Hur minskar man risken att föda för tidigt?

Hur minskar man risken att föda för tidigt?
Nelton Ramos

Granskad och godkänd av läkaren Nelton Ramos.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Många gravida kvinnor är rädda för att föda för tidigt, med alla hälsoproblem det kan medföra för ett för tidigt fött barn.

Tack vare medicinska framsteg har för tidigt födda barn idag större chans än någonsin att överleva och klara sig bra, men det finns saker blivande mammor kan göra för att minska risken att föda för tidigt.

Barn som föds innan graviditeten är fullt gången lider större risk för medicinska komplikationer. Beroende på hur många veckor graviditeten har varat när barnet föds kan vissa organ vara underutvecklade.

Komplikationer med andningsorganen är bland de vanligaste.

Bra förlossningsvård kan minska risken att föda för tidigt

förlossning där barnet tas upp ur moderns kropp av operationsklädd person

Så snart du upptäcker att du är gravid bör du gå till mödravårdscentralen. Genom att kontinuerligt gå på medicinska kontroller gör du allt du kan för att övervaka din hälsa och din bebis utveckling. På så sätt kan du upptäcka eventuella komplikationer och ta itu med dem så snabbt som möjligt.

Om din läkare fastställer att du ligger i riskzonen för en för tidig förlossning kan det hjälpa att förbereda dig för det.

I så fall skriver din läkare ut kortikosteroider för att hjälpa barnets lungor att utvecklas snabbare. Detta minskar risken för infektion och komplikationer under födseln.

Öka ditt intag av järn och folsyra

Studier av Världshälsoorganisationen, WHO, har visat att brist på järn och folsyra hos gravida kvinnor kan öka risken för att föda för tidigt.

En kost som inte har tillräckligt med järn- och folsyrarika livsmedel kan ge upphov till vissa former av anemi som påskyndar värkarbetet och förlossningen. Detta kan undvikas genom att ta de vitamin- och mineraltillskott som skrivs ut av din läkare.

Se över din vikt

baby hand håller vuxenfinger

Det är ett faktum att kvinnor som är antingen överviktiga eller mycket smala har större risk att föda för tidigt.

När en gravid kvinna lider av en ätstörning påverkar det också fostret.

Att äta en balanserad kost och följa läkarens anvisningar kan bidra till att förebygga problem som högt blodtryck, höga blodfetthalter samt onormala nivåer av hemoglobin och kolesterol.

Alla dessa påverkar direkt utvecklingen av moderkakan och fostret.

“Kärlek vid första ögonkastet är vad du känner för din bebis. Du faller så hårt att du aldrig kommer upp igen.”

-Anonym-

Håll dig borta från alkohol och droger

Kopplingen mellan alkohol- och narkotikakonsumtion och graviditetskomplikationer är så välkänt att det kan tyckas onödigt att upprepa det.

Statistiken visar emellertid att ett betydande antal kvinnor fortsätter att ignorera varningarna.

Alkohol och andra droger har en enorm inverkan på barnets utveckling, särskilt nervsystemet. De kan också leda till avvikelser i utvecklingen av vissa organ, vars konsekvenser är svåra och permanenta.

Sluta röka för en hälsosam graviditet

Precis som droger och alkohol är rökning särskilt skadligt för gravida kvinnor.

När du röker passerar cigarettens giftiga komponenter in i blodet. Hos gravida kvinnor innebär det att dessa kemikalier finns i blodet som bär syre till barnet.

Till följd av detta har moderkakan en tendens att vara mindre hos kvinnor som röker. Det kan leda till en för tidig förlossning, eller i extrema fall ett dödfött barn.

Utöver den förhöjda risken att föda för tidigt kan även barnets lungor påverkas, samt hjärnfunktionen. Barnet kan därmed drabbas av långsiktiga konsekvenser, såsom inlärningssvårigheter eller funktionshinder.

För tidigt födda barn

 • Risken att föda för tidigt är större hos kvinnor under 17 år och över 35 år. Det innebär att tonårsgraviditeter är ytterligare en riskfaktor.
 • Undvik att bli uttorkad. Att inte få i sig tillräckligt med vätska kan utlösa värkar och leda till en för tidig förlossning.
 • Kvinnor som väntar mindre än nio månader efter att ha fött sitt senaste barn innan de blir gravida igen lider större risk att föda för tidigt.
 • Rent allmänt är det viktigt att ta hand om din kropp och hålla dig till en hälsosam kost.
 • Regelbunden träning kan hjälpa till att minimera risken för komplikationer som havandeskapsförgiftning eller graviditetsdiabetes. Båda dessa kan göra det nödvändigt att inducera förlossning innan graviditeten är fullgången.

Slutligen är det bra om du lär dig att känna igen tecknen på en för tidig förlossning, t.ex. om du har mer än fem sammandragningar per timme, blod i dina vaginala flytningar, svullna händer och svullet ansikte, smärta när du urinerar, frekventa kräkningar, intensiv ryggsmärta och tryck mot bäckenet, bland annat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Castaigne, V., Picone, O., & Frydman, R. (2012). Parto prematuro. EMC – Ginecología-Obstetricia. https://doi.org/10.1016/s1283-081x(06)45070-0
 • Ochoa, A., & Pérez Dettoma, J. (2009). Amenaza de parto prematuro: Rotura prematura de membranas. Corioamnionitis. In Anales del sistema sanitario de Navarra (Vol. 32, pp. 105-119). Gobierno de Navarra. Departamento de Salud. http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v32s1/obstetricia3.pdf
 • Palencia, A. (2009). Parto prematuro. Sociedad colombiana de pediatría, 9(4), 10-9.
 • Protocolos SEGO. (2004). Amenaza de parto prematuro.
 • Quirós, G., Piedra, R., Bolívar, M., & Solano, N. (2016). Parto Pretérmino. Revista Clínica de La Escuela de Medicina UCR-HSJD.
 • Roura, L. C. (2006). Parto prematuro. Ed. Médica Panamericana.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.