Kan ett barn med astma delta i sport?

Kan ett barn med astma delta i sport?

Senaste uppdateringen: 22 juni, 2019

Kan ett barn med astma delta i sport? Många barn med astma skulle gärna vilja delta i en viss sport, men deras föräldrar vet inte riktigt om det är säkert för ett barn med astma.

Stoppa inte ett barn med astma från att delta i sporter de gillar. I motsats till vad många tror är träning fördelaktigt för dem. Det kan bidra till att förbättra andningsförmågan och hjälpa dem att upprätthålla en hälsosam vikt. Det är förstås självklart att du som förälder eller vårdnadshavare ändå alltid måste vara försiktig och utvärdera förhållandena under vilka sportaktiviteten kommer att genomföras.

De andra fördelarna med att delta i sport för ett barn med astma är fysiskt och psykiskt välbefinnande, samt förbättrad självkänsla och självförtroende. Samtidigt bidrar deltagande i sportaktiviteter med andra barn till att bygga sociala färdigheter.

Du behöver bara se till att astman är under kontroll för att dra nytta av alla fördelar. Du bör även alltid ha de nödvändiga medicinerna till hands och regelbundet besöka en medicinsk specialist.

Vad är astma?

Astma är ett kroniskt tillstånd som ger upphov till överskott av hosta, väsande andning och andningssvårigheter eller dyspné. Det finns barn som uppvisar astma när de först initierar fysisk aktivitet, eller precis efter att de har slutfört det. Denna typ av astma kallas ansträngningsastma.

Den hindrar inte ett barn från att delta i sport. Tvärtom är det faktiskt till fördel om barnet deltar. Det ger dem många hälsofördelar och har även positiva effekter på deras känslomässiga stabilitet.

Det viktiga är att barnet och hans eller hennes tränare eller ledare vet när hen behöver stanna för att vila eller sluta träna.

Rekommenderad sport för barn med astma

Det finns ett stort utbud av sport- och fritidsaktiviteter som kan utföras av barn med astma. Rätt aktivitet skulle vara den som barnet tycker mest om. Annars använder barnet bara sitt tillstånd som ursäkt för att sluta eller ge upp. Det viktiga är att barnet känner sig bekväm och kan njuta av sin fritidsaktivitet.

Barn använder sin inhalator mot astma.

Bortsett från dykning med trycktank (som man inte rekommenderar) kan ett barn med astma delta i alla typer av sport. Vissa är mindre astmaprovocerande än andra, så var uppmärksam för att märka av symtom på astmaanfall i tid.

Om barnet tolererar de fysiska kraven från aktiviteten är det inte nödvändigt att medicinera före träning. Om det å andra sidan uppstår komplikationer är det bäst att barnet tar medicinen 10 minuter innan hen påbörjar aktiviteten.

De sporter som orsakar mest astmasymtom är de som kräver långvarig ansträngning. Sport som till exempel motståndsträning, cykling, friidrott, klättring, basket, rugby, fotboll, åka skridskor eller ishockey kräver att utövarna använder mycket energi med få möjligheter att vila.

Å andra sidan är det mindre troligt att sporter som till exempel gymnastik, golf, simning och vattenpolo i en uppvärmd pool, yoga, avkopplande cykelturer, vandring, fäktning och kampsport (judo, karate, taekwondo) orsakar astmaattacker eftersom de växlar perioder av ansträngning och vila.

Med det sagt vill vi klargära att barn med astma kan delta i sport. De kan leva ett normalt liv och kan regelbundet gå i skolan utan episoder och symtom på tillståndet.

Rekommendationer för att ett barn med astma ska kunna delta i sport

  • Det är viktigt att barnet gör en lätt uppvärmning i 15 minuter innan hon eller han påbörjar någon fysisk aktivitet.
  • Barnet bör absolut inte vara med och träna under en pågående astmaattack.
  • Se till att barnet kan andas ordentligt genom både näsan och munnen.
  • Se till att barnet tränar med måtta så att kroppen har tid att anpassa sig till rörelserna och rätt typ av andning.
Barn beskriver sina symtom för astma specialisten.
  • Om möjligt, försök alltid att undvika kalla och torra miljöer, såväl som nedsmutsade eller förorenade miljöer. Du måste också undvika platser där det finns närvaro av rök.
  • Undvik intensiv och långvarig träning – speciellt när barnet inte är i rätt fysiskt tillstånd eller inte är bekant med den ansträngning som sporten kräver.
  • Se en specialist för astmabehandling. Barnet ska ta sin medicin innan hen utför någon fysisk aktivitet, om det behövs. Överväg alltid de åtgärder som vårdgivarna kan vidta för att undvika en attack.

Barn med astma kan delta på idrotten i skolan så länge som lärarna är medvetna om tillståndet. Skolpersonalen behöver hjälpa barnet att känna sig bekväm.

Fysisk aktivitet är nödvändig för barns tillväxt och även god hälsa. Att förhindra dem från att delta i aktiviteter är därför ett misstag vi helt borde undvika. Tänk på sport som en del av behandlingen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.