kan orsaka rädsla av olika skäl.

Även om vi kanske inte rationellt kan förstå deras rädslor, finns de och är betydelsefulla för dem. Därför är det första steget alltid att validera deras känslor och försäkra dem om att det är normalt att vara rädd ibland. Om vi tvärtom bagatelliserar deras rädsla och känslor kan de känna sig missförstådda, nedvärderade eller förlöjligade.

Det är alltså ingen bra strategi att försöka förminska faran eller lugna barnet. Ett barn som är rädd behöver att vi förstår dess rädslor genom att vi bekräftar dem i deras rädsla. Först därefter kan vi vägleda dem om hur de ska hantera rädslan.

Undvik att överbeskydda

I den andra änden av spektrumet finns det föräldrar som när de ser att deras barn är rädda gör allt för att skydda dem. Om barnet exempelvis är rädd för dammsugaren eller en hund och börjar gråta, tar föräldern upp honom i famnen, bär bort honom från det fruktade föremålet och försöker lugna honom med fraser som: “Jag är här, jag skyddar dig”. Liknande kan föräldrar med barn som är rädda för att sova ensam låta dem sova tillsammans med dem för att de ska känna sig trygga.

Alla dessa handlingar motiveras av kärlek och önskan att förhindra att barnet lider. Och de kommer säkert att kunna skapa trygghet på kort sikt och göra att barnet lugnar sig. Men dessa handlingar hindra barnen från att möta utmaningar och hantera dem för att utveckla självförtroende. Det är kontraproduktivt att lugna ett barn genom att säga saker som “mamma och pappa är här”, för det kommer en dag då mamma och pappa inte kommer att kunna vara vid deras sida.

Ett barn som skräms av en hund i parken.

När ditt barn måste ut i världen på egen hand, måste hon ha lärt sig vara självsäker. Hon behöver denna egenskap när hon börjar skolan och ska bli självständig. Du behöver hjälpa dina barn att utveckla dessa färdigheter så att de klarar av att möta vissa rädslor och känna sig kapabla att hantera dem.

Förstå dina barns rädslor utan att överbeskydda dem

Som i många situationer när det gäller barnuppfostran är nyckeln att hitta en balans. Varken för mycket hårdhet eller för mycket mildhet leder till positiva resultat. Varken dramatisering eller nedtoning av barnens rädslor hjälper dem att bli självständiga och lära sig att hantera rädslorna själva. Så vi måste ha två regler i åtanke:

  • Behandla ditt barn som du själv vill bli behandlad
  • Förbered ditt barn för att möta världen på egen hand

Om du kommer ihåg dessa regler blir det lättare för dig att bestämma hur du ska agera när dina barn upplever rädsla. När du tänker på vad du själv skulle behöva om du var rädd, vet du intuitivt hur du ska trösta, stödja och ge förståelse till ditt barn. På samma gång ger du ditt barn ökad autonomi.

Är de rädda för dammsugaren, tar du dem i hand och leder försiktigt fram dem så att de själva kan se att den är ofarlig. Är de rädda för att sova i sitt eget rum, sitter du vid deras sida tills de somnar själva. Steg för steg visar du att du har förståelse för dina barns rädslor och allteftersom minskar de, och barnen blir mer självständiga. Framför allt, kom ihåg att det inte finns några magiska formler och att din instinkt ofta kan visa dig vägen så att du kan förstå dina barns rädslor och undvika att överbeskydda dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • García, C. Las emociones en los niños.
  • Pacheco Ortiz, F. N. (2013). La sobreprotección infantil y su incidencia en el desarrollo emocional de los niños de 3 a 4 años de edad de educación inicial del centro de desarrollo infantil “mi casita de campo” del canton ambato provincia de tungurahua (Bachelor’s thesis).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.