Ditt hem bör vara en emotionell tillflyktsort

Ditt hem bör vara en emotionell tillflyktsort
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Alla människor behöver känna sig trygga för att vara lyckliga. Den här tryggheten kommer från den säkerhet som tillhandahålls av ett hem. Förutom att vara tryggt och ha tak över huvudet fysiskt sett bör hemmet också fungera som en emotionell tillflyktsort. Det finns inget bättre än en plats där vi kan känna oss värderade, förstådda, stöttade och framförallt – älskade.

Hemmet som en emotionell tillflyktsort

Att ha en emotionell tillflyktsort är inte bara viktigt för vuxna. Det är essentiellt för barn. Barn är ömtåliga oskylda varelser som precis börjat utveckla sina personligheter och identiteter och lär sig genom att observera sina största förebilder som är deras föräldrar. Det råder ingen tvekan om att barn behöver ett emotionellt beskyddande hem för att växa upp lyckliga och hälsosamma.

Om du vill att dina barn ska växa upp och utvecklas till lyckliga och hälsosamma människor måste du skapa ett känslomässigt klimat i ditt hem som hjälper dem att vara sig själva. Där de vet att de är respekterade som de är och att de kan må bra eller dåligt om de behöver det. Dessutom måste de känna att de har en familj vid sin sida, på gott och ont. Familjen kommer att vara deras största supporter.

En emotionell tillflyktsort kan handla om oss själva. Vi kan utveckla och mogna och släppa taget om vanan att fälla omdömen, kategoriserande och behovet av att peka ut hur det ska vara. Ett hem byggs på tillit, vanor, rutiner och normer som måste förstås och inte glömmas bort.

Respekt för den andre, förståelse och formande av bra beteende är viktigt. I hemmet bör familjemedlemmarna alltid kunna känna en överhängande känsla av kärlek och omtanke.

Emotionell intelligens och utbildning

Familj i park

Som en emotionell tillflyktsort bör hemmet innehålla vissa nyckelelement: empati, rättframhet, självkontroll, snällhet, respekt, tillit, kommunikation och kärlek. Det är viktigt att ta hand om dig själv känslomässigt för att försäkra dig om det övergripande välmåendet av resten av familje n som bor i hemmet. Detta är varför emotionell intelligens är så viktig i det dagliga livet.

I ett hem med barn är den emotionella utbildningen grundläggande. Barn behöver lära sig om samt förstå andra människors likaväl som sina egna känslor. Detta eftersom det är de som lider mest när de upplever konflikter hemma. Värst av allt är att de bär den tyngsta bördan av dessa konflikter. Dessa kan slå rot i deras personlighet som negativa tendenser. Det är konsekvensen av att bära tunga emotionella bördor.

Konflikter är oundvikliga; även de bästa familjer upplever konflikter inom hemmet. Men hemligheten är hur vi lär oss att hantera dessa konflikter och drar lärdom av de för att finna lösningar på det så att samma typ av konflikter inte påverkar oss lika mycket i framtiden.

Ett sätt att möta konflikter är att tala om de med uppriktighet och ärlighet och att tala om känslor och emotioner som den aktuella konflikten rör upp.

Hur du gör ditt hem till en emotionell tillflyktsort

Hemmet som en emotionell tillflyktsort

För att göra ditt hem till en emotionell tillflyktsort måste du först se inom dig och inse att ju bättre du mår och ju lyckligare du är desto bättre energi frigör du.

Om du mår bra kommer du att bete dig väl och de runtomkring dig kommer att märka det med. Om du mår dåligt kommer du att behöva se dig om efter lösningar så att de där negativa känslorna inte tar över. Var uppmärksam på ditt interagerande med andra och med dig själv.

En annan idé är att behandla din familj som om de filmade dig med en videokamera. Varför? Om du är medveten om att andra människor ser dig och dömer ditt beteende kommer du förmodligen framställa dig själv från din bästa sida med ditt vänligaste själv och behandla din familj och dig själv med kärlek.

Du kan också börja uppmärksamma vad du säger och hur du säger det. Du kan säga saker med kärlek och respekt. Alla gillar att bli tilltalade på ett kärleksfullt sätt. Låt inte stress, rutin eller dåligt humör tillåta dig att fräsa åt de du älskar mest. Tillit förtjänas genom respekt, så respektera andra och tala till dem med samma kärlek som du vill bli behandlad med.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carpena, A. (2008). Emociones y salud. Aula de Innovación Educativa, 173-174 (pp. 61-64).
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Navas, M. D. C. O. (2010). La educación emocional y sus implicaciones en la salud. Revista Española de orientación y psicopedagogía, 21(2), 462-470. https://www.redalyc.org/pdf/3382/338230785025.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.