Vad händer om du inte vaccinerar ditt barn?

Du har antagligen hört många argument både för och emot vaccinering. Men hur uppstod denna kontrovers från första början? Vilka bevis finns det för att stödja vardera sida av debatten och deras ståndpunkt?
Vad händer om du inte vaccinerar ditt barn?

Senaste uppdateringen: 24 juli, 2020

Om du läser den här artikeln har du antagligen funderat på om du ska vaccinera dina barn eller inte. Frågan har blivit mycket populär de senaste åren genom berörda föräldrar och olika medicinska åsikter om ämnet. I den här artikeln talar vi om ursprunget till denna kontrovers och argumenten som stöder båda sidorna i frågan. Vad händer om du inte vaccinerar ditt barn?

Varifrån kommer de delade meningarna?

Ända sedan vacciner uppfanns har de räddat livet på otaliga människor, vissa med ganska allvarliga hälsoproblem. Med anledning av denna framgång har folk historiskt sett haft ett stort förtroende för vacciner.

Under de senaste åren har detta förtroende dock minskat dramatiskt eftersom vissa läkare har ifrågasatt säkerheten hos vaccin. Dessa har startat en antivaccinrörelse som växer mer och mer för varje dag.

1998 publicerade Dr. Andrew Wakefield en artikel i en respekterad medicinsk tidskrift, The Lancet. I sin artikel hävdade Wakefield att MPR-vaccinet (även kallad “trippelsprutan”; mässling, påssjuka, röda hund) orsakade autismstörning hos tolv barn i en undersökning. Detta påstående lanserade effektivt antivaccinrörelsen.

Wakefield förlorade dock sin medicinska licens några år senare efter att British Medical Council diskrediterade hans forskning. De upptäckte att hans slutsatser inte var baserade på verkliga uppgifter, och de menade att han var en bedragare. Icke desto mindre har tanken om att vacciner kan vara farliga för barn fastnat.

inte vaccinerar ditt barn

Argument för och emot vaccinering – vad händer om du inte vaccinerar ditt barn?

För att få en objektiv bild av själva debatten är det viktigt att förstå följande:

  • Det finns läkare med en djupgående expertis och förståelse av immunsystemet och även erfarna barnläkare på båda sidor av debatten.
  • Olika kroppar reagerar olika på medicinska behandlingar.
  • Många av argumenten saknar vetenskapliga bevis som stöd. Istället baseras de ofta på undersökningar som genomförts med tvivelaktiga metoder.

Argument mot vaccinering

De flesta som är emot vaccinering tror att organisationer som FN, UNICEF, CDC och läkemedelsföretag uppmuntrar vaccination av ekonomiska skäl. De hävdar att dessa företag skapar drogberoende barn och att de tjänar enorma mängder pengar på att göra det.

Ett av de starkaste argumenten mot vaccinering är att vissa vacciner innehåller giftiga tungmetaller, såsom kvicksilver, för att göra dem billigare att producera. De säger att kvicksilver rör sig genom blodomloppet och på grund av dess fettinnehåll till slut hamnar i hjärnan. Detta kan orsaka allvarliga sjukdomar eller störningar hos barn, exempelvis autism och cancer.

Studier baserade på undersökningar, exempelvis KIGGS-studien, har visat att det inte finns någon signifikant skillnad mellan ovaccinerade sjuka barn och vaccinerade sjuka barn. Antivaccinförespråkare säger att den här typen av data visar att vacciner inte är helt nödvändiga.

Sergio Cordova (forskare och chef för OHANI-centret) hävdar också att vacciner inte är nödvändiga för barn eftersom det är bättre att de stärker sitt immunsystem med naturliga metoder. Han tror att konventionell medicin inte tar hänsyn till biokemiska, elektromagnetiska eller energiers effekter på hälsan. Dessa faktorer, menar han, kan vara mycket viktiga.

inte vaccinerar ditt barn

Argument för vaccinering

De flesta barn är vaccinerade, vilket gör att sjukdomar såsom bland annat mässling, påssjuka och röda hund nästan helt har utrotats på de platser som erbjuder vaccination. Dessutom finns det inga vetenskapliga bevis som stöder motsatsen.

Att försöka utveckla ditt barns immunsystem enbart genom motion, kost och naturmedicin kan vara kostsamt och riskabelt. Konstigt nog tycks den mänskliga naturen vara mer benägen att försumma den personliga hälsan och därmed dra på sig sjukdomar. Följaktligen, om du inte vaccinerar dina barn, kan deras liv vara i fara.

De flesta läkare, universitet och organisationer stöder vaccinering. De menar även att effektiviteten man uppnår genom att ha en vaccinplan för barn är signifikant.

Sammanfattningsvis, när det är dags att besluta om att vaccinera dina barn eller inte är det viktigt att lyssna på båda sidor av debatten och även prata med din barnläkare om vad som är viktigt att ta hänsyn till när det gäller ditt barn.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.