Kan föräldrar kontrollera sina barn på sociala medier?

Kan föräldrar kontrollera sina barns aktivitet på sociala medier utan eller mot deras samtycke? I artikeln nedan hjälper vi dig att reflektera mer över vilken typ av kontroll föräldrar bör utöva över sina barns internetanvändning.
Kan föräldrar kontrollera sina barn på sociala medier?
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 15 november, 2019

Konstant tillgång till digitala medier definierar den värld vi lever i idag, och sociala medier utgör en viss risk för barn. Kan föräldrar kontrollera sina barn på sociala medier för att skydda dem?

Sociala medier har blivit ett globalt socialt fenomen. Detta till den grad att det har förändrat vårt sätt att kommunicera och till och med hur vi lever våra liv. För föräldrar kan det bli till ett stort bekymmer.

Det är naturligt för barn och tonåringar att känna behov av att tillhöra samma virtuella samhällen som sina vänner. Det är också normalt att deras föräldrar tillåter dem att göra det.

Föräldrakontroll är dock viktigt i anslutning till användning av teknik och sociala medier, med tanke på riskerna de utgör.

Det är inte alltid lätt och kan definitivt vara en anledning till konflikt mellan föräldrar och barn. De flesta tonåringar tycker inte att det är okej att deras föräldrar kontrollerar deras sociala medier eller textmeddelanden.

Hur du kontrollerar dina barns aktivitet på sociala medier

När föräldrar gör intrång på sina tonårsbarns sociala medier är det alltid en källa till konflikt. Och det är vanligtvis kontraproduktivt när föräldrar försöker tvinga sig på sina barn genom att till exempel förbjuda internetanvändning.

Barnen kan enkelt hitta andra sätt att komma runt dessa regler; de kan till exempel skapa en ny profil eller ändra sina integritetsinställningar.

Kan föräldrar kontrollera sina barns sociala medier? händer håller telefon med symboler som svävar ovanför
Det är också viktigt att komma ihåg att inte allt med sociala medier är negativt. Det är ett bra sätt för barn att lära sig att umgås och bilda sig en vänkrets. Den bästa lösningen är att kontrollera din tonårs aktivitet på sociala medier, men inte begränsa den.

Det är viktigt att sätta vissa gränser så att du vet var dina barn tillbringar sin tid online.

Det beror förstås på ditt barns ålder. När barn börjar använda sociala medier är det bra att etablera specifika scheman och tidsgränser. Det är också viktigt att vägleda dem och prata om de reella faror som finns online.

Till exempel är det en bra idé för föräldrar att finnas med bland sina barns kontakter på sociala medier (“följa dem” eller vara “vänner”).

Helst bör ni leta efter ett mellanläge där era barn känner sig bekväma att prata om sin internetanvändning med sina föräldrar. Med tiden kan de sedan bli mer och mer ansvariga för hur de använder sociala medier.

Ni som föräldrar bör samtidigt respektera era barns integritet och fastställa vissa progressiva riktlinjer och kontroller.

Barns rätt till integritet

Enligt artikel 16 i FN: s konvention om barns rättigheter (UNCRC): ”Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.”

Många anser att detta är ett förbud mot föräldrar att kontrollera deras barns sociala medier. Men frågan är i själva verket mycket bredare. Lagen behandlar vikten av utbildning om media och införlivande av digital teknik i barn och tonåringar.

ungdomar i klassrum med ikoner ovanför sina huvuden
Det är uppenbart att det är praktiskt omöjligt att förbjuda eller kontrollera användningen av sociala medier bland tonåringar. Förr eller senare hittar de ett sätt att ta sig runt dessa kontroller.

Istället bör föräldrar agera som mellanhänder när deras barn använder sig av sociala medier.

Har föräldrar rätt att kontrollera sina barns sociala medier utan deras samtycke?

Under tonåren har de flesta tonåringar en tendens att distansera sig från sina föräldrar. Samtidigt söker de tillflykt i sin vänskrets. Detta kan ofta göra föräldrar oroliga. Till exempel kan de börja misstänka att deras barn har något slags problem.

I dessa situationer är föräldrarna ansvariga för omvårdnad och skydd av sina barn. Det innebär att de har rätt att undersöka sina barns privatliv för att ta reda på vad som händer och kunna ingripa.

Så länge föräldrar gör det för sina barns bästa kan deras handlingar anses lagligt motiverade. Detta inkluderar kontroll av deras barns sociala medier, privata meddelanden, Whatsapp, etc.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.