Hur man ger elever mer kontroll över sin utbildning

Att ge elever mer kontroll över sin utbildning är inte bara möjligt... Det är viktigare än någonsin.
Hur man ger elever mer kontroll över sin utbildning
Azucena Fernández

Skriven och verifierad av läraren Azucena Fernández.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att ge elever kontroll över sin utbildning innebär att ge dem självständighet i sitt lärande. När vi pratar om självständighet är det elevens förmåga att vara ansvarig för sin egen inlärningsprocess vi syftar till.

Detta är något medvetet som görs avsiktligt. Med denna autonomi bestämmer sig eleverna för att fatta beslut för sig själva om att lära sig, delta och ta kontroll över sin utbildning.

I samarbete med sina lärare utvecklar de vissa förmågor, till exempel följande:

  • Att välja innehåll.
  • Att välja ämnesföljden.
  • Förmågan att planera lektioner.
  • Att utvärdera sig själva.

Genom att ge elever mer kontroll över sin utbildning upphör de att vara bara receptorer för information. Istället blir de en aktiv del av inlärnings- och undervisningsprocessen.

Att låta eleverna engagera sig och kontrollera vissa aspekter av sin utbildning utrustar dem med verktyg för att bli framgångsrika.

För lärare och pedagoger kan tanken på att ge eleverna kontroll över sin utbildning verka riskabelt. Men faktum är att det faktiskt gör elever mer mottagliga för lärande.

Som ett resultat blir de mer motiverade att acceptera utmaningar. I följande artikel tittar vi på några av de saker vi kan göra för att ge elever mer kontroll över sin utbildning.

kontroll över sin utbildning: elever runt lärare i klassrum

Utvärdera deras förståelse på olika sätt

Det studeras mycket kring kunskapsutvärdering i skolan. Resultaten gör det allt tydligare att det är dags att göra sig av med de traditionella metoderna. Det finns ett stort behov av att förnya och uppdatera utvärderingsmetoderna vi använder.

Exempelvis rekommenderar experter att elever ska kunna välja mellan två eller flera frågor på ett prov eller test. Genom att ändra hur vi utvärderar elever gör vi förståelsen för ämnet bättre och mer lättillgänglig för dem.

Skapa mer flexibla uppgifter

Debatten om läxor fortsätter. Det är vanligt att elever i alla åldrar klagar över att ha för mycket läxor efter skolan. Ett sätt att minska dessa klagomål och stressen läxorna utsätter barnen för är att ge dem möjlighet att välja bland flera alternativa uppgifter. På så sätt kan de välja vad de vill kultivera hos sig själva och vad de tycker är särskilt intressant. Samtidigt övar de på att vara mer autonoma och känna att de har mer kontroll.

Till exempel kan du ge eleverna ett ark med språkövningar… Av de 15 övningarna på arket kan de välja 10 att slutföra. När det gäller historia kan du ge dem flera ämnesområden att välja mellan för att skriva sin uppsats om.

I matematik kan barnen välja att göra hälften av problemen de fått. Genom att göra det bidrar du till att förändra elevernas inställning till sina läxor.

Individualiserade ämnen och personligt innehåll för att ge elever mer kontroll över sin utbildning

Ofta vill lärare och pedagoger att deras elever ska läsa en bok för att gå djupare in i ett visst ämne. Om så är fallet är det en bra idé att ge dem en lista över böcker i ämnet och låta dem själva bestämma vilken de vill läsa.

Tanken bakom dessa val är att de ska kunna skapa sitt eget personliga innehåll och maximera sin autonomi.

kontroll över sin utbildning: elever runt lärare i klassrum

Personliga mål

I början av året eller en termin, håll ett möte med dina elever och tillsammans kan ni utforska vilka mål och inriktningar som just er klass vill fördjupa sig i. Fråga också dina elever vad deras förväntningar är.

Du kommer upptäcka att dina elever har ett brett spektrum av målsättningar, från enkla till komplexa. Och du kommer alltid finna att du har några elever som verkligen är intresserade av att lära sig. Andra kommer att prata om vad de vill göra när de är klara med skolan, medan vissa kan verka mer apatiska.

Allt detta är intressant och viktigt att ta hänsyn till när man planerar lektioner och introducerar ämnen, utformar uppgifter och letar efter material. Det bidrar till att göra eleverna ansvariga för sina egna prestationer.

Utvärdera läraren

Som lärare och pedagoger utvärderar vi ständigt våra elever. Men för att ge dem mer kontroll över sin utbildning bör vi låta dem göra detsamma. Det vill säga, att du med jämna mellanrum och på ett sätt som ni etablerar tillsammans uppmuntrar dem att utvärdera dig som lärare.

Det hjälper dem att känna att du lyssnar på dem. Dessutom vet de att de har en röst och att deras åsikter är viktiga när det gäller deras eget lärande.

Det är viktigt att ständigt sträva efter att låta eleverna ha mer och mer kontroll över undervisningen. På så sätt skapar du en utbildningsmetod som är mer användbar och effektiv för både dig och dina elever.

Att ge elever mer kontroll över sin utbildning innebär att du ändrar ditt perspektiv. Det kan verka svårt och krångligt till en början, men med tiden kommer du och dina elever att se hur bra det är för alla.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Kaufman, David. (2003). Applying educational theory in practice.
  • Sanchez, William, and Jane Fried. (1997). Giving voice to students’ narratives: Cultural criticism and education in the helping/service professions. College Teaching.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.