3 risker med att självmedicinera barn

Det är inte rekommenderat att självmedicinera barn. Även om du råkar ha medicin till hands hemma bör du först ta barnet till en läkare innan du ger det någon slags medicin. Medicinskt kunnig personal kan ge dig tydliga riktlinjer för hur du ska behandla ditt barns symptom.
3 risker med att självmedicinera barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 06 juni, 2020

Att självmedicinera barn är mycket farligt, men trots de uppenbara riskerna är det fortfarande vanligt att föräldrar ger sina barn medicin utan att först konsultera en läkare.

Självmedicinera barn: En farlig ovana

Självmedicinering betyder alltså att man intar läkemedel eller alternativa mediciner utan uppsikt av en sjukvårdskunnig. Bieffekterna av detta kan innebära allvarliga hälsorisker både på kort och lång sikt. I vissa fall kan självmedicinering till och med vara dödligt.

Föräldrar försöker ofta behandla vanlig magknip med fel sorts värkmedicin. Ett annat vanligt misstag föräldrar gör är att ge antibiotika till barnen när de har feber, utan att först konsultera en läkare.

När man behandlar symptom är både valet av medicin samt korrekt dos mycket viktiga. Och det är endast sjukvårdskunnig personal som har den rätta expertisen för att fatta dessa beslut. Att ge fel sorts medicin eller i fel dos kan därmed ha allvarliga konsekvenser för hälsan. 

Konsekvenserna av att självmedicinera barn

1. Antibiotikaresistens

Det är mycket viktigt att föräldrar ger sina barn antibiotika endast på rekommendation från sjukvårdspersonal. Annars kan barnet utveckla resistens mot antibiotika, vilket gör medicinen oanvändbar i framtiden.

I somliga fall kan magont, andningsproblem och feber kräva behandling med antibiotika. Dock är ungefär 85% av sjukdomarna ett resultat av virusinfektioner, som alltså inte kan behandlas med antibiotika. 

“Bieffekterna kan innebära allvarliga hälsorisker både på kort och lång sikt.”

2. Risk för förgiftning

Att ge fel medicin är farligt, och det gäller också om man ger fel dos. Det är viktigt att tänka på saker som barnets längd och vikt för att få rätt dosering.

Om dosen är för svag kommer medicinen troligtvis att ha liten eller ingen effekt på barnets symptom. Om dosen å andra sidan är för hög kan barnet få förgiftningssymptom vilket kan vara livsfarligt.

3. Bieffekter av att självmedicinera med antibiotika

Att självmedicinera barn med antibiotika i onödan kan få allvarliga bieffekter. Bland de vanligaste är till exempel diarré, utslag och eksem, andningssvårigheter, matthet, förgiftningssymptom och svåra allergier som kan vara dödliga.

Misstag att undvika

  • Följa andra föräldrars råd angående medicinering. Barn får ofta symptom som kan vara mycket lika de symptom som ett annat barn haft. Men det betyder inte att det handlar om samma sjukdom. Det är viktigt att komma ihåg att enbart sjukvårdspersonal kan ställa rätt diagnos och ge råd om rätt behandling.
  • Spara rester av receptbelagd medicin från tidigare sjukdomar för att ge till barnen nästa gång de blir sjuka. Vi tar det igen, föräldrar måste tänka på att även om symptomen är liknande är det bara en doktor som kan ställa en diagnos och skriva ut rätt medicin.
  • Söka efter information online. Den främsta anledningen till att man lätt gör det är för att det finns väldigt mycket information på internet. Problemet är att en del information är värdefull medan mycket annat är direkt felaktigt. De flesta föräldrar har inte tillräcklig medicinsk kunskap för att kunna avgöra skillnaden.
  • Anta det värsta när symptomen pekar på en allvarlig sjukdom. Troligtvis har ditt barn drabbats av något ganska enkelt och ofarligt, så låt en barnläkare undersöka ditt barn.
Ett barn leker med medicin.

Självmedicinera barn: Lösningen på problemet

Den rätta personen för att behandla ett barns sjukdomar är en barnläkare. Bara en sjukvårdskunnig person har den rätta kunskapen och utbildningen för att kunna ställa rätt diagnos och därmed ge den rätta behandlingen.

Du borde aldrig jämföra symptom med andra barns, och inte heller borde du leta efter information på internet. Och sist men inte minst borde du aldrig självmedicinera dina barn. Konsekvenserna kan vara mycket farliga, och i vissa fall även dödliga.

Tyvärr är vanan att självmedicinera barn mycket vanligare än många tror. Därför är det viktigt att föräldrar gör sig medvetna om hur farligt det är.

Det spelar ingen roll om föräldrarna måste jobba eller har ont om tid, man ska alltid göra det som krävs och ta sina barn till en läkare när de får symptom.

Låt oss alla komma ihåg att det handlar om våra barns hälsa, och något som verkar ganska ofarligt kan i själva verket vara mycket farligt. Självmedicinering är inte ofarligt, och det är mycket viktigt att känna till de potentiella riskerna. 


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.