Ungdomars unika språk

Med appar för textmeddelanden och sociala medier är skriftligt och visuellt språk dominerande bland tonåringar. En av konsekvenserna är att de har en jargon och ett språk som är helt unikt.
Ungdomars unika språk
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 20 november, 2019

Tonåringar har sitt eget sätt att kommunicera, vilket kännetecknas av de senaste trenderna och den nya tekniken i vår digitala era. Oavsett om vi gillar det eller inte måste vi, som föräldrar, familjemedlemmar och lärare, ha en förståelse för ungdomars språk för att kunna kommunicera på ett positivt sätt.

Internet och sociala medier kan hjälpa oss att lära oss om ungdomars ordförråd och tankar. I den här artikeln tar vi upp några tips för att hjälpa dig förstå ungdomars unika språk.

Kontext är kung för ungdomars språk

Vi har förmodligen alla häpnat över hur tonåringar förkortar fraser och uttryck. När vi hör dem prata är deras förmåga att koppla flera idéer till några få ord otrolig. Och vad som är ännu mer imponerande är att de lyckas förstå sig själva och varandra.

Bland ungdomar verkar man inte behöva använda en massa adverb och prepositioner i sina meningar. Deras kommunikation är enkel, direkt och objektiv. Deras enda mål med att uttrycka sig är att andra ska förstå dem.

Vid första anblicken kan detta nya språk för tonåringar verka lite begränsat eller fattigt. Men vi måste erkänna att de gör sig förstådda även med så få ord, och det kräver en hel del kreativitet och intelligens från deras sida.

Genom att använda ett sådant kompakt ordförråd, där många ord har flera betydelser, får kontext en ledande roll i kommunikationen. Därför måste tonåringar analysera vad som omger deras ord för att skapa meddelandet de vill förmedla.

ungdomars digitala språk: tonåringar med mobiler

Kroppsspråk är viktigare för tonåringar

Kroppsspråk får också en ny relevans när orden är knappa. När tonåringar kommunicerar öga mot öga brukar de använda hälsningar, gester och ansiktsuttryck för att göra sig förstådda. Därför åsidosätter de ofta behovet av verbalt eller skriftligt språk.

Vi kan också se att ungdomars språk sätter ett stort värde på bilder och uttryck i den virtuella världen. Det betyder att de kan uttrycka sina idéer på sociala medier med hjälp av emojis, gifs (rörliga bilder) och andra interaktiva element som tar plats framför skriftligt och verbalt språk.

Språket återspeglar inte meddelandets komplexitet

Ett annat kännetecken på ungdomars språk är deras förmåga att skilja komplexiteten i ett meddelande från de medel som används för att uttrycka det. Med andra ord lyckas ungdomar uttrycka sina bästa och värsta tankar på ett otroligt enkelt sätt.

De kan uttrycka sin sorg, till exempel genom en enkel emoji med tårar i ögonen. På samma sätt kan de kommunicera sin kärlek till sin partner med en bild av en katt med hjärtan istället för ögon. Men det betyder inte att deras känslor är mindre intensiva – snarare kan tonåringar vara mycket känsliga och insiktsfulla.

De behöver helt enkelt inte utarbeta komplexiteten i sina känslor och tankar med ord för att leva ut dem intensivt.

Densiteten och tyngden i meddelandena de kommunicerar ligger inte i formen eller strukturen på deras språk. Snarare handlar det mer om kontext och vem deras publik är.

Det skriftliga språket återvinner sin betydelse för kommunikation

På 90-talet var en av de största trenderna bland ungdomar att prata i telefon med vänner. Men nu, i den digitala eran, använder tonåringar knappt längre telefonsamtal för att kommunicera med varandra. Skrivna textmeddelanden är mycket vanligare idag.

Ett intressant faktum är att även med applikationer som möjliggör röstinspelningar är det vuxna som mest utnyttjar dylika funktioner. I allmänhet tycker tonåringar att det är mycket mer praktiskt och lätt att skriva ner korta meddelanden.

ungdomars digitala språk: tonåring med mobil


Ungdomars språk förändras ständigt

I den digitala eran förändras allt snabbt och ständigt. Dagens generation av tonåringar föddes med internet redan på plats. Som ett resultat är internet en integrerad del av deras liv och de följer med i dess frenetiska rytm helt naturligt.

Ungdomars kommunikation och språk påverkas av virala internettrender. ”Problemet” med deras jargong är att den går ur mode lika snabbt som den blir populär. När en ny trend dyker upp glöms den sista praktiskt taget bort ganska snabbt.

Därför är språket för ungdomar i ett tillstånd av ständig omvandling. Varje dag tar nya termer och enkla förkortningar sig in i de ungas ordförråd. Samtidigt försvinner andra termer och fraser och förlorar sin mening.

Detta är förmodligen den största utmaningen för att tolka språket tonåringar använder för att uttrycka sig. Vårt främsta råd är att du håller ett öppet sinne när du interagerar med dina tonåringar.

Försök att undvika kritik och fördomar i konversationen. Kom ihåg, vem är bättre på att lära oss hur de ser och upplever världen än tonåringarna själva?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gabriela Ríos González. 2009. Características lenguaje jóvenes. costarricenses. Universidad Salamanca. Extraído de: https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/83335/1/DLE_RiosGonzalez_Tomo1Caracter%C3%ADsticasdellenguajedelosj%C3%B3venescostarricenses.pdf
  • Velásquez Pérez, Argiro. Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín Colombia. 2006. Lenguaje e identidad en los adolescentes de hoy. Extraído de: http://www.redalyc.org/pdf/4077/407748996007.pdf
  • Pérez, A. V. (2007). Lenguaje e identidad en los adolescentes de hoy. El Ágora USB, 7(1), 85-107. http://revistas.usbbog.edu.co/index.php/Agora/article/view/1641
  • Jørgensen, A. M. (2007). COLA: Un corpus oral de lenguaje adolescente. Oralia, Anejos, 3(1), 225-234.
  • Stenström, A. B. (2008). ALGUNOS RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL HABLA DE CONTACTO EN EL LENGUAJE DE ADOLESCENTES EN MADRID. Oralia, 11. https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15751430&AN=35974569&h=zngjOG%2bVWlkS6I9FgN2I0s3%2f8Z8Y85DADHA1axdpZZB8boHzwi0P0IMq3LneWF%2fDm80E8qXKqwznnOQSjHsfVQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15751430%26AN%3d35974569

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.