Mammor älskar sina barn mer än sig själva

Mammor älskar sina barn mer än sig själva
Elena Sanz Martín

Granskad och godkänd av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vi har några frågor du kan fundera över: Tror du att mammor älskar sina barn mer än de älskar sig själva? Återspeglas alltid mammors ovillkorliga kärlek för sina barn?

Hur får en mamma den kärlek hon känner för sitt barn att växa till något större än hon själv? Och hur skapar hon nya, friska, glada och fantastiska liv?

Vi är alltid intresserade av att höra din åsikt.

Bandet mellan mor och barn, även om det såklart finns undantag, är ofta det definitiva exemplet på ovillkorlig kärlek. En mamma kommer alltid att prioritera sitt barns välmående över sitt eget.

Barnet befann sig i livmodern i 9 månader. Hon skyddade fostret från stunden det blev befruktat och väntade på barnets ankomst som ingen annan.

Att ge liv åt ett barn är en handling som markerar en tro på framtiden. Ett åtagande som precis som vilken annan stor sanning reflekterar den fantastiska känslan av att vara en mamma.

Efter födseln börjar en mammas hjärta leva utanför kroppen, för mammor älskar sina barn mer än de älskar sig själva.

Mor som håller en liten hand

Självklart är moderskapet bara en av de många roller vi måste spela i samhället. Vi är också döttrar, kvinnor, arbetstagare, fruar och vänner.

Vi får inte glömma bort att också ta hand om oss själva. Så älska ditt barn med hela ditt hjärta, men glöm inte följande punkter:

Om du inte älskar dig själv tillräckligt kommer du inte att kunna älska andra tillräckligt heller, inte ens dina barn.

Välmående

Det är ett nyckelord. Relationen mellan mor och barn ska byggas på en hälsosam grund. Det är själviskt att tro att våra barn “tillhör” oss.

Barn är autonoma individer och inte förlängningar eller föremål.

Autonomi och frihet

De flesta mammor vill att deras barn ska bli självgående. De vill att deras barn ska växa upp och bli oberoende män och kvinnor.

Det går dock bara om hon bidrar med en kärlek som inte trycker ner barnet; hon måste ge barnet en kärlek som får det att utveckla sin personlighet till fullo, utan att döma det.

Var ett exempel på kärlek

Barn tycker om att imitera föräldrarnas beteenden. Vi är de första och främsta förebilderna.

En mamma som utstrålar förtroende, en hälsosam självkänsla och självkärlek är därför en bra reflektion av den kärlek hon vill se hos sina barn i framtiden.

Mor som håller bebis

Friska och glada mammor älskar sina barn, men också sig själva

Att älska ditt barn till fullo innebär inte att du måste offra eller överge dig själv.

Raka motsatsen. En hälsosam balans mellan dina barn och dig är viktigt för att rollen som mamma inte ska förvandlas till något överväldigande och stressigt.

Respekt

Den kärlek du har för ditt barn och den kärlek ditt barn har för dig måste få stöd av respekt.

Lär ditt barn vad det innebär att älska med ansvar och respekt för andra. Lär det om gränser och auktoritetsfigurer (föräldrar) som alltid måste respekteras.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.