Hur upptäcker ett barn sin egen personlighet?

Hur upptäcker ett barn sin egen personlighet?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 18 augusti, 2018

Det finns ingen i hela världen som är exakt likadan. Barn börjar utveckla sin personlighet så fort som de ser dagens ljus.

Om du har mer än ett barn vet du redan att allt som funkade med det första kanske inte alls funkar med det andra.

Enligt forskning bestäms nästan 70% av våra karaktärsdrag av våra gener. De återstående 30% har att göra med miljön och uppväxten.

Vissa barn verkar som om de ler hela tiden, och du ser dem nästan aldrig gråta. Andra barn är raka motsatsen.

Så fort barn föds börjar de visa sina olika temperament. När de blir ett år kan vi dock lättare se deras personliga skillnader.

Förr i tiden trodde man att barnets beteende var ärftligt. Temperamenten klassificerades i fyra olika kategorier – sangvinistiskt, koleriskt, flegmatiskt och melankoliskt.

Du kunde antaget bestämma någons personlighet genom att observera deras fysiska drag och deras körtelaktivitet.

Men idag vet vi att en persons beteende är ett resultat av inlärning mer än något annat. Emotionell stimulans och sättet barn lär sig att svara på lika situationer är vad som mest influerar deras karaktär.

Ett barns hälsa och endokrina balans är också betydelsefull för utvecklingen av dess temperament.

Karaktärsdrag som definierar ett barns karaktär

Social förmåga

Vissa barn är säkrare på sig själva när det kommer till att prata med vuxna. Det är inget fel med det så klart. Men det kan vara riskfyllt, beroende på vad de säger och vem de pratar med.

På samma gång finns det barn som är mer reserverade när det kommer till socialt umgänge. I det fallet är det viktigt att inte utöva påtryckningar på ditt barn. Du borde istället ge det tiden det behöver och ackompanjera det.

Även om det verkar som om ditt barns personlighet redan är formad kanske han eller hon behöver lite hjälp att utvecklas i vissa områden.

glad personlighet

Aktivitetsnivå

Om du har ett väldigt aktivt barn är det en god idé om du kan ge barnet aktiviteter som håller det upptaget. Det är inte en signal på dåligt beteende. Det innebär bara att barnet är rastlöst och behöver hålla sig sysselsatt.

Därför behöver ett barn med de här karaktärsdragen plats, både inomhus och utomhus. Se till att barnet har gott om plats och tid för fri utomhuslek, men utan att lämna barnet utan uppsikt.

Om ditt barn istället är mer lugnt, då kommer han att njuta av sin fritid utan behovet av mycket aktivitet. Men extrema fall av dessa karaktärer- rastlös eller passiv – kan vara en indikation på ett problem.

Regelbundenhet

Vissa barn har en tendens att göra de dagliga aktiviteterna lätta för sina föräldrar. De har inga problem att följa rutinerna för mat, sömn, lek, osv. Men när oväntade förändringar uppstår, som vid till exempel resor, kan saker bli lite svårare.

Det finns också barn som har lite eller ingen rutin alls. De har en tendens att inte sova eller äta ordentligt. De är regelbundna barn humörmässigt, men de flesta aktiviteter har ingen ordning. De har ofta stora svårigheter att anpassa sig till rutiner.

Känslor

Vissa barn har väldigt intensiva känslor. De kan till exempel skratta mycket eller gråta floder. Det är i dessa fall viktigt att skilja på autentiska och forcerade beteenden.

Samtidigt är det viktigt att inte ignorera ett barns känslor om de visar dem mindre. Var uppmärksam på ditt barns känslomässiga uttryck för att kunna hjälpa honom eller henne att skapa en fast karaktär.

barn med stor personlighet

Anpassningsbarhet

Det finns barn som anpassar sig väldigt lätt. Det är dock väldigt viktigt att föräldrar respekterar sina barns rutinför barn behöver det. Om ditt barn har svårt att anpassa sig kommer du behöva ha tålamod när du långsamt införlivar nya rutiner i vardagen.

Känslighet

Barn som är väldigt känsliga accepterar inte med lätthet nya smaker, konsistenser, ljus, lukter eller temperaturer. När de växer upp kommer de förmodligen att vara särskilt uppmärksamma på detaljer eller vara perfektionister.

Samtidigt kommer barn som är mindre känsliga inte att ha samma problem med att acceptera variationer. Det kan dock vara svårare att identifiera saker som kanske stör dem.

Humör

Vissa barn verkar som om de är glada hela tiden, medan andra verkar mer seriösa och mer benägna att bli arga. Det är väldigt lätt att upptäcka ditt barns humör.

Barn som har en mer glädjefylld personlighet har en tendens att vara mer lättsam, men det är ändå viktigt att du är uppmärksam för att kunna upptäcka frustrationer och ilska. Barn som ler hela tiden kan ha det svårare att uttrycka negativa känslor såsom ledsenhet eller ilska.

När barn är mer benägna att vara seriösa eller arga måste vi acceptera dessa karaktärsdrag som del av deras personlighet. Det kan vara hjälpsamt att hjälpa dem att gradvis uttrycka sin glädje.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • del Barrio Gándara, M. V., Ortiz, M. Á. C., & Tello, F. P. H. (2006). Análisis transversal de los cinco factores de personalidad por sexo y edad en niños españoles. Revista Latinoamericana de Psicología, 38(3), 567-577. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538309.pdf
  • Andrés, M. L., Castañeiras, C. E., & Richaud, M. C. (2014). Relaciones entre la personalidad y el bienestar emocional en niños. El rol de la regulación emocional. Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of Neuropsychology, 8(2), 217-226. https://www.redalyc.org/pdf/4396/439643138006.pdf
  • Bartholomeu, D. (2005). Rasgos de personalidad y características emocionales de niños. Psic: revista da Vetor Editora, 6(2), 11-21. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1676-73142005000200003&script=sci_abstract&tlng=es

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.