Hyperaktiva barn: Hur och när ADHD blir diagnosticerat

Hyperaktiva barn: Hur och när ADHD blir diagnosticerat
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 11 november, 2018

Hyperaktivitet är en beteendestörning som ofta diagnostiseras hos barn. Hyperaktiva barn har en förmåga att röra sig hela tiden, oftast utan anledning. Detta innebär att de kan påbörja något men inte avsluta uppgiften och störs lätt av andra aktiviteter.

Hyperaktivism kan bli värre runt andra, speciellt främlingar eller bekanta som barnet inte känner så bra. När barnet är ensamt å andra sidan, kan beteendet lägga sig.

Vanligtvis utvecklar barn koncentrationssvårigheter och svårigheter att behålla uppmärksamheten jämsides med hyperaktiviteten. Dessa symptom är kända som ADHD – Attention Deficit Hyperactive Disorder.

Den här störningen kan vara svår att diagnostisera så det är bra om föräldrar känner till de vanliga tecknen. Om du observerar dessa hos ditt barn kanske det är bra att gå vidare med det.

Hur hyperaktiva barn beter sig

Ett av de tydligaste karaktärsdragen hos hyperaktiva barn är att de kämpar med att fokusera sin uppmärksamhet eller koncentrera sig. Hyperaktiva barn:

 • Kan vara splittrade och destruktiva, reagerar inte på bestraffning
 • Är kontinuerligt nervösa och rastlösa
 • Hamnar ofta i problem i klassrummet
 • Är impulsiva och olydiga
 • Kan inte hantera frustration
 • Kan inte fokusera på aktiviteter
 • Uppvisar splittrat beteende
 • Är impulsiva
Barn åker skottkärra

Fall av hyperaktivitet

Hyperaktivitet är vanligare hos barn än de tror. Enligt vissa studier, påverkar det 3 procent av barn under 7 år. Det är vanligare hos pojkar än flickor.

Vad det gäller anledningarna till den här störningen har den vetenskapliga enigheten ändrats med tiden. Under tidigt nittonhundratal sades hyperaktivitet bero på en mindre störningsfunktion i hjärnan, en förslöande hjärninflammation.

Detta sades påverka områden i hjärnan som är ansvariga för beteende, vilket sades leda till hektiskt frivillig aktivitet, impulsivitet och en oförmåga att hålla sig stilla.

1937 upptäckte forskarna de terapeutiska effekterna av amfetaminer på hyperaktiva barn. Baserade på den tidiga teorin, skrev läkare ut mediciner såsom benzedrin, som stimulerar hjärnan, och lade märke till förbättringar i tillståndet hos sina patienter.

Tecken på hyperaktivitet per åldersgrupp

När barn blir äldre, kan de utveckla olika beteendemönster som kan vara tecken på hyperaktivitet. Hyperaktivitet är lätt att identifiera. Det finns tydliga signaler som hjälper läkare att säkerställa från tidig ålder huruvida ett barn lider av hyperaktivitet.

0-2 år

Nattlig myokloni, sammandragningar i musklerna, och problem med att äta. Barnen sover korta perioder och vaknar ofta plötsligt. De kan också ha motstånd mot dagliga rutiner. Känslighet för hörselstimuli och irritabilitet är också vanligt.

2-3 år

Brister i utveckling av tal, överdriven rörelse, omedvetenhet om risk. Barnet kanske har en tendens att råka ut för olyckor eftersom det är svårt för det att förstå om någonting är farligt eller inte.

4-5 år

Svårighet att förhålla sig till andra barn, olydighet och oförmåga att följa reglerna. När man som vuxen kommenterar deras beteende är det svårt att få dem att fokusera.

6 år och uppåt

Några av karaktärsdragen hos hyperaktiva barn från 6 och uppåt är impulsivitet och dåliga resultat i skolan. I den här åldern blir störningen tydligare och barnet har ännu svårare att relatera till andra barn.

Symtom hos barn med ADHD

När hyperaktivitet ackompanjeras av uppmärksamhetssvårigheter och impulsivitet kanske läkarna diagnostiserar ADHD. Detta är ett medicinskt tillstånd som kräver kontinuerlig behandling och uppföljning.

Som vi tidigare nämnt är de huvudsakliga symtomen hos barn med ADHD:

 • Svårighet att fokusera
 • Hyperaktivitet
 • Impulsivitet

Inte alla hyperaktiva barn har ADHD

Många barn kan uppvisa några av beteendemönstren som beskrivits ovan, karaktärsdrag för störningen. Men det behöver inte nödvändigtvis innebära att de har ADHD:

Små barn är rastlösa och impulsiva helt naturligt. Många småbarn har svårigheter att koncentrera sig på uppgifter på grund av den naturliga kognitiva utvecklingen. Dessa mönster är normala, fram till en viss gräns.

Koncentrationssvårigheter

För att kunna diagnosticeras med ADHD måste ett barn möta kriterierna enligt diagnosmanualen DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders): 

 1. Barnet visar de här beteendena mycket mer än andra barn.
 2. Symtomen uppstår före 12 års ålder.
 3. Barnet påverkas i skolan, i familjen och i det sociala livet.
 4. Beteendet påverkar barnets livskvalitet.
 5. Beteendet orsakas inte av något medicinskt problem, gift eller annan psykiatrisk störning.

Behandling

Den vanligaste farmaceutiska behandlingen för ADHD är stimulanter, som hjälper barnet att fokusera bättre. Läkarna kan skriva ut andra mediciner om barnet också uppvisar psykotiska drag.

Parallellt kan psykoterapi hjälpa barnet att interagera bättre i skolan och hemmet. Slutligen kan kognitiv terapi hjälpa barnet med övningar som utvecklar dess förmåga att planera sina handlingar och förbättra sin inre dialog, kommunikationen med ditt jag.

Om du märker av dessa karaktärsdrag hos ditt barn är det viktigt att följa upp det. Det kan vara så att det lider av ADHD eller så kanske det helt enkelt går igenom en barndomsfas.

Hursomhelst är det alltid viktigt att analysera barns beteende för att avgöra om deras beteendemönster är normala eller avviker på något sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Cerviño, O. A., Scandar, R., & Jehin, C. E. (2001). Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Prensa Medica Argentina.
 • González, R., Bakker, L., & Rubiales, J. (2014). Estilos parentales en niños y niñas con TDAH. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud.
 • Pascual, I. (2008). Trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Asociación Española de Pediatría.
 • Rodríguez Hernández, P. J., González González, I., & Manuel Gutiérrez Sola, A. (2015). El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pediatria Integral.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.