Hur man utvecklar ett dynamiskt tänkande under barndomen

Ett dynamiskt tänkande lär oss att sträva efter vad vi vill ha och att arbeta för att bli bättre. Detta trots att vi stöter på hinder och utmaningar i livet.
Hur man utvecklar ett dynamiskt tänkande under barndomen
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

I ett samhälle som är så konkurrensinriktat som vårt är det lätt att känna sig frustrerad över sitt liv. Men att ge upp eller tänka att du aldrig kommer att bli framgångsrik har ingen plats i ett dynamiskt tänkande, eller Growth Mindset som det kallas på engelska. Detta är ett ganska nytt koncept och det innebär att du litar på dig själv och dina förmågor att utvecklas och förbättras.

”Vad kan jag lära mig av det här? Vad ska jag göra nästa gång jag är i den här situationen?”

Carol Dweck

dynamiskt tänkande: mamma och pojke talar

Vad är ett dynamiskt tänkande?

Om du tror att talang är något du föds med och att du inte kan förbättra dina förmågor har du ett låst tankesätt. Men om du tror att du kan utveckla dina förmågor och färdigheter, såväl som din talang, har du ett dynamiskt tänkande.

Under 30 år utvecklade Stanford-psykologen Carol Dweck konceptet dynamiskt tänkande.

Människor med ett dynamiskt tänkande tror att de kan utveckla nya färdigheter och förbättra sina förmågor genom hårt arbete och engagemang. Enligt Dweck är våra hjärnor och talanger bara en utgångspunkt. Denna syn hjälper dig att utveckla en önskan att lära dig, vilket är viktigt för att förbättra oss i livet.

dynamiskt tänkande: frustrerad pojke vid hög med böcker

Hur påverkas vi av ett dynamiskt tänkande?

Att lära ut den här typen av tankesätt innebär att motivera produktivitet i våra liv i många aspekter, till exempel i skolan, på jobbet, inom sport etc.

Barn med ett dynamiskt tänkande lär sig att acceptera kritik. Den här inställningen hjälper dem att lära sig av sina erfarenheter. De kan utforma strategier som hjälper dem att förbättra vad de saknar. Trots att de gör misstag vet de att de med hårt arbete kan hitta ett sätt att bli bättre.

4 enkla sätt att utveckla ett dynamiskt tänkande

  1. Lär dina barn att gå utmaningar till mötes, inte undvika dem. Hjälp dem att förstå att de kan misslyckas, men att de måste försöka igen. Om de har problem med en klasskamrat, uppmuntra dem att försöka prata med personen, inte bara låta relationen vara.
  2. Uppmuntra dem att vara ihärdiga. En person med den här typen av tankesätt ger inte lätt upp. Om dina barn till exempel har problem med att förstå matematik, låt dem veta att det inte är deras fel och att det är ett ämne som kräver mycket ansträngning och hårt arbete.
  3. Visa dem att de kan använda kritik till sin fördel. Någon med ett låst tankesätt har en tendens att ignorera kritik, även om den är konstruktiv. Hjälp dina barn att lära sig av kritik och istället göra den användbar.
  4. Uppmuntra dina barn att inspireras av andra människors framgång. Istället för att känna sig hotade av andra människors framgång kan den hjälpa dem att känna sig inspirerade och motiverade.

“Att bli är bättre än att vara.”

–Carol Dweck–

dynamiskt tänkande: flicka vid dator

Lära sig kontrollera sina tankar

Carol Dweck säger att alla har båda extremerna av dessa tankesätt. Vi kan pendla fram och tillbaka mellan de två. Även om du vanligtvis känner dig säker på dina färdigheter och förmågor är det möjligt att du ibland känner dig otillräcklig. Detta är vanligt.

Därför är det viktigt att lära barn att ta till sig fördelarna med att ha ett dynamiskt tänkande. På det här sättet börjar de lite i taget uppskatta livets utmaningar och vet att de är del av inlärningsprocessen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Dweck, C.S. (2016). Mindset. La actitud del éxito. Sirio. España.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.