Felplacerade tänder hos barn: vad ska jag göra?

Felplacerade tänder hos barn påverkar inte bara deras utseende. Det kan också orsaka andra problem i munnen.
Felplacerade tänder hos barn: vad ska jag göra?

Senaste uppdateringen: 18 november, 2021

Krokiga eller felplacerade tänder hos barn är vanligt förekommande. Att ha ett leende med sneda tänder genererar ofta sociala problem för barnet som kan retas och skämmas över munnens utseende. Detta kan i sin tur orsaka låg självkänsla.

Men det har inte bara dessa estetiska och sociala konsekvenser som följer. Närvaron av dåligt placerade tänder kan orsaka andra förändringar i munnen som vi kommer att förklara närmare nedan. Dessutom kommer vi att vägleda dig om hur du vidtar åtgärder om ditt barn lider av detta problem.

De vanligaste problemen med felplacerade tänder hos barn

Som vi redan har nämnt är en av konsekvenserna av felplacerade tänder hos barn utseendet det ger åt leenden. Dessutom kan en bit som är feljusterad orsaka andra förändringar.

Barn kan ha problem med att tugga, äta och tala eller drabbas av huvudvärk eller öronvärk. Dessutom fångar krokiga och trånga tänder matrester och försvårar munhygien, vilket gynnar uppkomsten av olika sjukdomar i munnen.

Följande är de viktigaste konsekvenserna av felplacerade tänder hos barn.

Estetiska problem

Ett litet barn med krokiga framtänder.

Som vi redan har nämnt förändrar sneda tänder hos barn utseendet på deras leenden. Människor brukar betrakta harmoniska och inriktade tänder som vackra, och att ha krokiga och trånga tänder uppfyller inte denna standard av skönhet.

Detta skadar självkänslan hos barn, som kan känna sig generade över hur deras mun ser ut. Dessutom kan de bli retade och få utstå skratt från sina “kamrater”, vilket ökar känslorna av osäkerhet om deras självbild. Att dölja sitt leende är ett ganska vanligt beteende hos barn som lider av detta problem.

Felplacerade tänder och dålig munhygien

Felplacerade tänder hos barn kan störa munhygienen. Eftersom tänderna inte är inriktade korrekt samlas mat i vissa områden som är oåtkomliga för borstning och tandtråd.

Bakteriellt plack ökar i dessa områden och kan förkalkas, vilket ger upphov till tandavlagringar. Denna spridning av bakterier ger upphov till andra orala problem som dålig andedräkt, karies och tandköttsinflammation.

Karies

Eftersom plack ackumuleras i områden där varken borstning eller tandtråd kan ta bort den ökar risken för karies. De ackumulerade bakterierna metaboliserar kolhydrater och producerar en syra som kan demineralisera tänderna.

Denna upprepade och ihållande aktivitet förstör tändernas hårda vävnader. Först ser det ut som en vit fläck som, om den fortsätter, blir mörkare. Sedan uppträder hål som börjar i emaljen och går in mot dentinet.

Gingivit

Gingivit hos barn kommer också från ackumulering av bakteriell plack i områden där det är svårt att eliminera. Dessa mikroorganismer producerar ett inflammatoriskt svar i tandköttsvävnaden, som sväller, gör ont, blir rött och blöder lätt.

Om det lämnas obehandlat kan det utvecklas till parodontit. Även om detta inte är så vanligt hos barn är det en möjlighet. Här är infektionen mycket djupare och påverkar vävnaderna som stöder tanden, såsom parodontala ligament och ben.

Tandslitage

Bettet fungerar ordentligt när de övre och nedre tänderna samverkar harmoniskt. När tänderna är krokiga och inte på sin plats skapar det kollisioner och kontakter som slutligen skadar de inblandade tänderna.

Det är vanligt att observera den progressiva förslitningen av vissa områden på tandytan som en följd av felplacerade tänder. Eftersom de inte är inriktade producerar bettet atypiska kontakter som gnuggar och sliter på tänderna.

Lösningar på felplacerade tänder hos barn

För att korrigera felplacerade tänder hos barn är tandreglering nödvändig. Det finns flera alternativ och vilken utrustning man väljer beror på typen av kliniskt fall, patientens ålder, deras behov och möjligheter.

Nedan kommer vi att gå in i detalj angående de vanligaste tandregleringarna för att lösa problemen med felplacerade tänder hos barn.

Ortodonti med tandställning

En pojke med tandställning

En tandställning är en metod för fast tandreglering som tandläkaren placerar på tänderna och patienten själv inte kan ta bort. Den består av konsoler, element som fäster vid tänderna och metallbågen som går igenom dem. Ibland är det nödvändigt att lägga till andra bilagor till detta system.

Apparatens strukturer ger tryck som kan mobilisera tänderna. De kan individuellt flytta varje tand i vilken riktning som helst.

De används under tonåren efter att de permanenta tänderna redan har vuxit fram, men utnyttjar det faktum att käken fortfarande växer. De finns i olika material för att tillgodose patientens estetiska behov och ekonomiska möjligheter.

Därmed finns det alternativ, såsom tandställningar som fästs på insidan av tänderna, för dem som föredrar att deras tandställning inte syns. Men det finns också metallfästen som är mer ekonomiska. Dessutom kan du kombinera dem med olika färgade elastiska band för att göra processen roligare.

Osynlig tandreglering för felplacerade tänder

Osynlig tandreglering kännetecknas av att den kan tas bort, det vill säga patienten kan själv kan applicera och ta bort tandställningen. Det är en estetisk och bekväm metod som passar barn och får samma resultat som med fast tandreglering.

Den består av en grupp genomskinliga plastbrickor som är gjorda speciellt för varje patients mun. Det är viktigt att byta ut dem då och då så att de utövar nödvändigt tryck för att mobilisera tänderna.

Patienten kan ta bort dem för att äta och borsta tänderna som vanligt. Dock är terapins framgång beroende på att du använder dem större delen av dagen, minst 22 timmar om dagen.

Dessutom finns så kallade natt-tandställningar vilka används vid mindre justeringar då barnet sover.

Felplacerade tänder: när är bästa tiden att börja tandreglering?

Täta tandkontroller gör det möjligt att upptäcka eventuella problem i tid. Om en tandläkare upptäcker ett problem i bettet börjar den lösa det direkt, eller göra motsvarande hänvisning till en tandreglering för att förhindra att situationen fortskrider.

Ju tidigare du börjar behandla dessa störningar i munnen, desto lättare och bekvämare är behandlingen och desto bättre blir resultaten. Att gå till ortodontisten från sex års ålder och fortsätta med regelbundna kontroller gör det möjligt för professionella att övervaka uppkomsten av tänderna. Därför, om det finns någon förändring, kommer de att upptäcka det och behandla det tidigt.

Det är bäst att utföra dessa korrigeringar så snart som möjligt hos unga patienter då käkbenet fortfarande är mjukt och växer. Hos vuxna är behandlingar mer tidskrävande, kostsamma och svårare.

Frekventa tandläkarbesök är nyckeln

Felplacerade tänder hos barn kan orsaka många problem i munnen, inte bara påverka barnets utseende. Regelbundna besök hos tandläkaren gör det möjligt att upptäcka och lösa dessa situationer tidigt. Detta förbättrar inte bara barnets livskvalitet utan förhindrar också längre och dyrare behandlingar i framtiden.

Att upprätthålla korrekt tandhygien i munnen är också viktigt. Genom att följa våra råd hjälper du dina små att le med lugn och ro.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.