Ett häftigt temperament är inte detsamma som att ha karaktär

I den här artikeln kommer vi att försöka avlägsna den djupt rotade myten om att ett häftigt temperament är detsamma som att ha karaktär. Nedan kan du läsa om skillnaderna mellan temperament och karaktär. Det kan hjälpa dig att förstå varför de inte är samma sak.
Ett häftigt temperament är inte detsamma som att ha karaktär
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Hur många gånger har du hört att deras föräldrar eller släktingar säger: “De har så mycket karaktär!” Men du måste börja förstå att ett häftigt temperament inte är synonymt med att ha karaktär. Faktum är att ingen ska vara stolt över att någon uppför sig illa.

Definitionerna av karaktär och häftigt temperament

Karaktär hänvisar till uppsättningen drag, egenskaper eller omständigheter som indikerar en persons natur och särskiljer dem från andra människor. Karaktär formar en persons personlighet. Det är också hur de reagerar på situationer och förhåller sig till andra.

Däremot är ett häftigt temperament relaterat till attityder eller en benägenhet att bli arg snabbt och utan några uppenbara skäl. Det är ibland relaterat till ett negativt och även aggressivt tillstånd. Man säger ofta att dessa människor har ett dåligt humör eller häftigt temperament.

Dessutom kan man associera det med kompromisslösa eller oflexibla människor. Människor som inte lyssnar, inte accepterar andras råd och åsikter och som snabbt tappar tålamodet.

Alla människor har karaktär, och mer specifikt en viss typ av karaktär. Däremot har inte alla ett häftigt temperament. Således är ett häftigt temperament inte detsamma som att ha karaktär eller extra mycket karaktär. Det är helt enkelt bara ett av många drag och kännetecken för en persons karaktär och personlighet.

Förväxla inte dessa begrepp

Människor som skryter om sina dåliga vanor och konfrontativa reaktioner tycker att alla borde stå ut med deras utbrott. De själva har däremot mycket lite takt och ingen empati för andra.

De måste göras medvetna om att det inte går att ursäkta ett häftigt temperament med att man har en stark karaktär. I själva verket bör det inte få dem att känna sig starka och kraftfulla. De måste lära sig att de helt enkelt uppför sig illa, och att det inte är något bra eller speciellt med det.

Dessutom, om vi skulle be psykologer uttala sig om detta ämne skulle de förmodligen säga att en person som inte vet hur man kontrollerar sina känslor inte bara inte har någon starkt karaktär, utan förmodligen har problem med sin karaktär.

En person som har en stark karaktär kan tvärtom kontrollera sig själv så att han eller hon inte tappar humöret om det inte finns mycket goda skäl. Och vidare vet en sådan person hur man ska vara och uppträda med andra. En person med karaktär kan prata med och behandla andra med gott uppförande, respekt och tillgivenhet.

Ett häftigt temperament är inte detsamma som karaktär

Så vi är nog alla överens om att ha ett häftigt tempererat inte är samma sak som att ha karaktär, utan vi skulle våga säga att ha ett dåligt tempererat och ha mycket karaktär är antonymer, eller raka motsatser. Av detta följer:

  • En person med stark karaktär har kontroll över sig själv i extrema situationer. En person med häftigt temperament tappar humöret omedelbart. De kan skrika, hota och förolämpa andra, ofta utan anledning.
  • Till skillnad från en person som skulle säga: ”Jag förolämpar den som stöter sig med mig, utan att skänka det en extra tanke” kommer en person med stark karaktär vara benägen att observera och analysera allt omkring dem innan han eller hon säger något eller agerar.
  • Den som har en stark karaktär letar efter solida argument för att bemöta sin omvärld. De försöker inte ge igen eller sätta någon på sin plats. En person med ett hett temperament skriker bara högt och förolämpar andra.
    häftigt temperament: flicka visar tummen ner
  • Att vara negativ, utåtagerande eller ohövlig är inte ett bättre förhållningssätt än att vara positiv, trevlig och lugn.
  • Att låta ilskan ta överhand är inte detsamma som att veta hur du kan behålla kontrollen över dig själv genom att tänka igenom saker först. De flesta föredrar att vara nära och tillbringa tid med lugna människor än med människor som tappar humöret för allt och inget, och på dåliga sätt dessutom.
  • Stark karaktär betyder att man vet hur man lyssnar och tar emot kritik. Dessutom vet man hur man ändrar sitt beteenden för att bli en bättre person. Vidare innebär en stark karaktär att man vet hur man kan ta till sig ny kunskap och attityder. En person med ett häftigt humör lägger tvärtom bara till grövre förolämpningar på sin lista så att de kan använda dem i alla tänkbara situationer. En hetlevrad person ignorerar kritik och skryter med sitt negativa beteende som inte leder någonstans.

Ge näring till ditt barns karaktär

Idag har människor en tendens att vilja locka till sig uppmärksamhet. Ibland verkar de vilja göra det till varje pris. Detta har lett till att vissa föräldrar är stolta över sina barn när de visar tecken på ett hett temperament eftersom de tror att det betyder att de har en stark karaktär. Men de gör inte sina barn någon tjänst med att anta den här attityden.

Att uppmuntra barnens dåliga humör kan ha negativa konsekvenser, både på deras utveckling och deras personlighet. Och tvärtom är det mycket positivt att ge näring till en god karaktär hos barn och ungdomar så att de utvecklar en stark karaktär.

Det är bättre att uppmuntra till att ha en ärlig, kritisk och rationell karaktär, med en kapacitet för känslomässig självkontroll. En karaktär som kännetecknas av objektivitet, tolerans och empati. Denna typ av karaktär gör att de sticker ut från mängden. Det gör så att de kan prestera mycket bättre inom olika nuvarande och framtida områden och uppnå sina mål.

Sammanfattningsvis

Att ha ett hett temperament är inte detsamma som ha en stark karaktär. Om en person har ett dåligt humör kan de mycket väl också ha en dålig karaktär. Men i de flesta fall indikerar ett häftigt temperament inte ens en dålig karaktär, utan tvärtom betyder det att han eller hon inte har mycket karaktär alls. Även om dessa uttalanden kan vara svåra att höra för de som är stolta över sitt häftiga humör…

Människor med stark karaktär tappar inte lika enkelt sitt humör. De har många resurser som låter dem hantera många olika situationer och interagera med människor. Det är inte lätt att kultivera en stark karaktär, men däremot kan vem som helst skrika och bära sig åt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.