5 sätt att förhindra rökning bland tonåringar

Tobaksberoende i tonåren har blivit en folkhälsofråga trots försök från både statliga och icke-statliga hälsoorganisationer att förhindra det. Här tar vi upp några effektiva råd för tidigt förebyggande av rökning bland tonåringar.
5 sätt att förhindra rökning bland tonåringar
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2019

Trots globala kampanjer mot tobak pågår fortfarande en stor kamp för att förhindra rökning bland tonåringar. Trots de välkända konsekvenserna av rökning är det ett folkhälsoproblem. Tobak är mycket skadligt och farligt.

Kampanjer som främjar medvetenheten om de negativa effekterna av rökning har gjort lite för att övertyga människor om att sluta. Det finns fortfarande ett stort antal unga människor runtom i världen som håller kvar vid sina cigarettvanor.

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 150 miljoner ungdomar är rökare.

Kampanjerna mot rökning fortsätter dock spridas via offentliga media i ett försök att få tonåringar att lära sig mer om konsekvenserna av cigarettberoende och de skadliga effekterna av rökning på hälsan.

Vilka är de främsta orsakerna till tobaksberoende bland ungdomar?

Det finns flera faktorer som driver unga människor till att fastna i ett cigarettberoende. Att identifiera dessa faktorer är en viktig del av tidiga ingrepp och förebyggande åtgärder mot rökning bland tonåringar.

Social acceptans

Det här är kanske den viktigaste faktorn. Många tonåringar som inte lägger sig till med vanan att röka kan känna som om de inte passar in bland de andra i sin åldersgrupp. På samma sätt är många tonåringar nyfikna och har en önskan att experimentera och prova på nya saker. De tror att rökning är coolt och att det kommer göra dem mer populära.

De utmanar normerna

Puberteten och ungdomsåren har alltid karaktäriserats av uppror, olydnad och i vissa fall provokation.

Att röka en cigarett är bland ungdomar ett av de enklaste och mest effektiva sätten att bryta mot reglerna och göra uppror mot föräldrar, samhälle, lärare osv.

Ett sätt att stressa ner

Unga människor håller ofta den falska tron ​​att cigaretter hjälper dem att stressa ner och kontrollera sin ångest. Det driver vissa tonåringar till att prova på att röka.

När det kommer många prov på en och samma gång och det finns mycket skolarbete att göra sätts många tonåringar under stor press. Rökning ger en omedelbar, dock endast en tillfälligt lugnande känsla.

Men när drogens effekt klingar av går allt tillbaka precis som det var innan – och ibland ännu värre. Och det stärker behovet av att röka mer och mer.

rökning bland tonåringar: pojke med cigarett tänder en flickas cigarett

Föräldraansvar

Statistik visar att när föräldrarna är rökare är risken högre att barnen blir rökare när de är äldre. I sådana fall är nikotinmissbruket ofta högre än bland barn vars föräldrar inte röker.

Det är viktigt att påpeka att i dessa fall har föräldrarna ingen annan att skylla på än sig själva. Med sitt eget negativa exempel utsätter de sina barn för risken att få samma missbruk.

Reklam och media

Det är idag olagligt att producera reklamfilmer eller annonskampanjer som uppmuntrar tonåringar att röka. Men något så enkelt som att någon tänder en cigarett i en tv-serie eller film har ett kraftfullt inflytande. Detsamma gäller för övriga media. Rökning i media uppmuntrar indirekt tonåringar att ta efter vanan.

Studier har också visat att det finns ett starkt förhållande mellan reklam och att testa på alkohol. Ungdomar är särskilt mottagliga.

Brist på information

Det finns fortfarande vissa falska övertygelser om förmodade fördelar med att röka, och det gör att de sanna, negativa konsekvenserna glöms bort under de falska positiva bilderna som råder.

“Rökningens sanna ansikte är sjukdom, död och skräck – inte den glamour och elegans som tobaksindustrin försöker porträttera.”

David Byrne

5 sätt att förhindra rökning bland tonåringar

  • Hindra dem från att någonsin prova det: Det bästa sättet att hindra en ung person från att börja röka är att hindra honom eller henne från att ens prova på det. När tonåringar provar en cigarett kan de fastna i vanan utan att förstå konsekvenserna.
rök
  • Ge nödvändig information: Räkna inte med att andra utbildar ditt barn om farorna med rökning. Tala med ditt barn och varna honom eller henne om de negativa effekterna av det.
  • Föregå med gott exempel: Barn och ungdomar härmar andra. Tonåringar gör som sina vänner, släktingar och särskilt sina föräldrar. Om vi ​​vill hjälpa våra barn att hålla sig borta från tobak måste vi också hålla oss borta.
  • Försök att resonera: Det innebär att barnet får möjlighet att analysera de negativa aspekterna av rökning på ett kritiskt och objektivt sätt.
  • Främja fysisk aktivitet: Att delta i någon form av sport hjälper barn att hålla en mer hälsosam livsstil överlag. Det är ett bra sätt att hålla ditt barn borta från att röka.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.