Så hjälper du barnen att få ett bra visuellt minne

En bra visuell minnesförmåga hjälper barn att lyckas i skolan. Här är några tips för att förbättra denna förmåga på ett roligt sätt.
Så hjälper du barnen att få ett bra visuellt minne
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 21 december, 2020

Många föräldrar vill hjälpa sina barn att få ett bra visuellt minne. Tänk därför på att när ditt barn når ett år kan du börja stimulera hans eller hennes minnesförmåga. 

Att ha ett bra visuellt minne hjälper märkbart barn att utveckla sina kognitiva förmågor och sin fattningsförmåga. Språkets roll för att kategorisera och förstå bilder är också viktigt.

Genom visuellt minne kan du även identifiera och producera färger, former, symboler, bokstäver, ord och meningar, och du kommer också bättre ihåg visuella experiment som du nyligen gjort.

Man kan dela in visuellt minne i två delar; långtids- och korttidsminne. Långtidsminnet är förmågan att komma ihåg något som du sett mycket tidigare, medan korttidsminnet är förmågan att minnas något som du nyligen sett.

Fördelar med bra visuellt minne för att lyckas i skolan

Visuellt minne spelar en nyckelroll i barns generella utvecklingDet hjälper dem med de förmågor som de behöver för att lyckas i skolan.

I vissa fall kanske man noterar dålig stavning, långsamhet, problem med läsförståelse och svårigheter med att kopiera eller memorera text.

Faktum är att dessa svårigheter kan dölja problem med perception och visuellt minne. Visuellt minne hjälper barn med inlärningssvårigheter att förbättra sina skolresultat.

“Skydda inte dina barn från livets svårigheter utan lär dem att övervinna svårigheterna.”

– Louis Pasteur – 

Konsekvenserna av dåligt visuellt minne

Ett barn med dåligt visuellt minne kan uppleva svårigheter med följande förmågor och aktiviteter: 

 • Att identifiera och memorera bokstäver och andra vanliga symboler
 • Stava obekanta och oregelbundna ord
 • Läsförståelse
 • Kan inte identifiera symboler när hen använder en kalkylator
 • Memorera telefonnummer
 • Blir lätt distraherat
Ett barn med bra visuellt minne är kreativ på svarta tavlan.

Så kan du ge dina barn ett bra visuellt minne

Här ger vi dig 4 tips för att ge dina barn ett bra visuellt minne:

1. Spel

Genom spel kan barn förstärka sina intellektuella förmågor. Spel kan vara till stor hjälp eftersom de lär sig medan de har roligt.

Här är några spel som förbättrar barns visuella minne:

 • Sammansatta ord

Du börjar med att säga ett ord. Sedan säger barnet ett ord som börjar på samma stavelse som det tidigare ordet. 

 • Känna igen låten

Du kan spela musik för att se vem som först känner igen låten.

 • Tungvrickare

Ordlekar är ett jättebra sätt att förstärka hörselminnet. Föräldern säger först ett tungvrickande ord, och barnet repeterar det.

 • Upprepa en ramsa av siffor eller bokstäver

Barnen och föräldrarna repeterar en ramsa av siffror och bokstäver. Du kan skriva ner ramsan, och barnet läser upp den utan att läsa på pappret.

2. Hitta på berättelser

Börja med berättelsen på följande sätt: “Det var en gång en 8-årig flicka som tyckte om att leka utomhus.” Sedan ska barnet lägga till meningar.

Be barnet att komma ihåg vad varje deltagare har adderat till sagan. Alla deltagare ska berätta sagan från början varje gång det är ens egen tur, innan man lägger till en ny mening.

3. Observation och reflektion

Det är viktigt att observera och reflektera. När ni har en familjeutflykt, ta er tid att observera något. Sedan diskuterar du det i detalj med ditt barn. Ni kan till exempel gå till ett konstgalleri, en park eller ett vackert område i grannskapet.

Senare kan du be ditt barn beskriva allt hen minns. Lägg uppmärksamhet vid färger och kontraster, former och även små detaljer.

Bra visuellt minne: ett barn som spelar memory.

4. Information

Listor med instruktioner eller en sida full av ord och bilder kan vara förvirrande. Ett välstrukturerat dokument kan hjälpa ditt barn att lätt välja ut den viktigaste informationen. Som en följd av detta kan barnet också minnas infon bättre.

Slutligen är det viktigt att framhålla att övning påverkar utvecklingen av minnet. Ju fler möjligheter barn får att träna sin minnesförmåga, desto bättre minne får de i framtiden.

Därför är det bra att börja öva så snart som möjligt för att bygga upp denna viktiga livsförmåga. Som du kommer se har det en positiv inverkan på många förmågor som barn använder i skolan och i det vardagliga livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Barreno Freire, N. C. (2013). Los bits de inteligencia y su influencia en el desarrollo de la memoria visual-auditiva de los niños y niñas del primer ciclo de la escuela república de alemania del cantón mocha, provincia de tungurahua (Bachelor’s thesis). https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/4083
 • Ramos Bejarano, M. P. (2018). Las técnicas lúdicas y su influencia en el desarrollo de la memoria visual en los niños de 2 a 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir Gotitas De Amor de San Antonio de Ibarra, provincia de Imbabura en el año lectivo 2014-2015 (Bachelor’s thesis). http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8429
 • Prada, J. L. M., & Díez, N. M. (2002). Análisis de una experiencia sobre el desarrollo de la memoria visual de los niños. Arte, individuo y sociedad, (1), 427-432. https://core.ac.uk/download/pdf/38827732.pdf
 • Pino, M., & Bravo, L. (2005). La memoria visual como predictor del aprendizaje de la lectura. Psykhe (Santiago), 14(1), 47-53. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-22282005000100004&script=sci_arttext&tlng=en

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.