Förstå hjärnan hos särbegåvade barn

Särbegåvade barn brukar få väldigt goda betyg, lära sig saker snabbt och behöva mycket lite hjälp. Dessa karaktärsdrag betyder dock inte att de är mera begåvade än andra.
Förstå hjärnan hos särbegåvade barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 07 oktober, 2020

Finns det något sätt att veta vad som händer i hjärnan hos särbegåvade barn? De flesta föräldrar frågar antagligen sig själva vid något tillfälle om deras barn är extra begåvade? Men sanningen är att de flesta barn inte är det.

Det finns dock olika sociala föreställningar om särbegåvade barn.

Hur fungerar hjärnan hos särbegåvade barn?

Vid sex års ålder anser man att särbegåvade barn har samma intelligenskvot (IQ) som en person som är 30 år eller äldre. Deras hjärnor arbetar även vanligtvis snabbare.

Vissa studier visar att hjärnbarken växer långsammare än hos vanliga barnDet betyder alltså att hjärnbarken hos ett särbegåvat barn når sin maximala vikt först vid 11 års ålder, snarare än vid 6 år.

Hjärnan hos ett särbegåvat barn växer istället mer under en förlängd tidsperiod. De fysiska processerna som påverkar hjärnan hos ett särbegåvat barn förblir dock ett mysterium.

“Vid sex års ålder anser man att särbegåvade barn har samma intelligenskvot (IQ) som en person som är 30 år eller äldre.”

Viktiga överväganden angående särbegåvade barn

Vissa studier har visat att neuronerna hos särbegåvade barn har ett större antal bindningar i områden som rör minne och problemlösning.

En del studier har därför dragit slutsatsen att hjärnorna hos särbegåvade barn är mer formbara. Med andra ord kan de anpassa sig enklare.

Ett särbegåvat barn sitter vid datorn.

Andra studier tillskriver intelligensen till ett genetiskt arv. Därför kan särbegåvade barn mycket väl ha släktingar som också är särbegåvade.

En del forskare har försökt definiera en specifik IQ-nivå för att avgöra vad som är särbegåvning. De antar då att intelligens har något att göra med denna siffra. Men en individs intelligenskvot är dock inte allt. Det är också viktigt att inse att intelligenta eller brådmogna barn inte är samma som särbegåvade barn.

Hur vet jag om mitt barn är särbegåvat?

Som sagt är intelligens inte den enda faktorn att överväga för att identifiera särbegåvning hos barn. Ofta bör man även ta hänsyn till följande faktorer: kreativitet, uthållighet och motivation.

Specifika särdrag för särbegåvade barn

Att avgöra om ett barn har en särbegåvning är inte alltid lätt heller för föräldrarna. Vid observationer kan dock föräldrarna märka vissa signaler som är typiska för mycket begåvade barn:

 • De är mycket kreativa och väldigt originella. Detta gäller inte bara konst, teckningar och så vidare, utan även lek, idéer och metoder.
 • Dessa barn har ett omfattande vokabulär. De pratar ofta i hela meningar när andra barn i samma ålder knappt säger några ord.
 • Särbegåvade barn har ett fantastiskt minne, vilket också betyder att de har stor kapacitet att minnas allt de har lärt sig.
 • De har stor förmåga att vara uppmärksamma och koncentrera sig
 • Barnen kan också vara mycket rastlösa. Som ett resultat blandar man ofta särbegåvning med ADHD (uppmärksamhets- och överaktivitetsstörning). Problemet är dock snarare att mycket begåvade barn tycker skolans lektioner är tråkiga och outmanande. Deras inlärning sker i en mycket snabbare takt.
 • Barnen dras till sociala och moraliska frågor i en ung ålder. De är känsliga för ojämlikhet och orättvisor. De oroar sig också för krig, föroreningar, våld i nära relationer och andra sociala frågor.
 • De är dessutom ofta mycket empatiska.
Ett särbegåvat barn målar på väggen.

Specifika rekommendationer att komma ihåg

Det är viktigt att peka på vikten av att stimulera hjärnorna hos begåvade barn tillräckligt mycket. Om inte kan det hända att deras hjärnor inte utvecklas tillräckligt och deras begåvning kanske inte ens märks. 

I korthet så finns det ingen exakt formel för hur du ska gå till väga för att avgöra om ditt barn är särbegåvat eller inte. Faktum är att även experter i ämnet är osäkra på exakt vad som händer i hjärnan hos dessa begåvade barn. 

“Mycket begåvade barn tycker skolans lektioner är tråkiga och outmanande. Deras inlärning sker i en mycket snabbare takt.”

På samma gång är de karakteristiska dragen som nämns ovan inte de enda faktorerna som avgör om ett barn är särbegåvat eller inte. Det är viktigt att föräldrarna kontaktar professionella inom området om de misstänker att deras barn kan vara särbegåvat.

Det finns bara en sak som är säker: alla barn, oavsett om de är särbegåvade eller inte, behöver all kärlek, support och förståelse som föräldrarna kan ge dem för att de ska kunna få en lycklig barndom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Barragán, M. C. (2009). Identificación del alumnado con altas capacidades intelectuales. Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas25, 1-15.
 • Gálvez, J. M. (2000). Alumnos precoces, superdotados y de altas capacidades. Ministerio de Educación.
 • Sánchez, C. (2006). Principales modelos de superdotación y talentos. Universidad de Murcia, Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, España.
 • Sastre-Riba, S. (2008). Niños con altas capacidades y su funcionamiento cognitivo diferencial. Rev Neurol, 41(Supl 1), S11-6. http://www.carei.es/archivos_materiales/AACC.pdf
 • Tourón, J. & Reyero, M. (2001). La identificación de alumnos de alta capacidad. Bordón, 54 (2), 311-338.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.