Hur man hanterar konflikter i klassrummet

För att lösa konflikter i klassrummet så måste man ha en bra kommunikation mellan alla involverade parter.
Hur man hanterar konflikter i klassrummet
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 24 april, 2019

Faktum är att konflikter i klassrummet är en verklighet som man inte kan fly ifrån. Skolorna är inte bara platser för inlärning; de är också platser där man dagligen interagerar med andra. En skola är en plats där bråk ofta inträffar och vi måste hantera dem på något sätt.

Även då de kan vara vanligt förekommande så är det viktigt att man kommer till en bra lösning mellan elever och lärare. I följande stycken kommer vi ta en djupare titt på problemet för att hitta möjliga lösningar.

Vilka är konflikterna?

Det är först och främst viktigt att identifiera vad en konflikt är. Konflikter är situationer där två eller flera personer inte är överens om något och de har olika oförenliga åsikter. Konflikter är vanliga i vardagslivet.

I klassrummet uppstår sådana konflikter mellan lärare och elever och även mellan eleverna själva. Beroende på vilken typ av konflikt det handlar om och hur den hanteras så kan det ha en direkt påverkan på klassens prestation och själva inlärningsprocessen.

Tips för att hantera konflikter i klassrummet

Det finns ingen hemlig formel för att lösa dessa problem, då varje persons situation är unik, men det finns vissa riktlinjer och tips som hjälper de involverade att hantera konflikter i klassrummet på ett bättre sätt.

I varje situation, oavsett om det handlar om vuxna eller barn, är det viktigt att man involverar barnen i konfliktlösningen så att de kan lära sig om hur det går till och hur man samarbetar.

Konflikt i klassrummet.

Att motverka konflikter i klassrummet

Först och främst är det viktigt att man etablerar en god atmosfär i klassrummet och att man har detta som en regel. Den vuxne bör ägna tid åt barn som eventuellt har problem, och helst individuellt.

Läraren måste också lära barnen goda värderingar och förbättra deras emotionella och sociala förmågor. Gruppaktiviteter är en bra metod för att göra detta.

Ett annat bra sätt att undvika konflikter i klassrummet är att etablera några grundläggande regler för samexistens. Att planera aktiviteter och uppmuntra barnen att hålla en lugn dialog är också bra.

Uppmuntra barnen att kommunicera

Det förekommer både verbal och icke-verbal kommunikation i klassrummet. Det är därför viktigt att man ger dem uppgifter som innebär att man utvecklar kommunikationsförmågor i relation till andra elever och lärare.

Man kommer inte alltid kunna undvika konflikter, men kommunikation är ett kritiskt redskap för att man ska kunna hitta en lösning. Genom att lösa konfliktsituationer genom öppen dialog och aktivt lyssnande, kommer det bli lättare att upprätta en respektabel atmosfär.

Lärarna måste ge barnen goda värderingar och förbättra deras emotionella och sociala förmågor.

Barn som räcker upp handen.

Använd alltid medling som ett grundläggande redskap

De personer som är involverade i konflikten kan ofta inte lösa sina problem själva. Det är då det blir viktigt med medling. Det är viktigt när det kommer till konflikter mellan elever där läraren fungerar som en medlare.

När det förekommer problem bland elever i klassrummet så måste föräldrarna och läraren hjälpa alla involverade parter att nå en lösning som är bra för alla.

Medling är en väldigt effektiv teknik för att hantera konflikter i klassrummet. Denna teknik är främst baserad på kommunikation, jämlikhet och eget tänkande.

När personerna som är involverade i konflikten också inkluderas i medlingen så kommer man uppnå mer rättvisa resultat.

Skolorna och de som arbetar med eleverna måste kontinuerligt uppmuntra dem att praktisera positiv kommunikation mot lärare och andra elever.

Ett klassrum är en plats där det alltid kommer förekomma konflikter. Det är viktigt att man vet hur man hanterar dessa konflikter så att de inte påverkar gruppen och inlärningsprocessen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.