5 typer av mobbning du bör vara uppmärksam på

5 typer av mobbning du bör vara uppmärksam på
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2019

Tyvärr är mobbning ett problem som uppstår i många skolor runt om i världen. Det kan ske på många olika sätt: fysiskt och psykiskt är bara två exempel. I den här artikeln diskuterar vi fem typer.

Om du lägger märke till konstiga eller avvikande beteenden hos ditt barn, kan det spegla djupa problem som förtjänar din uppmärksamhet. Mobbning är ett av dessa problem.

Du måste skärpa din modersinstinkt för att märka den. Vissa typer av mobbning lämnar inte märken på huden utan snarare på själen.

5 typer av mobbning

1. Fysisk mobbning

Detta är en av de typer som är lite lättare att upptäcka. Barnet kan ha skador eller märken på huden som visar att det utsätts för någon typ av misshandel.

Detta inkluderar knuffar, slag och även situationer som involverar en eller flera förövare.

I vissa fall kan fysisk misshandel eskalera: det kan till och med leda till stöld eller skador på ägodelar helt enkelt för att skada offret. Barn misshandlas ofta så här i allmänhet och det medför även psykiska skador på offret.

Ansvariga vuxna måste ingripa för att hantera denna typ av mobbning. De bör engagera mobbarna i en dialog för att få dem att förstå att fysiskt våld inte är lösningen på någonting.

Om beteendet kvarstår, måste förövarna få konsekvenser eller straff som förhindrar att de upprepar beteendet.

2. Psykiska trakasserier

Denna typ av mobbning är lite svårare att identifiera. Det förekommer hos både pojkar och flickor. Offren för denna typ av misshandel döljer vanligtvis de negativa känslor som orsakas av det.

Skämt, förlöjligande och sårande ord kan generera långtgående trauma och komplex.

Misshandeln kan vara baserat på fysiska karaktärsdrag som offret har, såsom vikt, längd, etnicitet, religion eller till och med socioekonomisk status.

Flicka gömmer ansiktet i händerna

Vuxna måste vara observanta för att upptäcka denna typ av mobbning. Ord kan ibland göra mer ont än slag. Det bör inte tillåtas under några omständigheter.

3. Virtuell mobbning

Nät​​mobbning eller digital mobbning är en av de senaste typerna som vi har sett dyka upp. Vid den här typen orsakar förövaren någon skada och kränker en persons integritet genom digitala medel.

Det kan ske genom till exempel sociala medier eller messengertjänster.

Denna typ av mobbning består av konstanta trakasserier av offret. Det kan också innefatta spridning av falska rykten eller avslöjandet av privata saker som kan påverka livet för den som utsätts för det.

En vanlig och grym metod är att göra listor eller rankningar. Dessa listor är gjorda för att “ranka” barnen efter deras utseende, karisma eller andra egenskaper.

Förutom att främja fördomar och hålla fokus på yttre attribut, kan denna typ av aktivitet vara förödande för barn som inte får en hög placering på listorna.

Utbildning och öppenhet är nödvändigt för att utrota denna typ av beteende från början. Barn måste lära sig hur man använder tekniken på ett ansvarsfullt sätt utan att skada andra.

Det är också hälsosamt för föräldrarna att ha lite kontroll över vad deras barn gör och ser på nätet.

Det finns faktiskt nya appar som lanserats över hela världen som hjälper föräldrar att begränsa vilka sajter där deras barn kan surfa på.

 Fysiska trakasserier är en av de typer av mobbning som är lättare att upptäcka. Barnet kan ha skador eller märken på huden som visar att det lider av någon form av misshandel.

4. Social mobbning

Denna typ är kopplad till sociala relationer. Offret för social mobbning lämnas ofta utanför under alla slags händelser och aktiviteter. Offret ignoreras ofta och får inte vara med.

Detta kan hända i en grupp vänner, i fotbollslag, på danser eller någon annan typ av aktivitet. Det händer också på födelsedagsfester.

Det kan kombineras med andra typer av mobbning, såsom digitala nättrakasserier. Publiceringen av bilder eller videoklipp där barnet är uteslutet kan få det att må dåligt.

För att upptäcka denna typ av mobbning måste föräldrar vara observanta på plötsliga humörförändringar.

Barnet kan vägra att delta i gruppaktiviteter eller det kanske inte vill berätta vad det gjorde under dagen i skolan med sina vänner.

För att förebygga social utfrysning, måste barn lära sig vikten av att vara toleranta och att inkludera alla. De bör respektera skillnader, vara stödjande och uppmuntra integrering.

Tolerans är en grundläggande värdering, men det bör inte bara främjas i skolan. Utbildningen bör börja hemma och föräldrarna bör vara ansvariga för att praktisera det som de lär ut.

5. Sexuella trakasserier

Även om denna typ av mobbning ofta uppkommer bland ungdomar kan det också förekomma långt tidigare. Det kan återspeglas genom små gester som kanske verkar obetydliga för förövaren.

Att hänvisa till en persons intima kroppsdelar, till hans eller hennes sexualitet, eller tvinga personen att kyssa någon denne inte vill kyssa, är alla typer av sexuella trakasserier.

Det kan också uppenbaras genom obscena kommentarer eller genom att använda sig av pornografiskt material.

Detta är ett mycket känsligt ämne och det förebyggs genom närvarande föräldrar och lärare. Det bästa verktyget för att förhindra sexuella trakasserier är att tidigt och effektivt ge en bra sexualundervisning.

Utbildare, lärare och föräldrar måste förstå två saker.

Det första är att denna typ av beteende kan påverka offrets emotionella relationer under en lång tid framöver. Det kan orsaka en långvarig brist på förtroende för andra.

Det andra är att förstå är att förövarens beteende i egenskap av barn inte nödvändigtvis gör denne till sexualförbrytare. Ibland kan han eller hon se det som en lek och kanske inte förstår alla konsekvenserna av sina handlingar.

Tre barn pekar och skrattar åt ledsen flicka

Slutsats

Barndomen och skoltiden är vackra perioder i våra liv som markerar en persons utveckling.

Det är viktigt att både föräldrar och lärare lotsar de små som går igenom dessa passager. Det är deras jobb att lära barn vad som är rätt och vad som är fel.

I många fall är ondska inte det som driver mobbarna. De kan ha drabbats av djupa psykologiska problem som kan vara orsaken till deras dåliga beteende.

Om så är fallet kan de också vara offer. Därför är det viktigt för föräldrar och lärare att arbeta med alla aspekter för att förhindra alla typer av mobbning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.