Vad innebär positiva föräldrafärdigheter?

Vet du vad positiva föräldrafärdigheter är och vilken roll de har? I den här artikeln ger vi dig nycklarna till detta koncept.
Vad innebär positiva föräldrafärdigheter?
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Föräldraskap är en av de svåraste uppgifterna i livet. Av denna anledning är det mycket viktigt att utveckla goda förmågor som förälder redan från början. Bland dessa är positiva föräldrafärdigheter de som gör att föräldrar kan utföra sitt arbete på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt.

Generellt sett har alla föräldrar en viss kapacitet att fullgöra sin roll. Olika faktorer kan dock betinga deras genomförande.

Barn är beroende av goda anknytningar för att trivas, och föräldrar måste arbeta hårt för att uppnå dessa. Av den anledningen vill vi idag dela med oss av de grundläggande verktygen för att uppfostra små barn.

Positiva föräldrafärdigheter eller förmågor?

När vi talar om positiva föräldrafärdigheter syftar vi på de kognitiva, emotionella och beteendemässiga resurser som föräldrar använder för att uppfostra sina barn. Med dem lyckas de ge sina barn tillgivenhet och trygghet och främjar nödvändiga förutsättningar för att de ska utvecklas på ett hälsosamt sätt.

Innan vi går in på det här ämnet är det viktigt att skilja på två nyckelbegrepp:

  • Föräldrars förmågor eller kompetenser, som är de personliga egenskaperna hos föräldrar för att på ett adekvat sätt klara av uppfostran av sina barn.
  • Föräldrafärdighet, som avser implementeringen av de föräldrakapaciteter som finns tillgängliga.
Föräldrar som nosar på sin pojke.

Vi har alla föräldrakapacitet, eftersom vi är beredda att anta rollen som föräldrar. Men vi har inte alla de färdigheter som krävs för att omsätta dem i praktiken.

Vilken roll spelar positiva föräldrafärdigheter under barndomen?

För att betraktas som positiva föräldrafärdigheter måste de fylla tre väsentliga funktioner.

Socialiseringsfunktion

Positiva föräldrafärdigheter gör att barnet kan bygga upp sig själv och upprätthålla en god interaktion med omgivningen.

Föräldrarnas uppdrag är alltså att tjäna som ett gott exempel för barnen att anskaffa sig socialt acceptabla beteenden. Detta är viktigt för att de ska lära sig att relatera till andra på ett respektfullt sätt.

Vårdnadsfunktion

Att uppfostra friska och rakryggade individer kräver att de fostras både fysiskt och känslomässigt. Därför gör en säker anknytning från de tidigaste stadierna att unga kan känna sig trygga och säkra då de experimenterar utanför boet.

Pedagogisk funktion

Världen är vad dess medlemmar kan uppnå. Därför, om vi vill ge våra barn en bättre värld, måste vi överföra goda värderingar till dem. Bland dem ansvar samt respekt för mänskligt liv och naturen.

Vilka positiva föräldrafärdigheter är lämpliga under de första levnadsåren?

Under tidig barndom är det viktigt att bidra till en positiv och lämplig utveckling för barn. För att uppnå detta är det avgörande att vädja till specifika personliga egenskaper som är en del av positivt föräldraskap: empati, flexibilitet, altruism, förmågan att lösa problem och självsäkerhet.

I enighet med dessa linjer är de positiva föräldrafärdigheter som bör föreligga för att uppfostra ett barn i tidig barndom som följer:

  • Bemyndiga: uppmuntrar barnen att sträva efter att utveckla sin egen förmåga att uppnå sina personliga och sociala mål.
  • Etablera av varma affektiva band: dessa ger dem känslomässig trygghet.
  • Stöd och stimulera: detta hjälper till med att utveckla deras interna kapacitet.
  • Strukturera: en miljö med tydliga gränser ger barn den yttre och inre trygghet som bör finnas där för att uppnå lugn.
  • Utbildning utan våld: detta är ett oumbärligt villkor för att uppfostra individer som bygger ett rättvist och fredligt samhälle.

Konsekvenserna av positiva föräldrafärdigheter

Barn börjar en lång livsresa med oss och konsekvenserna av olika föräldrastilar kommer att bli uppenbara på kort och lång sikt.

När positiva föräldraskapsfärdigheter blir implementerade så blir vissa aspekter av barnens liv förbättrade direkt, såsom deras fysiska, känslomässiga och psykologiska hälsa.

I sin tur uppfostrar föräldrar som använder dessa färdigheter på ett lugnare och mer respektfullt sätt. Detta gör att dina barn kan växa upp i en mer lycklig och fridfull miljö, där respekt, tillgivenhet och solidaritet är normen.

Av denna anledning kommer barn som blir uppfostrade på detta sätt att i framtiden troligen vara friskare, mer balanserade och mer rättvisa människor.

Syskon med armarna runt varandra.

Anta några av dessa föräldravanor!

Som du alltså har sett i den här artikeln gynnar positiva föräldrafärdigheter utvecklingen och utbildningen av barn. Vi kan alla ha vissa föräldraegenskaper, men vi har inte nödvändigtvis resurserna att omsätta dem i praktiken.

Det är viktigt att föräldrar observerar sig själva och reflekterar över sina förmågor ofta för att kunna etablera föräldraskaps- och utbildningsstrategier.

Framgången för ett barns utbildning beror inte bara på skolan de går i utan också på vår aktiva roll som föräldrar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Capano, Á., & Ubach, A. (2013). Estilos parentales, parentalidad positiva y formación de padres. Ciencias psicológicas, 7(1), 83-95. En internet : http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=s1688-42212013000100008&script=sci_arttext
  • Gómez Fraguela, X. A., & Villar Torres, P. (2001). Los padres y madres ante la prevención de conductas problemáticas en la adolescencia. La aplicación del programa Construyendo salud: Promoción de habilidades parentales. CEAPA.
  • Ger, S., & Sallés, C. (2011). Las competencias parentales en la familia contemporánea: descripción, promoción y evaluación. Educación social. Revista de intervención socioeducativa, 49, 25-47.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.