Att sätta gränser för 2-åringar skapar ansvarsfulla vuxna

Många föräldrar ser sina 2-åriga barn som för små för att sätta gränser för. Det är dock viktigt att från ung ålder sätta dessa gränser så att utbrott inte blir en återkommande metod att få som de vill.
Att sätta gränser för 2-åringar skapar ansvarsfulla vuxna
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är inte lätt att sätta gränser för en 2-åring. Det är normalt för barn att vilja vara självständiga och gå efter vad de vill ha i den åldern. Dessutom tror de att vredesutbrott kan hjälpa dem till att få vad de vill ha. Därför är det viktigt att försöka hålla sig lugn och kontrollerad.

När föräldrar etablerar regler och gränser gör de det delvis för att hålla sina barn från att alltid få som de vill. Dessutom lär de dem att värdera och respektera andra.

Så hur går vi vidare för att kunna sätta gränser? Och vilka är fördelarna?

Vem ansvarar för att sätta gränser för en 2-åring?

Båda föräldrarna ansvarar för att sätta gränser för sina barn. Mamma och pappa måste komma överens om reglerna och informera resten av familjen så att reglerna kan respekteras av alla och därmed verkställas.

Tänk därför på varje barns förmågor innan du väljer vilja regler som ska etableras.

7 tips för att sätta gränser för 2-åringar

Gränser är ett måste för att barn ska kunna lära sig hur långt de kan gå med sina föräldrar och andra familjemedlemmar. 

Nedan följer några förslag på saker att komma ihåg när du ska fastställa regler för ditt barn:

1. En förälder ska ge konkreta och tydliga order

Med tanke på att en 2-åring inte kan förstå abstrakta meddelanden bör du förklara vilket beteende du förväntar dig av dem. Det räcker inte med att bara säga “skärp dig” eller “sitt ner”.

Du måste vara specifik kring vad som fungerar och vad korrekt egentligen betyder.

Det är viktigt att sätta gränser för barn

2. Tala tydligt och lugnt

Om ditt barn beter sig illa ska du förklara vilken regel de bryter mot. När du gör det ska du vara lugn och använda en seriös ton. 

Något som kan vara till hjälp är att skriva reglerna och hänga dem på ett ställe som är synligt för alla. Självklart måste du använda dig av synliga representationer av reglerna så att din 2-åring bättre kan förstå dem.

Om ett barn bryter mot en regel är det bra att påminna honom eller henne om reglerna, men utan att skrika. Det kan annars leda till ett ännu sämre beteende.

3. Ge dig inte, även om ditt barn blir argt

Föräldrarna ska vara fasta när svaret är NEJ, och inte ge efter. Barn är ofta benägna att tigga, gråta eller till och med få utbrott om de inte får som de vill.

Om ditt barn lyckas övertala dig på detta sätt är sannolikheten stor att det kommer fortsätta i framtiden.

Om du istället håller fast vid det du säger kommer ditt barn mer sannolikt att respektera reglerna i framtiden.

4. Formulera dina förväntningar positivt

Barn är mer benägna att lyda order som uttrycks på ett positivt sätt. Istället för att be barnet sluta gråta bör du lugn tala till hen.

Till exempel, om ditt barn slår ett annat barn bör du förklara att hen måste behandla andra med kärlek och respekt istället för att säga åt hen att inte slåss.

Kom ihåg att ditt barn fortfarande utvecklar sina språkförmågor och inte alltid kan förstå orden “nej” och “inte”.

5. Tänk på ditt barns personlighet

Du måste ha barnets personlighet i åtanke, för alla barn är olika. Vissa behöver en mild varning medan andra behöver mer stränghet.

Om ditt barn inte lyder första gången – fortsätt tills hen gör det.

6. Föräldrarna måste vara en enad front

Om mamman förbjuder en sak måste pappan backa henne i det och vice versa. Annars kommer barnet inte lära sig att lyda, utan kommer istället gå till den andra föräldern.

Det är förvirrande för barnet och leder ofta till att hen inte respekterar någon av föräldrarnas auktoritet.

7. Skapa rutiner

Rutiner är extremt viktiga för små barn, så etablera dem tidigt. Om du sätter tider för mat och sänggående är det viktigt att du håller dessa tider.

Det kommer hjälpa ditt barn att veta vad som förväntas av hen under hela dagen.

Om ditt barn inte vill sova borde du ta honom till sängen och förklara att han imorgon kommer vara trött om han inte får tillräckligt med sömn.

Sovande bebis

Fördelarna med att sätta gränser för en 2-åring

Det finns flera olika fördelar med att sätta gränser för en 2-åring, inklusive följande:

  • När ditt barn växer lär hen sig att följa regler. Det kommer att vara viktigt under tonåren och vuxenlivet.
  • Det lär ditt barn om ansvar.
  • Dina barn lär sig vilka beteenden och attityder som förväntas av dem, och de kommer få en känsla för vad som är rätt och fel.
  • Att lära sig följa regler hjälper ditt barn att utveckla ett positivt självförtroende.

Sammanfattningsvis är det nödvändigt att sätta gränser för 2-åringar för att uppnå lydnad och ansvar. Trots att det verkar komplicerat är det viktigt för barnets utveckling.

Vi hoppas dock att du nu märkt att det är mycket enklare än du trodde. Sätt gränser för ditt barn och hen kommer att tacka dig i framtiden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.