Intelligens ärvs från mammor, enligt forskning

Intelligens ärvs från mammor, enligt forskning
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 20 augusti, 2018

Vetenskapliga studier har visat att intelligens ärvs från mammor.

I dagens samhälle har kvinnorna återtagit mark när det kommer till jämställdhet mellan könen. Som en följd kan ensamstående mammor förse sina barn med allt de behöver.

Mammor behöver heller inte leta efter en intelligent man för att ha en chans att få intelligenta barn. Enligt forskning är deras barns intelligens helt i deras händer.

Varför sägs det att intelligens ärvs från mammor?

Lär barn

Teorin hävdar att vissa gener – vilka forskare kallar “konditionerade gener” – reagerar på olika sätt beroende på deras ursprung. Dessa konditionerade gener är endast aktiva som sådana när de ärvs av mamman.

Så när en konditionerad gen framträder genom faderligt arv, trots att den är densamma, går den obemärkt förbi. Detsamma händer med andra typer av gener som endast aktiveras när de ärvs av pappan.

Vi visste redan att intelligens var en ärvd faktor, men vi kände inte till det unika ursprunget. Man trodde en gång att båda föräldrarna hade lika stora ingångar som skulle alternera beroende på okända faktorer.

Det upptäcktes emellertid nyligen att moderns celler har en tendens att dirigeras mot hjärnan.

Tidigare forskning har visat att kvinnliga gener bidrar väsentligt till tankens utveckling. Eftersom generna som bestämmer intelligens finns speciellt på X-kromosomen är det också möjligt för pappor att föra vidare intelligens.

Men chansen att intelligens ärvs från mammor är större.

De flesta genetiska sjukdomarna som påverkar kognitiva förmågor registreras på X-kromosomen. Därför är riskerna att en mamma för vidare dessa sjukdomar också större eftersom hon bär på två X-kromosomer.

Studien

För att genomföra studien försökte forskare skapa modifierade råttor som endast hade gener av mamman eller pappan. Resultaten var dock ogynnsamma; alla embryon dog när de implanterades i livmodern.

Det ledde till en märklig upptäckt: det finns moderkonditionerade gener som tillåter embryoutvecklingen. Det finns också faderkonditionerade gener som är nödvändiga för att utveckla vävnader som utgör moderkakan.

Forskarna drog slutsatsen att vikten av dessa konditionerade gener går långt bortom fostrets bildande. De kom fram med hypotesen att hjärnfunktioner också kunde kopplas till utvecklingen av dessa gener.

Slutligen lyckades de demonstrera sådan betydelse. De modifierade en del av generna, experimenterade med möss vars genetiska innehåll kom övervägande från en av de två föräldrarna.

Resultaten var följande: Mössen som hade mest moderliga gener hade större huvuden och hjärnor.

Tvärtom hade de med större genetiskt material från fadern små hjärnor och huvuden. Deras kroppar var inte heller proportionerliga; de med större huvuden hade mindre kroppar och vice versa.

De noterade också att även om cellerna från båda föräldrarna hittades i hjärnan koncentrerades cellerna från fadern mer på mat, aggression och överlevnad i allmänhet. Medan mammans celler dominerade i områden av hjärnan som styr kognitiva funktioner.

Intelligens är inte bara ärftligt

Mamma och barn

Det är förstått att i genomsnitt ca 40-60% av intelligensen ärvs. Resten utvecklas genom stimulering och från miljön. Så även om intelligens ärvs från mammor kan de också hjälpa oss på andra sätt.

Den intellektuella utvecklingen har mycket att göra med de stimuli vi får. Det emotionella stöd och den trygghet vi känner är också viktigt.

Mammor ger oss utrymme att utveckla våra förmågor. Genom deras trygga band känner vi oss mer motiverade och övertygade om att utforska och ha tålamod.

Mammor uppmuntrar oss att inte ge upp. De lär oss att lösa problem. Det är så vi lär oss att vara toleranta mot frustration och starka till det bästa av våra förmågor.

Det sätt vi relaterar till våra mammor möjliggör utveckling i många delar av hjärnan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.