Sätt att stimulera din bebis intelligens och minne

Sätt att stimulera din bebis intelligens och minne
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 01 juni, 2018

För att stimulera din bebis intelligens och minne behöver du bara vara en älskande mamma som är tar del i barnets utveckling. Vill du veta hur man gör?

Din bebis intelligens

Barn har en “formbar” intelligens. Under utvecklingen genomgår de olika intelligensfaser fram tills att de når vuxen ålder.

Perioden mellan födseln till två års ålder präglas av stor mental utveckling. Det är då barnet lär sig att gå, tala och tänka på föremål som inte är närvarande.

“En intelligent person lär sig av andras upplevelser.”

-Voltair-

Piagets teori

Piagets teori menar att barn genomgår specifika utvecklingsfaser, och dessa har en bestämd ordning för alla barn, överallt i världen.

När bebisar eller barn interagerar med andra i ung ålder vet de inte hur man känner samma empati som en vuxen, och ej heller hur man har “självcentrerat tänkande”.

Under barndomen utvecklas de kognitivt där de “lär sig att tänka”. Med andra ord lär sig barnen att interagera i världen de lever i.

Enligt Piaget kallas skedet mellan födseln och 2-årsåldern för den “sensomotoriska fasen”. Barnets utveckling karaktäriseras av dess förståelse av världen, där barnet koordinerar sinnesmässiga upplevelser med fysisk handling: under denna period blir medfödda reflexer mer avancerade.

Vad kan du göra för att stimulera din bebis intelligens?

 • Utforska olika föremål och leksaker: gör det så att bebisen lär sig om saker bortom sig själv.
 • Lek kurragömma med föremål: visa en leksak och göm den. Visa sedan hur du hittar den. Upprepa scenariot, men låt henne nu vara den som hittar den.
Mamma med dotter

Känner du till Tomatismetoden?

Tomatismetoden baseras på att återutbilda örat för att förbättra inlärning och utveckling.

Det är en musikalisk terapi som baseras på följande ljud:

 • Vissa höga frekvenser
 • Kompositioner av Mozart
 • Gregorianska körer
 • Mammans röst, som hörs från livmodern

Genom att utveckla örats uppfattning kan inlärning och kommunikationsfärdigheter stimuleras. Det förbättrar i sin tur motorik och balans.

Fördelarna med metoden inkluderar:

 • Bättre attityd
 • Bättre motståndskraft mot trötthet
 • Bättre minneskapacitet
 • Bättre koncentration
 • Bättre kreativitet
 • En känsla av lugn
Pluggande bebis

3 sätt att stimulera din bebis minne

1. Skapa band med bebisen

Hjärnan är programmerad att söka efter säkerhet, och om den inte känner av en säker omgivning kan den inte lära sig. Det är därför det är så viktigt att få din bebis att känna sig säker.

För att uppnå det ska du göra följande:

 • Etablera hudkontakt från födseln
 • Ägna så mycket tid som möjligt med bebisen, utan att göra annat samtidigt
 • Prata med barnet konstant
 • Bär ofta barnet i dina armar

2. Väck minnen

Vid 10 månader kan en bebis redan hitta ett föremål som gömts några sekunder tidigare. Att väcka minnen består av att kunna komma ihåg saker som är helt frånvarande.

I detta skede håller bebisens symboliseringskapacitet redan på att utvecklas. Det är ett karaktärsdrag hos människor som gör intellektuell och kulturell utveckling möjlig. Man kan använda det för att stimulera sin bebis minne.

Efter ett år, när barnet kan hitta saker hon inte sett på länge och när språket börjar dyka upp, är det möjligt för barnet att hitta saker som inte syns efter att du nämnt dem.

3. Sjung sånger

Du kan stimulera din bebis genom att sjunga sånger för den, om och om igen. Genom att upprepa melodin kan barnet internalisera den, vilket hjälper det att slappna av och lugna ned sig.

När barnet blir lite äldre kan du dra nytta av sånger för att hitta på verser med innehåll du vill att den lilla ska komma ihåg.

Du kan börja med lätta ämnen, såsom att komma ihåg hemadressen eller telefonnumret. Det kan barnet ha användning för i nödsituationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.