Hur man upptäcker meningit i tid

För att upptäcka meningit i tid är det viktigt att ta hänsyn till barnets ålder, sjukdomshistoria och symptom. Läs mer i den här artikeln.
Hur man upptäcker meningit i tid

Senaste uppdateringen: 30 mars, 2022

Meningit, eller hjärnhinneinflammation, är en av de mest fruktade sjukdomarna under barndomen, särskilt på grund av dess snabba kliniska utveckling och möjligheten att lämna följdsjukdomar. Av denna anledning är det viktigt att du lär dig att upptäcka meningit genom att känna igen varningstecknen i tid och söka läkarvård så snart som möjligt.

I den här artikeln berättar vi om de grundläggande aspekterna av sjukdomen och ger dig några rekommendationer så att du vet hur du ska agera om ditt barn uppvisar dessa symtom.

Lär dig att upptäcka meningit: tecken och symtom

Så som är vanligt förekommande inom många sjukdomar varierar de kliniska manifestationerna av meningit beroende på barnets ålder.

Det är inte ovanligt ett sjuårigt barn har ont i huvudet. Men det är något helt annat när en förtvivlad bebis inte kan förklara vad som händer med den, eller varför den gråter. Av denna anledning kan en tidig upptäckt av hjärnhinneinflammation vara en stor utmaning, även för barnläkare.

Barnets ålder är alltså en avgörande faktor när man misstänker denna sjukdom.

Som en sammanfattning beskriver vi de typiska symtomen på hjärnhinneinflammation under de olika pediatriska stadierna:

  • Under 12 år: Irritation och frekvent gråtande, utbuktning av fontanellen (den “mjuka fläcken” på spädbarnets huvud), anfall, feber, pigmentförändringar och kräkningar. Dessa symtom förbättras vanligtvis genom vanliga medicinska behandlingar.
  • Äldre än 12 år: Halsstyvhet och svår huvudvärk är de mest karakteristiska symptomen på sjukdomen. De kan åtföljas av feber, kräkningar eller beteendeförändringar.
Ett barn som ligger obekvämt i sängen, med en termometer under armen.
Manifestationerna uppträder vanligtvis plötsligt och utvecklas snabbt. Det är viktigt att inte tillskriva symtomen till något mindre allvarligt, samt och att gå så snart som möjligt till en akutmottagning.

Vilka är de vanligaste orsakerna till meningit hos barn?

Meningit är en infektion i nervsystemet, som sker på nivån av vävnader som kallas meninges. Dessa är lager av tunn, tålig vävnad som täcker hjärnan och andra organ för att skydda dem från yttre skador.

De patogener som orsakar hjärnhinneinflammation är främst bakterier och virus. Enligt en publikation från Spanish Association of Pediatrics varierar de orsakande mikroorganismerna i frekvens beroende på barnets ålder och vaccinationsstatus.

Följande är en beskrivning av de bakterier som oftast orsakar denna infektion:

  • Nyfödda: Streptococcus agalactiae, Escherichia coli och Listeria monocytogenes.
  • Spädbarn mellan 1 och 3 månader: Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumonia och Neisseria meningitidis.
  • Äldre än 3 månader: N. meningitidis och Streptococcus pneumoniae.

För det mesta kommer dessa bakterier in i barnets kropp genom halsen. Därifrån sprider de sig i hela kroppen tills de når det centrala nervsystemet.

Hur upptäcker läkare meningit hos barn?

När akutmottagningen upptäcker ett barn med eventuell hjärnhinneinflammation kommer barnläkare att beställa ett test för att bekräfta tillståndet. Helst sker detta innan behandlingen påbörjas, men den optimala tiden beror på barnets allmänna tillstånd.

Några av de kompletterande studierna som specialister utför när de misstänker hjärnhinneinflammation är följande:

Ländryggen

Detta består av att ta ett prov av ryggmärgsvätska, vilket är samma vätska som cirkulerar under hjärnhinnorna. Förfarandet för att samla det sker genom ländryggen. När läkare fått provet skickar de det till laboratoriet för att bekräfta diagnosen och analysera orsakerna.

Blodprov

Detta är ett helt vanligt blodprov vilket innebär att man bedömer antalet vita blodkroppar som en indirekt infektionsparameter.

Blodkemi

Denna studie är använd för att kvantifiera infektionsmarkörer, såsom procalcitonin, C-reaktivt protein (CRP) och erytrocytsedimenteringshastighet (ESR).

Blododling

Läkare kommer att ta ett blodprov för en odling i ett speciellt medium för att utvärdera tillväxten av mikroorganismer. Den största nackdelen med detta test är att resultaten kan ta flera dagar, så behandlingen blir påbörjad redan innan informationen finns tillgänglig.

Bakteriekulturer i ett labb.

Vad ska du göra om du misstänker meningit hos ett barn?

Om ditt barn plötsligt uppvisar något av ovanstående symptom är det viktigt att utesluta hjärnhinneinflammation. Meningit kan uppstå även om barnet har varit helt friskt under hela sitt liv. Även om det ibland är möjligt att upptäcka orsaken är det i många fall inte möjligt att identifiera den utlösande faktorn för sjukdomen.

Misstänker du hjärnhinneinflammation, gå till en barnakut så snart som möjligt. Om ditt barn har en medicinskt problematisk historia eller nyligen utförda tester, ta då med dig alla tillgängliga dokument.

Om denna misstanke blir bekräftat är det mycket troligt att läkarna kommer att besluta att ta in ditt barn på sjukhuset i några dagar för att ge lämplig behandling och säkerställa en noggrann klinisk övervakning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.