Hur lär du dina barn självförsvar?

Hur lär du dina barn självförsvar?
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Har du lärt dina barn att inte alla människor som omger dem är “bra”? De kommer så småningom att växa upp och själva inse att det verkligen finns människor som är grymma här i världen. Har du lärt dina barn självförsvar och hur de bör hantera dessa typer av människor?

Vårt samhälle har utvecklat olika beteendemönster där bra och dåliga människor interagerar med varandra dagligen. Därför bör varje barn lära sig, i den utsträckning det är möjligt, vilka personer som bidrar till deras välbefinnande och vilka som inte gör det. Denna kunskap kommer att göra det möjligt för dem att locka positiva människor in i sina liv.

Självförsvar utan våld!

När vi utvärderar barns beteenden som svar på ett gräl eller en konflikt, förväxlar vi ofta självförsvar med våld. Det här är två helt olika begrepp som inte har något med varandra att göra. När barn känner sig fysiskt eller verbalt misshandlade har de rätt att försvara sin integritet och värdighet.

Barn i konflikt

Kommunikation genom våld är aldrig berättigad, särskilt när det gäller barn. Tänk på att det, precis som hos vuxna, också sker konflikter, tvister och slagsmål bland barn. Sådana situationer kan påverka dina barns karaktär.

Våld är den snabba vägen, den desperata vägen, vägen för dem som inte vet hur man använder bättre verktyg.

Vi förväxlar ofta självförsvar med våld fast det är två helt olika begrepp. Våld innebär att man vidtar åtgärder som syftar till att skada en annan person. Självförsvar å andra sidan är att förhindra att en annan person angriper oss.

Våld är en attityd som syftar till att skada en annan individ, medan man genom självförsvar försöker bevara sitt eget välbefinnande utan att nödvändigtvis försöka skada andra. För att förebygga att dina barn får svårigheter när det gäller att kommunicera med andra, lär dem grundläggande värden och det faktum att våld aldrig ska vara ett alternativ.

Hur lär du dina barn att försvara sig?

  1. Uppmuntra barnen att försöka förstå andras motiv. De bör kunna se saker objektivt. Detta kommer att hjälpa dem att lösa konflikter utan att använda våld.
  2. Lär dem att andras förolämpningar inte spelar någon roll om de inte är sanna. Det viktiga är att ha förtroende för sig själv och inte lägga vikt vid vad andra säger om oss.
  3. Förhindra att dina barn tillämpar samma grymhet som de kan bli utsatta för av andra. Detta är inte ett bra beteende för att få respekt eller skapa sunda band.
  4. Låt dem veta att våld aldrig är en lösning. Våldet medför alltid konsekvenser. Undvik att uppmuntra aggressivt beteende eftersom det bara bidrar till att införa felaktiga värden i deras liv.
  5. De bör aldrig springa iväg. Du bör dock lära dem att undvika konflikter i möjligaste mån.
  6. Låt barnen uttrycka sina känslor och känna fritt utan att döma. Det är viktigt för föräldrar att lyssna på sina barn. Detta gör det möjligt för dem att ventilera och släppa stress. Låt dem dessutom uttrycka sig fritt. Detta främjar upprättandet av starkare band.

Föräldrar lägger ibland liten vikt vid vad deras barn säger när de uttrycker sina känslor. Vi måste komma ihåg att deras problem har stor betydelse för dem. Det är därför viktigt för föräldrar att lyssna noga på sina barn.

När en vuxen måste ingripa

Barn spelar volleyboll tillsammans.

Om dina barn försvarar sig och angriparen fortsätter, bör du lära dem att be om hjälp från en vuxen. Detta bör ske för att lösa konflikten och för att vidta nödvändiga korrigerande åtgärder. Dina barn ska inte under några omständigheter bli fysiskt överfallna.

Du måste hjälpa dina barn att förstå att de kommer att tjäna mycket mer på att vara förstående och empatiska snarare än att vara våldsamma.

När situationen kräver en vuxens ingripande kommer du att se, om du undervisar angriparna med vänlighet och respekt, att de kommer förstå varför de inte borde fortsätta störa andra för att själva må bättre. Det enkla faktumet att bli behandlad med vänlighet kommer att göra så att angriparna ifrågasätter sin attityd och upphör med sitt negativa beteende.

Genom att prata med barnen kommer de på så sätt kunna förstå att våld inte är det rätta sättet att kräva uppmärksamhet. Våld visar brist på självkontroll och emotionell förmåga.

Vissa föräldrar väljer att anmäla sina barn till sporter och andra fritidsaktiviteter för att hjälpa dem utveckla styrkan att möta vissa hot, inklusive mobbare. Man kan välja kampsport, men vi rekommenderar att de deltar i aktiviteter där de kan lära sig att försvara sig utan att använda våld. De kan därför träna sporter som volleyboll, basket, tennis och fotboll.

Alla dessa sporter har både “anfalls”- och “försvars”-strategier som hjälper barnen att hantera konflikter bättre.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.