Hur man kan förhindra ångest hos barn

Barn kan låta sin ångest synas utåt genom att visa sig irriterade, rastlösa eller nervösa. Ta reda på hur du kan hjälpa dem i den här artikeln.
Hur man kan förhindra ångest hos barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 30 augusti, 2020

Både vuxna och barn kan lida av ångest. I den här artikeln ska vi ge dig tips på hur man kan förhindra ångest hos barn med hjälp av några väldigt enkla tips.

Ångest har många olika konsekvenser. Det kan påverka barns fysiska och mentala välbefinnande. Det kan också påverka deras relationer med omgivningen.

Ångest är en försvarsmekanism när man står inför ett hot eller en fara. Som en anpassningsbar förmåga att reagera på omgivningen är ångest både bra och normalt.

Ångesten kan dock bli ett problem om den uppstår ofta och utan anledning. Det kan hända när barn känner sig rädda, eller bekymrade över saker som de inte borde oroa sig för.

Det finns flera olika faktorer som kan få en person att lida av ångest, till exempel biologiskt arv, personlighet och miljön man befinner sig i.

Hur visar sig ångest hos barn?

Barn som lider av ångest visar ofta följande symptom:

 • Intensiv rädsla
 • Oro
 • Irritation
 • Rastlöshet
 • Nervositet

Ångest ger också fysiska symptom. Barn är förstås inget undantag. Ett barn med ångest kan visa något av följande symptom:

 • Svimma
 • Hjärtat slår snabbt
 • Feber
 • Kallsvettiga händer
 • Huvudvärk eller ont i magen
 • Sömnlöshet eller kramper

Vilka situationer kan orsaka ångest hos barn?

Om du vill veta hur man kan förhindra ångest hos barn är det viktigt att ta reda på varför den uppstårSom sagt finns det tre faktorer som gör en person mottaglig för ångest.

Du kan inte göra något åt de biologiska faktorerna, eftersom de är djupt inbäddade i barnets hjärna och gener. Men när det gäller personligheten kan du hjälpa ditt barn med hjälp av några problemlösningsmetoder. Du kan också hjälpa ditt barn att ändra sin livsstil för att leva ett bättre liv.

Den tredje faktorn, omgivningen, är där du kan göra den största skillnaden. Studera alltså uppmärksamt hur barnet beter sig i sociala sammanhang (som skolan, idrottsgrupper och med familjen) och vad som där kan orsaka ångesten.

Barnets närmaste vuxna, som föräldrar och lärare, spelar en viktig roll för att förhindra ångest.

Hur kan man förhindra ångest hos barn?

Dessa rekommendationer kan vara effektiva om du försöker ta reda på hur du kan förhindra ångest hos ditt barn. Kom ihåg att det är mycket viktigt att ta reda på orsaken för att man ska veta vilken behandling som är rätt.

 • Prata med barnet. Ta reda på vad som oroar hen och varför, samt hur hen känner angående det. Du måste också finnas tillgänglig så att ditt barn kan ge uttryck för sina känslor åt dig. Men tvinga inte ditt barn att berätta saker om hen inte vill.
 • Var en bra förebild. Uppför dig alltid resonabelt och tänk igenom dina handlingar utan att få panik. På det viset kommer ditt barn sakta men säkert att ta efter ditt beteende och därmed lära sig att allt har en lösning.
 • Lär barnet att ta itu med sina problem. Du kan till exempel använda en snöboll som metafor; ju längre du rullar den, desto större blir den. På så sätt lär sig barnet att problem uppstår men man kan övervinna dem och bli en bättre människa.
Ett barn sitter på golvet i hallen.
 • Förminska inte barnets problem. Om du ser allt genom en vuxens ögon kommer problemen att verka små. Därmed kommer du inte att förstå anledningarna till ditt barns ångest. Saker som verkar triviala för dig kan faktiskt vara mycket utmanande för ditt barn.
 • Var förstående. Om ett barn känner sig ensamt när det står inför en obekväm situation kommer ångesten att öka. Om du å andra sidan visar kärlek och stöd kommer barnet att känna sig säkrare och kunna möta problemet.

“Uppför dig alltid resonabelt och tänk över dina handlingar utan att få panik. På så vis kommer ditt barn sakta men säkert att ta efter ditt beteende och lära sig att allt har en lösning.”

 • Gratulera barnen för deras insatser. Mycket ångest uppstår för att man tror att man inte kan klara ett problem eller en utmaning. Men om barnen görs medvetna om sin kapacitet ändras deras tankesätt. De kommer då att börja se saker på ett mer positivt sätt.
 • Låt barnen ha roligt. Att hela tiden lägga dig i varje detalj  kan vara förödande för barnens personlighet. Om du å andra sidan tillåter dem att ha roligt och slappna av varje dag blir det mindre plats för oroliga tankar i deras huvuden.

Slutsatser

Som ett sista tips är det viktigt att vara involverad i dina barns liv, men utan att pressa dem eller invadera deras privatlivDet är bra att veta vad som händer dem i det dagliga livet.

På det här sättet kan du upptäcka en potentiell konflikt på förhand och hjälpa dina barn att hantera den. Det finns alltså inget magiskt sätt att förhindra ångest hos barn, men du kan jobba på deras förmåga att lösa sina egna problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bragado, C., Bersabé, R., & Carrasco, I. (1999). Factores de riesgo para los trastornos conductuales, de ansiedad, depresivos y de eliminación en niños y adolescentes. Psicothema, 11(4). https://www.redalyc.org/html/727/72711415/
 • Cárdenas, E. M., Feria, M., Palacios, L., & de la Peña, F. (2010). Guía clínica para los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. México: Instituto Nacional de Psiquiatria Ramón de la Fuente Muñiz.
 • Reynolds, C. R., & Richmond, B. O. (1997). Escala de ansiedad manifiesta en niños (revisada). El Manual Moderno.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.