Varningstecken på för tidiga värkar: Vad du bör känna till

Varningstecken på för tidiga värkar: Vad du bör känna till

Senaste uppdateringen: 12 maj, 2019

För tidiga värkar är aktiva värkar som inträffar före den 37:e veckan av graviditeten. Enligt statistiken kan det ske hos en stor andel av gravida kvinnor: mellan 10 och 15%.

Eftersom en för tidig födsel kan orsaka komplikationer, visar vi dig hur du upptäcker varningstecken på för tidiga värkar och vad du kan göra för att förhindra dem.

Beroende på vilken vecka av graviditeten du är i då för tidiga värkar förekommer kan detta medföra följande risker:

 • Före vecka 28: extremt för tidigt födda barn
 • Mellan vecka 28 och 31: svårt för tidigt födda barn
 • I veckorna 32 och 33: måttligt för tidigt födda barn
 • Mellan vecka 34 och 36: milt för tidigt födda barn

Orsaker till för tidiga värkar

En för tidig födsel kommer sig av en komplex kombination av både genetiska och miljömässiga faktorer. Men i de flesta fall kan du inte veta exakt vad som ger upphov till det.

Även om orsakerna inte har blivit definitivt fastställda, är det misstänkt att ett flertal inte är beroende av moderns vanor eller på den vård som hon får under graviditeten. Dessa inkluderar förlust av muskelstyrka i livmodern, infektioner i livmodern eller blödningar.

Varningstecken på för tidiga värkar

Riskfaktorer är beroende av kvinnans tillstånd. Några av dem är oundvikliga och andra är härledda från hennes livsstil och därför kontrollerbara.

Riskfaktorer för modern:

 • Infektioner
 • Högt blodtryck
 • En eller flera tidigare förlossningar
 • Tidigare operationer i livmodern
 • Överdriven stress
 • Fetma
 • Rökning eller konsumtion av olagliga droger
För tidiga värkar: för tidigt fött barn

Riskfaktorer i samband med graviditeten:

 • Förekomst av flera foster på en gång (multipel graviditet)
 • För mycket fostervätska
 • Ruptur av fosterhinnorna
 • Medfödda defekter på barnet
 • Cervixinsufficiens (livmoderhalsen stängs inte)
 • Placenta praevia
 • Att moderkakan lossnar

Symptom

Det är viktigt att kvinnan känner igen dessa varningstecken på för tidiga värkar så snabbt som möjligt. På så sätt kan eventuella komplikationer hållas under kontroll. Om du upplever något av dessa symptom ska du omedelbart ta upp det med din barnmorska:

Hur man vet om hotet om för tidiga värkar är allvarligt

Om du känner av flera av de nämnda symptomen bör du ringa till din barnmorska eller gå till närmaste sjukhus. Där kommer de att utföra tester för att utvärdera ditt tillstånd:

 • De kommer att utvärdera hur utvidgad din livmoderhals är. Om livmoderhalsen är öppen kan modern vara i färd med en för tidig förlossning. Längden av livmoderhalsen kan mätas med ultraljud.
 • Fibronektintest. Fetalt fibronektin är ett protein vars förhöjda nivåer kan vara ett varningstecken på för tidiga värkar. Dess funktion är att hålla fostrets membran fästa vid livmoderns väggar.

Behandling

Vissa medicinska behandlingar kan förhindra en för tidig födsel:

 • Administrering av progesteron. Läkaren kan se om modern behöver detta hormon.
 • Sängvila. Det är nödvändigt att minska trycket på livmodern, så mamman måste förbli liggande.
 • Vätska. I milda fall kan man tillföra vätska för att bibehålla volymen blod i kroppen. Om det sker oralt kan det göras hemma. I mer extrema fall kan det vara nödvändigt att läggas in på ett sjukhus för att få intravenösa vätskor.
För tidiga värkar: för tidigt fött barn
 • Behandling för att skynda på mognaden av barnets lungor. Den vanligaste och mest allvarliga komplikationen för ett för tidigt fött barn är förknippat med dess lungor, som är omogna och inte färdigutvecklade. Detta kan begränsa barnets förmåga att andas och syresätta sig effektivt. För att undvika detta administreras kortikosteroider till modern.

Många av de behandlingar som administreras till mödrar är avsedda att förlänga graviditetstiden tills barnet är redo att födas. Men i vissa fall är det inte möjligt, och en för tidig förlossning är det enda alternativet för att barnet ska överleva.

Kan hotet om för tidiga värkar avvärjas?

Vissa för tidiga födslar är oundvikliga, oavsett vilken vård som modern får. Men det finns åtgärder som kan minska risken och hjälpa graviditeten att gå hela tiden ut.

 • Mödravård. När mamman upptäcker att hon är gravid, ska hon uppsöka mödravården och följa alla de anvisningar och råd hon får där. Hon bör ta de angivna vitaminerna, se till att hon har alla vaccinationer hon behöver och gå på alla de föreskrivna kontrollerna.
 • Ta hand om sin egen hälsa. Det är viktigt för modern att följa de råd som finns om kost och avstå från vissa vanor och ämnen som är skadliga för hennes egen hälsa och hennes barns hälsa.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Castaigne, V., Picone, O., & Frydman, R. (2012). Parto prematuro. EMC – Ginecología-Obstetricia. https://doi.org/10.1016/s1283-081x(06)45070-0
 • Faneite, P., Gómez, R., Marisela, G., Faneite, J., Manzano, M., Marti, A., & Urdaneta, E. (2006). Amenaza de parto prematuro e infección urinaria. Revista de obstetricia y ginecología de Venezuela, 66(1), 1-6. http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0048-77322006000100001&script=sci_arttext
 • Ochoa, A., & Pérez Dettoma, J. (2009). Amenaza de parto prematuro: Rotura prematura de membranas. Corioamnionitis. In Anales del sistema sanitario de Navarra (Vol. 32, pp. 105-119). Gobierno de Navarra. Departamento de Salud. http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v32s1/obstetricia3.pdf
 • Palencia, A. (2009). Parto prematuro. Sociedad colombiana de pediatría, 9(4), 10-9.
 • Protocolos SEGO. (2004). Amenaza de parto prematuro.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.