Juvenil idiopatisk artrit (JIA): Vad du behöver veta

Juvenil idiopatisk artrit (JIA) drabbar barn upp till 16 års ålder och karaktäriseras av ledinflammation, smärta och brist på rörlighet. Det finns olika typer och det kan drabba en eller flera leder.
Juvenil idiopatisk artrit (JIA): Vad du behöver veta
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Skriven av Yamila Papa

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Även om du kanske tror att artrit bara drabbar äldre människor kan sjukdomen faktiskt även drabba barn och tonåringar. Vi ska här berätta om juvenil idiopatisk artrit, dess symptom och vilka behandlingar som finns.

Vad du behöver veta om juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Många tror felaktigt att artrit är en inflammatorisk reumatisk sjukdom som bara drabbar äldre, men sjukdomar i det muskuloskeletala systemet kan dyka upp i alla åldrar. Juvenil idiopatisk artrit dyker upp innan 16 års ålder.

Det finns flera typer av JIA som kan dyka upp under barndomen eller tonåren och vara livet ut. De kan klassificeras som systemiskt debut, polyartikulär (negativ eller positiv), oligoartikulär eller pauciartikulär, psoriatisk artrit, odifferentierad artrit samt entesitrelaterad artrit.

“JIA drabbar bindväven, alltså den huvudsakliga beståndsdelen i det mänskliga muskuloskeletala systemet, som består av muskler, leder och senor.”

För att diagnostisera juvenil idiopatisk artrit måste läkare utföra olika tester och analysera symptomen. Det är mycket viktigt att träffa en reumatolog, för om sjukdomen diagnostiseras tidigt kan den behandlas.

Symptom på juvenil idiopatisk artrit

Symptomen beror på typen av artrit. Vissa kan man inte ens se med blotta ögat. Patienter som lider av JIA med systemiskt debut kan till exempel lida av svullna leder, feber och utslag. Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit drabbar minst fem leder på samma gång. Oligoartikulär eller pauciartkulär juvenil idiopatisk artrit drabbar i sin tur knän och handleder.

Ledsmärta hos tonåringar

Några av de typiska tecknen på tillståndet är:

  • Inflammerade, rodnade och varma leder.
  • Plötslig hög feber.
  • Lamhet, stelhet, ledsmärta.
  • Begränsad rörelseförmåga, problem att använda lemmarna.
  • Hudutslag.
  • Blek hud, svullna lymfkörtlar.
  • Smärta i den nedre delen av ryggen (ländryggen).
  • Röda ögon, ögonsmärta, fotofobi, synförändringar.

Om ditt barn uppvisar minst ett av dessa symptom bör du ta det till en specialist för en undersökning. Specialister utför flera tester för att diagnostisera juvenil idiopatisk artrit, inklusive blodprover som visar reumatoid faktor, antinucleära antikroppar, komplett blodvärde, erytrocyt sedimenteringshastighet samt HLA-B27.

“Röntgen av drabbade leder, EKG, benscintigrafi och ögonundersökningar kan också användas för att diagnostisera tillståndet.”

Finns det någon behandling?

Om bara en eller två leder har drabbats och symptomen är lindriga kan man skriva ut icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel,  som ibuprofen, vilket kan räcka för att lindra symptomen. Kortikosteroider kan skrivas ut till patienter med allvarligare smärta.

När tre eller fyra leder har drabbats och patienten lider av feber, svullna lymfkörtlar eller utslag kan man skriva ut sjukdomsmodifierande reumatiska läkemedel som lindrar symptomen, såsom metotrexat, Enbrel och Remicade.

Det är rekommenderat att patienter utför mjuk till måttlig fysisk träning istället för att bara vila, eftersom det gör lederna ännu mer avdomnade.

“Föräldrar till barn med juvenil idiopatisk artrit bör uppmuntra dem att cykla, gå, simma eller utöva någon annan sport.”

Sjukgymnastik kan hjälpa till att lindra smärtan och förbättra rörelseförmågan i vissa leder. Kalla omslag kan också appliceras på drabbade områden för att minska inflammationen.

Drabbade barn måste även kunna räkna med stöd från sina föräldrar, vänner och familj, såväl som psykologisk assistans om situationen gör dem deprimerade eller irritabla.

Många barn vill inte lämna hemmet eller leka med sina vänner på grund av smärtan eller för att de skäms över sitt tillstånd.

Slutsats

Ungdom med ryggsmärta

Barn som diagnostiseras tidigt under sjukdomsförloppet kan ofta fortsätta att leva normala liv, så länge de följer de behandlingar som läkarna ordinerar. I de flesta fall kommer artriten att avstanna och bara orsaka smärre skada på lederna.

Hur allvarlig sjukdomen är beror på antalet drabbade leder och deras tillstånd. Det är värt att notera att barn som diagnostiseras med juvenil idiopatisk artrit löper högre risk att lida av kronisk smärta eller ledgångsreumatism som vuxna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.