Fördelarna med att spela musik som ett sätt att lära sig

Det har många fördelar för barn att lära sig nya färdigheter, till exempel att lära sig spela ett instrument. Här nedan tittar vi närmare på detta.
Fördelarna med att spela musik som ett sätt att lära sig
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 14 augusti, 2020

Att spela musik som ett sätt att lära sig integreras alltmer i barns utbildning. Detta har en positiv inverkan på deras personliga utveckling i olika stadier av deras liv.

Att spela ett instrument är en av de mest populära aktiviteterna för barn, särskilt eftersom det använder sig av deras främsta motivation – leken – tillsammans med olika former av lärande. Att spela ett instrument inverkar på många områden av barns utveckling, inklusive språkligt, matematiskt, psykomotoriskt, socialt och kreativt.

Fördelarna med att spela musik som ett sätt att lära sig

Att lära sig ett instrument är det perfekta sättet för barn att ha kul medan de lär sig. Det har många fördelar, som vi kommer att förklara nedan.

1. Att spela musik är bra för minnet

Musik hjälper till att utveckla ett barns minnesförmåga. Alla våra sinnen kan stimulera minnet, särskilt hörseln. När vi lyssnar på melodier återaktiveras känslor och sinnesstämningar relaterade till musiken i hjärnan.

2. Det stimulerar barns kreativitet

Musik som ett sätt att lära sig hjälper till att utveckla kreativitet och konstnärlig kunskap hos barn. Klassisk musik har visat sig vara mycket effektiv för att stimulera fantasin hos både barn och vuxna.

Om ditt barn spelar ett instrument kommer tiden han tillbringar med att lyssna på klasskamraternas musik också att vara en stor inspirationskälla för att komponera hans egna låtar.

3. Musik lindrar stress och ångest

Musik är mer effektivt och samtidigt hälsosammare än antidepressiva medel, eftersom musiken har en avslappnande effekt både på kroppen och på sinnet.

I tider med mycket stress kan musik hjälpa ditt barn att somna och slappna av. Njutningen av att lyssna på musik eller spela ett instrument gynnar frisläppning av endorfiner, vilket hjälper till att övervinna bekymmer och oro som kommer sig av problem i vardagen.

spela musik: barn med xylofon

4. Att spela ett instrument hjälper koncentrationen

Att lyssna på musik innan du tar dig an en viktig uppgift ökar din koncentration och uppmärksamhet. Vi rekommenderar dock att du lyssnar på instrumental musik eftersom den distraherar dig mycket mindre än sånger med texter.

Kom ihåg att det är ett utmärkt sätt att träna upp din uppmärksamhet och förbättra din koncentrationsförmåga att spela ett instrument.

5. Musik är en källa till glädje

Musik är ett utmärkt sätt att förbättra ett barns självförtroende och självkänsla. För musiker är det till exempel en stor källa till glädje att spela inför en publik.

För musikälskare hjälper musiken även deras hjärna att utsöndra dopamin, det så kallade glädjehormonet.

6. Intellektuella förmågor

Musik stärker de intellektuella och sensoriska förmågorna hos barn och ungdomar.

Musikutbildning i ung ålder bidrar till bättre kognitiv utveckling, vilket påverkar barns intellektuella förmågor, minne och kreativitet. Dessa förmågor leder till bättre resultat i skolan i ämnen som matematik, läsning eller skrivning.

“Lärande som betyder något sker inte huvud mot huvud, utan hjärta mot hjärta.”

– Howard G. Hendricks –

7. Empati och känslomässig kompetens

Om du spelar ett instrument regelbundet kan du utveckla två väsentliga egenskaper för god personlig utveckling: känslomässig kompetens och empati. Dessa dygder är drivkrafterna bakom att lära sig gitarr, piano eller något annat instrument, inklusive att sjunga.

8. Att spela musik är bra för ett barns språkutveckling

Musik delar samma område i hjärnan som språk. Ett barns hjärna skiljer inte mellan de två aktiviteterna eftersom barn lär sig ord genom musik. Dessutom underlättar musik och symbolerna för skriven musik inlärningen av andra språk.

9. Logiskt-matematiskt resonemang

Musik består av rytmer och pauser, tidsdelning, intensitetsvariationer och många andra element, som alla är ren matematik.

Musik underlättar inlärningen av matematik eftersom den stimulerar kapaciteten för analys, syntes och resonemang. Den hjälper också till att strukturera hjärnan.

10. Främjar kroppskontroll och psykomotorisk utveckling

Musik främjar psykomotorisk utveckling hos barn. Lärande och kunskap om rytm genom slagverk eller instrument kräver en process för koordination och rörelsekontroll som avslutas genom att läsa musikaliska noter.

Dessutom uppmuntrar det till en positiv attityd och god inställning att lyssna på musik.

11. Känslor

Uppfattningen av musik är universell. Detta gör att du kan uppleva ett brett spektrum av känslor. Ett bra exempel är felaktig tolkning av sensoriska intryck i talat eller skrivet språk, eftersom dessa känslor ibland är lättare att tolka genom musik.

spela musik: barn med trumma

12. Socialisering

Musik som ett sätt att lära ger ett klimat för samarbete och respekt, inte bara när barn lyssnar, utan även när de spelar och skapar för andra, var för sig eller tillsammans. Att lyssna på sig själv och följa andra uppmuntrar öppenhet och mottaglighet för relationer med andra.

13. Självkänsla

Att lära sig spela ett instrument kräver ansträngning och uthållighet, värderingar som verkar ha försvunnit i vår moderna tid. Med ansträngning uppnår vi våra musikaliska mål, och det gör oss stolta och glada. Att spela inför en publik kan också hjälpa barn att övervinna vissa rädslor och bygga upp sitt självförtroende.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.