Förhållandet mellan att ha tråkigt och kreativitet

Det är viktigt att låta barn ha tråkigt för att stimulera utvecklingen av deras medfödda kreativa förmågor. Idag tittar vi djupare på förhållandet mellan att ha tråkigt och kreativitet hos barn.
Förhållandet mellan att ha tråkigt och kreativitet
Azucena Fernández

Skriven och verifierad av läraren Azucena Fernández.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vi kan bekräfta att det stimulerar kreativitet hos barn att ha tråkigt. Nu för tiden drivs både vuxna och barn till att hållas konstant sysselsatta och underhållna, och det är lättare än någonsin tidigare med tanke på hur vi är omgivna av teknologi och tillgång till internet. Enligt utbildningsexperter och psykologer kan detta emellertid komma att stå i vägen för att utveckla barn fantasi.

Om barn får chansen att ha tråkigt kommer de så småningom på sina egna kreativa nöjen. Det hjälper dem att se saker på ett annat sätt, något som i framtiden kan ge oss stora och inflytelserika konstnärer och forskare.

Det är naturligt att föräldrar vill minimera sina barns tristess. Men vi måste börja titta på tristess på ett annat sätt, för det stimulerar kreativitet. Hunger driver barn till att äta. Trötthet motiverar dem att sova. På samma sätt får tristessen barn att använda sin fantasi för att hitta sätt att underhålla sig själva.

Forskning inom förhållandet mellan att ha tråkigt och kreativitet

Dr. Sandi Mann

2013 publicerade Dr. Sandi Mann – psykolog från Central Lancashire University i Storbritannien – resultaten av en studie om tristess.

I studien bad Mann deltagarna att komma på geniala sätt att använda två glas raklödder. Mann upptäckte att deltagare som precis hade tillbringat tid med att kopiera nummer från en telefonkatalog hade de mest originella idéerna. Motparternas idéer, som inte hade haft lika tråkigt tidigare, var mindre originella.

ha tråkigt: flicka med fingerfärg
Mann drog slutsatsen att det undermedvetna kunde förklara dessa fantasifulla språng. Medan personerna i studien kopierade sidor ur telefonkatalogen letade deras medvetna sinnen efter stimulering i deras undermedvetna. Vi kan därmed dra slutsatsen att innovativa tankar kommer från det undermedvetna.

Dr Teresa Belton

Dr Teresa Belton, en utbildningsforskare från East Anglia University, studerar också förhållandet mellan tristess och kreativitet. I sin studie intervjuade hon forskare och konstnärer för att upptäcka hur tristess under barndomen påverkade deras liv och karriär. Många uttryckte att tristess var en nyckel i deras senare framgång.

Till exempel talade Belton med författaren och komikern Meera Syal och med konstnären Grayson Perry. Meera Syal växte upp i en liten gruvstad där det inte fanns mycket att göra.

“Avsaknad av saker att göra motiverade henne att prata med människor hon annars inte skulle ha engagerat sig i och prova aktiviteter som hon inte under andra omständigheter skulle ha upplevt, som att prata med äldre grannar och lära sig att baka kakor.”

–Teresa Belton–

Men viktigast av allt, tristess fick Syal att skriva. Syal skrev dagbok från den tid hon var mycket ung. Hon fyllde den med observationer, berättelser, dikter och diatriber. Därför tillskrev hon det faktum att hon hade blivit författare till sina tidiga barndomsdagar. “Påtvingad ensamhet med en bland sida är en underbar sporre,” enligt Syal.

Samtidigt bekräftade Grayson Perry också att tristess är gynnsamt för vuxna och barn. Han sa till Belton, ”Allteftersom jag blir äldre uppskattar jag reflektion och tristess allt mer. Att ha tråkigt är ett väldigt kreativt tillstånd.

Reflektion

Tristess är något barn behöver lära sig att hantera. De behöver möjlighet att experimentera på egen hand utan att någon säger till dem vad de ska göra. På samma sätt som en författare ser på en tom anteckningsbok, eller en målare en blank duk.

ha tråkigt: flicka klipper och klistrar
Det visar sig att konsten att reflektera är en del av att lära sig hantera tristess. De flesta barn idag vet inte hur det är att vara uttråkad. De överöses ständigt av för många aktiviteter. De har så mycket att göra varje dag att de inte har någon ledig tid alls.

Normalt är det vuxna som ansvarar för att hålla barn sysselsatta hela tiden. De har för många leksaker, för många fritidsaktiviteter och för många planer för att någonsin bli uttråkade.

Men faktum är att barn behöver få ha tråkigt för att hitta sina egna sätt att inte bli uttråkade. Att ha tråkigt driver dem att hitta nya aktiviteter som de tycker om och saker de tycker om. Om föräldrar ständigt tillhandahåller aktiviteter och underhållning får barn aldrig känna av detta behov.

Slutsats om att ha tråkigt och kreativitet hos barn

Så nästa gång dina barn klagar över att de är uttråkade, motstå frestelsen att underhålla dem. Skicka istället ut dem utomhus eller ge dem en anteckningsbok eller en låda med kritor. Du kan till och med ge dem än mer öppna föremål som tejp eller lim. Men ge inga instruktioner. De saker som dina barn gör medan de är uttråkade kommer att överraska dig!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Dr. Sandi Mann. (2013). Being bored at work can make us more creative. British Psychological Society (BPS).
  • Dra. Teresa Belton. (2016). How kids can benefit from boredom. The Conversation.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.