Ätstörningar

Ätstörningar är speciellt vanliga under ungdomsåren. Anorexi, bulimi, sömnstörningar eller behovet att äta tvångsmässigt är kliniska sjukdomar som vi som föräldrar måste känna till. Att uppmärksamma de första ledtrådarna är viktigt för att kunna tackla dessa situationer så snart som möjligt.