Listeriainfektion och hur den påverkar graviditeter

Det kan vara mycket farligt för det växande fostret om mamman drabbas av en listeriainfektion under graviditeten. Blivande mammor måste därför vidta förebyggande åtgärder beträffande sin kost.
Listeriainfektion och hur den påverkar graviditeter
Nelton Ramos

Skriven och verifierad av läkaren Nelton Ramos.

Senaste uppdateringen: 20 juni, 2020

En listeriainfektion orsakas av en bakterie som kallas Listeria monocytogenes. Den drabbar särskilt kvinnor som är gravida och personer med ett försvagat immunförsvar.

Hur smittar Listeria monocytogenes?

Bakterien finns på många olika platser, som i både dricksvatten och stillastående vatten, i tarmen hos många däggdjur, inklusive människor, och allmänt i naturen. Direkt intag av förorenade livsmedel är det vanligaste sättet att bli smittad av Listeria monocytogenes.

När en person uppvisar symptom på en listeriainfektion tittar man ofta efter om personen har ätit livsmedel som varit för gamla eller som har blivit dåliga av någon annan anledning.

Inkubationsperioden är lång. Det kan faktiskt gå upp till sex veckor innan symptomen på att ha ätit den förorenade maten visar sig. Detta långa tidsförlopp gör det svårt att avgöra exakt vilken mat som orsakade infektionen.

Det är viktigt att påpeka att infektionen inte ofta drabbar de som är vid allmänt god hälsa. Risken föreligger för gravida kvinnor och individer med försvagat immunförsvar.

Listeriainfektion under graviditeten

Riskerna för gravida kvinnor att drabbas är 20 gånger högre än för en frisk vuxen som inte är gravid. Experter uppskattar att en tredjedel av listeriainfektioner förekommer hos gravida kvinnor.

Om en kvinna blir smittad av bakterien under graviditeten försätter detta barnet i fara, eftersom det kan orsaka fosterdöd.

De hormonella förändringarna som inträffar under graviditeten påverkar gravida kvinnors immunförsvar och gör dem mer mottagliga för t.ex. en listeriainfektion.

listeriainfektioner: gravid kvinna äter vindruvor

Det bästa sättet att minska risken för en infektion under graviditeten är att undvika vissa livsmedel. Vissa livsmedel har större sannolikhet att innehålla Listeria monocytogenes, så gravida kvinnor bör helt avstå från dem.

Överföringen av infektionen till fostret sker via moderkakan. Det kan ske även om modern själv inte har utvecklat några symptom. Konsekvenserna av en listeriainfektion på ofödda barn kan innefatta allt från neurologiska skador till för tidig födelse, missfall och ett dödfött barn.

Beroende på vilken tidpunkt i graviditeten en kvinna smittas av listeria kan konsekvenserna för fostret variera. Om infektionen inträffar under första trimestern är sannolikheten för missfall och allvarliga komplikationer högre.

Om infektion inträffar under den sista trimestern finns det en risk för att barnet blir dödfött. Föds barnet levande kan han eller hon få allvarliga hälsoproblem.

Nyfödda som överlever de svåra komplikationerna av en listeriainfektion under graviditeten kan fortfarande utveckla en allvarlig infektion som man kallar sepsis. Om sepsis når ett barns nervsystem ökar risken för barnet att utveckla encefalit eller meningit.

Dödlighetsgraden bland spädbarn infekterade med listeria är tyvärr mycket hög.

Råd för att undvika listeriainfektion under graviditeten

Med tanke på att gravida kvinnor är den största riskgruppen för att få listeria bör alla blivande mödrar följa vissa riktlinjer för att undvika denna farliga infektion.

Undvik en listeriainfektion genom att vara noggrann med vad du äter

Infektionen sprider sig huvudsakligen genom förorenade livsmedel – mestadels bearbetade livsmedel och kallskuret. Det är bäst att undvika dessa under graviditeten för att minska riskerna kraftigt.

För att vara på den säkra sidan rekommenderar vi att du diskuterar din kost med din barnmorska eller läkare. Det finns inte två graviditeter som är precis likadana. Vissa kvinnor behöver äta mer av vissa livsmedel än andra kvinnor. Det är bäst att få professionella och personliga råd från en pålitlig medicinsk specialist.

“Risken för att gravida kvinnor drabbas är 20 gånger högre än för en frisk vuxen som inte är gravid.”

Rengör ditt kylskåp regelbundet

För att undvika listeria rekommenderar vi att du håller ditt kylskåp rent och håller noggrann koll på temperaturen. Kylskåpets temperatur ska alltid ligga under 5 °C.

listeriainfektioner: tvätta händer

Var noggrann med  handhygienen

Gravida kvinnor måste se till att etablera strikta vanor när det gäller hygien. Det inkluderar att tvätta händerna med antibakteriell tvål och varmt vatten efter att ha hanterat råa livsmedel. På samma sätt är det viktigt att diska alla köksredskap noggrant och ofta.

Hantera rå och tillagad mat separat

Undvik att hantera råa livsmedel och tillagad mat samtidigt. Det är också viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt att tvätta frukt och grönsaker innan du äter dem. Koka all mat helt igenom innan du äter dem – särskilt rött kött, vitt kött, fisk och skaldjur. Gravida kvinnor ska aldrig äta blodigt eller okokt kött.

Minska din konsumtion av kallskuret och charkvaror så mycket som möjligt, och minimera även ditt intag av mjuka ostar och mögelostar, som feta och roquefort. Det är bättre att välja hårdost, cream cheese och yoghurt.

Om du vill värma upp maten, se till att värma den tills den kokar upp. Höga temperaturer bidrar till att döda bakterier i matrester.

Dessa åtgärder minskar avsevärt din risk att drabbas av en listeriainfektion. Naturligtvis är det omöjligt att säga att du är 100% säker, men det är alltid bäst att vara försiktig och det gäller speciellt gravida kvinnor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.