Så kan ditt barn förbättra sin koncentrationsförmåga

Om du upptäcker att ditt barn lätt förlorar koncentrationen så kan vi rekommendera följande råd för att förbättra hans eller hennes koncentrationsförmåga. Många av dessa råd är enkla och roliga för ditt barn. Upptäck dem i dagens artikel.
Så kan ditt barn förbättra sin koncentrationsförmåga
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 31 mars, 2019

I dagens samhälle har de små många aktiviteter. Detta skapar för många intryck och kan leda till att deras uppmärksamhet påverkas. Vi har därför förberett en lista med råd på hur du kan förbättra ditt barns koncentrationsförmåga.

Den största orsaken till att barn har koncentrationssvårigheter är för att deras hjärnor fungerar annorlunda än vuxnas.  När uppgiften inte är rolig så tröttnar de och riktar uppmärksamheten mot någonting mer intressant.

Koncentrationsförmågan är som en muskel och behöver daglig träning. Det är sant att vissa barn föds med bättre koncentrationsförmåga än andra. Det är också viktigt att veta att alla barn kan bli bättre på att koncentrera sig om man använder bättre metoder.

Utan tvivel kan vi hjälpa barnen att från tidig ålder stärka sina förmågor och på så sätt utveckla sin självdisciplin och fokus.

Å andra hand, att kunna fokusera och fullfölja en uppgift, det är något som barnen har nytta av genom hela livet… Inte bara i grundskolan utan också under högre utbildning och vidare genom hela yrkeskarriären.

Med dessa strategier kommer ditt barn förbättra sin koncentrationsförmåga

Om du vill förbättra ditt barns koncentrationsförmåga kan följande förslag vara till nytta. Anteckna!

1. Äta hälsosamt och hålla vätskebalansen

Det första rådet vi ger är att tillföra hälsosamma livsmedel i barnets kost. En hälsosam kost är viktig i barnets utveckling och direkt kopplad till barnets förmåga att kunna fokusera.

Ordentlig näring påverkar energi- och koncentrationsnivån men också hälsan och kroppsvikten.

Med detta i åtanke bör du se till att ditt barn äter hälsosam och varierad kost, vilket betyder att du bör tillföra produkter från de fyra livsmedelsgrupperna. Med hälsosam och varierad kost kommer hjärnans utveckling att förbättras och leda till ökad koncentrationsförmåga.

Att dricka tillräckligt med vatten är också viktigt för hjärnans utveckling. Vätskebrist har klart negativ påverkan på barns koncentrationsförmåga.

distraherad pojke

2. Tillräcklig vila och koncentrationsförmåga går hand i hand

Följande fakta kan inte förnekas: Barn har bättre koncentration när de har sovit gott. Även sov- och vilostunder friskar upp minnet och ökar koncentrationen.

En sovstund som varar 20 minuter, om den så är efter skolan eller på eftermiddagen, är idealisk för ökad koncentration.  Det är också mycket viktigt att i tidig ålder fastställa en rimlig tid för sängdags. Detta hjälper dem också att skaffa sig kontinuerliga rutiner och få ordentlig vila vid bestämda tider.

“När vi fokuserar på vad vi vill, börjar sakerna att falla på sin riktiga plats.”
–Paulo Coelho–

3. Sätta kortsiktiga mål

Som förälder är det viktigt att sätta kortsiktiga mål för att öka ditt barns koncentrationsförmåga. Vi rekommenderar att du sätter en tidsgräns för varje mål.

Detta kommer att vara till hjälp vid hushållsuppgifter och även till läxhjälp och studier. Exempelvis kan du begära att ditt barn lär sig ett antal sidor inom 20 minuter.

Trots detta så behöver du ha i åtanke att medan några barn trivs med kortsiktiga mål så gör andra barn det inte. Vissa barn kan känna press och få ångest vilket kan innebära att dom förlorar sin koncentration.

4. Unna sig underhållning

Kom ihåg att barn är barn och de behöver tid att slappna av och ha kul. Ge dem tid för underhållning. Detta tillåter dem att bli av med överskottsenergi när de väl har slutfört sin uppgift. Det kommer också att hjälpa dem att fokusera bättre på nästa uppgift som kommer.

Målet för ditt barn är att kunna koncentrera sig så mycket som möjligt. För att det ska ske är det bra om du tillåter ditt barn att ha roligt innan.

Å andra sidan, när det är dags att börja jobba ska du se till att de undviker allt störande såsom tv, musik med mera.

bättre koncentration

5. Motionera

Det sista förslaget som vi vill dela med oss är att ditt barn bör delta i någon sport. Fysisk aktivitet syresätter hjärnan och hålla den i trim.

Alla former av träning kommer att öka ditt barns hjärtrytm. Detta i sin tur leder till ökat blodflöde och förbättrat minne.

Minst 30 minuters träning om dagen är mycket positivt för barnet. Det kan vara löpning, simning, dans, cykling med mera.

Alla dessa aktiviteter är bra för den mentala hälsan (hjärnhälsan) och förståelsen. Samtidigt ökar dessa aktiviteter storleken på hippocampus. Hippocampus tjänar till att framkalla långtgående minnen i hjärnan.

Likt andra förmågor så kan koncentrationen förbättras. Hemligheten är att vara konsekvent och att omsätta ovanstående råd i praktiken. Vad väntar du på?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Joe L. Frost, Sue Clark Wortham and Robert Stuart Reifel. (2001). Play and child development. Merrill, Prentice Hall.
  • Duncan, G. J., & Magnuson, K. (2011). The nature and impact of early achievement skills, attention skills, and behavior problems. Whither opportunity, 47-70.
  • Ericsson, I. (2008). Motor skills, attention and academic achievements. An intervention study in school years 1–3. British Educational Research Journal, 34(3), 301-313.
  • Jensen, E. (2009). Teaching with poverty in mind: What being poor does to kids’ brains and what schools can do about it. ASCD.
  • Cadavid Castro, Martha Alicia. (2009). “Inteligencia, alimentación y nutrición en la niñez: revisión.” Perspect. nutr. hum 11.2 (2009): 187-201.
  • Martin, A., Booth, J. N., Laird, Y., Sproule, J., Reilly, J. J., & Saunders, D. H. (2018). Physical activity, diet and other behavioural interventions for improving cognition and school achievement in children and adolescents with obesity or overweight. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 3(3), CD009728. https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009728.pub3/abstract?cookiesEnabled

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.