Anafylaxi hos barn: Orsaker, behandling och förebyggande åtgärder

En anafylaktisk reaktion är väldigt skrämmande, speciellt när det händer barn. Det kan inträffa när som helst och kräver akut läkarvård.
Anafylaxi hos barn: Orsaker, behandling och förebyggande åtgärder

Senaste uppdateringen: 31 oktober, 2019

Anafylaxi är en allvarlig allergisk reaktion som påverkar flera organ. Orsaken varierar beroende på ålder och person. Det kan vara svårt att identifiera anafylaxi hos barn eftersom symptomen inte alltid är uppenbara. Dessutom kan de lätt förväxlas med symptom på andra tillstånd.

Eftersom det är en allvarlig reaktion är det mycket viktigt att du snabbt inser vad som händer och vad som behöver göras.

Vad är anafylaxi?

Det är en mycket farlig allergisk reaktion i kroppen som påverkar mer än två organ samtidigt. Termen blev myntad av Charles R. Richet, som fick Nobelpriset i medicin. Det är också känt som en anafylaktisk chock, allergisk reaktion eller anafylaktisk reaktion.

Efter att ha utsatts för ett visst ämne kan ett barns immunförsvar bli känsligt för det. Nästa gång barnet utsätts för ämnet, eller allergenet som det nu kan kallas, kan han eller hon drabbas av en anafylaktisk reaktion.

Hur du identifierar om ditt barn lider av anafylaxi

Typiskt kan följande symptom uppstå mycket plötsligt:

Potentiella utmaningar med anafylaxi hos barn

De ämnen som huvudsakligen triggar tillståndet är:

Läkemedel

Bland de läkemedel som kan orsaka en anafylaktisk reaktion är icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel och antibiotika de vanligaste. Ett exempel är det vanligt förekommande antibiotikapreparatet amoxicillin.

Vacciner och specifika immunoterapier orsakar sällan svåra allergiska reaktioner.

pojke håller ett glas mjölk som han inte vill ha

Mat och livsmedel

Dessa varierar beroende på landet som barnet bor i och barnets matvanor, exponeringsnivå och hur maten tillagas. De födoämnen som ofta orsakar anafylaxi hos barn är ägg, fisk, mjölk, spannmål, baljväxter och nötter.

Andra faktorer

Genetiska faktorer och miljö kan orsaka allvarliga allergier. En mycket vanlig allergen som triggar anafylaxi är stick från insekter i familjen steklar (Hymenoptera) som getingar, eldmyror och bin.

Barn kan även drabbas av anafylaxi av att leva i för kalla, fuktiga eller varma miljöer. Dessutom kan specifika situationer som menstruationsperioder och tandläkarbesök också orsaka det.

Idiopatisk anafylaxi

Den här typen av anafylaxi utmärks av att det inte går att identifiera vilket ämne som orsakar reaktionen, även efter att ha genomgått ett fullständigt allergitest. Idiopatisk anafylaxi kan drabba både barn och spädbarn.

4 förebyggande åtgärder

Du kan förebygga en anafylaktisk reaktion om du följer dessa råd:

  • Undvik sådant som tidigare har orsakat en reaktion. Undersök noggrant ingredienserna och läs etiketterna på medicin- och matförpackningar. Om ni äter ute, se till att restaurangen använder ingredienser som ditt barn kan äta.
  • Ha alltid med dig medicinen din läkare rekommenderar. Det är också bra att alltid ha med dig en extra injektionspenna med adrenalin för ett eventuellt getingstick.
  • Se till att ditt barns allergier finns med på hans eller hennes ID-kort eller medicinska identitetskort.

“De livsmedel som ofta orsakar anafylaxi hos barn är ägg, fisk, mjölk, spannmål, baljväxter och nötter.”

Omedelbar behandling

Anafylaxi kan snabbt bli värre, så det kräver omedelbar behandling. Om ditt barn lider av den här typen av allergi, ha alltid med dig en injektionspenna med adrenalin.

Du får den utskriven av en läkare och den är utformad för att du själv ska kunna administrera den. Precis som namnet antyder ser den ut som en stor penna och ser därför inte läskig ut för ditt barn. Den är mycket lätt att administrera.

Adrenalin rakt in i en muskel är det mest effektiva sättet att behandla anafylaxi. Det förhindrar kardiovaskulär kollaps och spasmer i bronkerna.

kvinna hjälper pojke med andningssvårigheter
Ditt barns allergiläkare kan föreslå att du ger ditt barn antihistaminer istället för adrenalin. Dessa kan dock reagera i kombination med andra mediciner.

Ring alltid 112 efter att ha gett ditt barn en injektionspenna med adrenalin vid en reaktion, även om han  eller hon har lugnat sig. Ibland har anafylaxi en andra våg av symptom eller en reaktion i två faser.

På sjukhuset kommer de att observera ditt barn i ca 4 timmar eller tills han eller hon definitivt är utom fara. Om det behövs kommer de ge ditt barn ytterligare behandling där.

En anafylaktisk reaktion som inte får rätt behandling snabbt är potentiellt dödlig. Därför måste du agera omedelbart. Men överdriv inte. Lär dig hur du ska agera om ditt barn behöver hjälp och fortsätt med era liv som vanligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.