Fördelarna med samarbetsspel för barn

Samarbetsspel är den bästa typen av spel för barn, eftersom de låter dem ha roligt medan de lär sig goda värderingar. Fortsätt läsa för att upptäcka vad ni kan vinna på att spela samarbetsspel som familj.
Fördelarna med samarbetsspel för barn
Azucena Fernández

Skriven och verifierad av läraren Azucena Fernández.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Samarbetsspel är spel där konkurrensen och tävlingen får stå tillbaka och samarbetet tar över. Målet med dessa spel är lagarbete och att hjälpa varandra att uppnå ett gemensamt mål. Samarbetsspel har många användningsområden, men en av de främsta fördelarna är att de hjälper till att bygga relationer mellan deltagarna.

Därför är de speciellt bra när en grupp precis börjar lära känna varandra. Eller i en situation där en redan etablerad grupp behöver fördjupa sin anknytning. Samarbetsspel främjar sociala förmågor, inklusive förmågan att dela med sig och visa vänlighet.

De främjar också tillit och förtroende i ett roligt och lekfullt sammanhang. Dessutom hjälper de deltagarna att lägga individualistisk vinnaranda och tävlingskonkurrens åt sidan så att de kan lära sig mer effektivt.

Nedan tittar vi närmare på fördelarna med samarbetsspel.

Samarbetsspel minskar aggressivitet hos små barn

Dessa spel är utmärkta för att minska våld och aggressivitet bland små barn. Det framgår tydligt i studien Cooperative Games in Young Children: A Way to Modify Aggression, genomförd av April Bay Hinitz år 1994 vid University of Nevada, Reno.

kooperativa spel för barn: grupp barn lägger pussel

Samarbetslärande

Samarbetsspel är lika mycket en form av samarbetslärande som de givetvis även är en lek. För närvarande finns det många studier som dokumenterar fördelarna med samarbetslärande, inklusive möjligheten att stärka förståelsen för utbildningsinnehållet.

Det hjälper också till att minska kontroll- och disciplinproblem i klassrummet. Dessutom har studier visat att lek är en väsentlig del av barns mentala hälsa och intellektuella utveckling.

Därför har samarbetsspel alla fördelarna med samarbetslärande, plus den extra fördelen med själva spelet.

Autistiska barn

Forskning har också visat att samarbetsspel är mycket användbara i terapeutiska situationer för att förbättra kommunikationsförmågan hos autistiska och socialt mindre kompetenta barn.

Barn på autismspektrumet utvecklar inte sociala imitationslekar och kreativa aktiviteter på samma sätt som neurotypiska barn. Därför är samarbetsspel mycket användbara för dem.

Skapar en känsla av behörighet

Samarbetsspel är inkluderande och har därför förmågan att främja känslor av behörighet i en grupp. Betydelsen av att känna sig behörig för akademisk prestation har dokumenterats i många studier, innklusive en som Geoffrey Cohen genomförde i Stanford.

Samarbetsspel är roliga

Det roliga med samarbetsspel börjar också bli allt viktigare i pedagogiska miljöer. Tänk till exempel på FN:s konvention om barns rättigheter om rätten att leka.

Positiv psykologi börjar också dokumentera värdet av lycka för människors hälsa.

kooperativa spel för barn: grupp med barn spelar spel

Empati

Samarbetsspel hjälper till att främja empati eftersom de har den underliggande etiken för ömsesidig omsorg och ansvar. Detta strider mot den personliga individualismen som så kännetecknar vårt samhälle.

Säg adjö till konkurrensen

Dessa spel erbjuder en mycket efterfrågad paus från behovet av att tävla. Studier har visat att konkurrens har många nackdelar för barn. Det ökar deras ångest och minskar känslor av jämlikhet.

Merparten av utbildningssystem bygger på strukturerad konkurrens. Det är det som gör samarbetsspel så viktiga – att komma undan denna tävlan och ta en paus från överdriven konkurrens.

När vuxna erbjuder barn en möjlighet att leka i ett samarbetande sammanhang sänder vi budskapet att samarbete är en värdefull och viktig social norm. Därför hjälper dessa spel till att främja ett positivt socialt klimat som känns tryggare och bättre för barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gregory M. Walton, Geoffrey Lawrence Cohen. (2011). A Brief Social-Belonging Intervention Improves Academic and Health Outcomes of Minority Students. Science.
  • April Bay Hinitz. (1994). Cooperative Games in Young Children: A Way to Modify Aggression.  Universidad de Nevada, Reno.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.