Hur påverkar familjen barns självkänsla?

Hur påverkar familjen barns självkänsla?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 29 november, 2018

Barns självkänsla påverkas mycket av hur de interagerar med andra, framförallt med sina föräldrar och övriga familjemedlemmar. Om de inte utvecklar en hälsosam självkänsla från tidig ålder, kan de bli osäkra. De kan också bli obeslutsamma och inkapabla att nå sina mål i framtiden.

Familjen är den första kärnan som alla exponeras för. Därför spelar den en viktig roll i utvecklingen av ett barns förmågor och uppfattning.

I den här artikeln kommer vi att analysera hur familjen influerar barnets självkänsla. Detta refererar i sin tur till bilden vi har av oss själva.

Som koncept refererar självkänsla till någons uppskattning av sig själv. Självkänsla beror på flera aspekter, bland dessa värderingen och feedbacken vi får från andra.

I det senare är familjen av stor betydelse. Det är från den barnen tar emot sin första feedback angående sina kvaliteter och handlingar (åtminstone tills skolan börjar). Feedbacken de får kommer att ha stor betydelse för deras självkänsla.

Detta är anledningen till att familjen antingen kan främja eller skada ett barns självkänsla. Även små gester eller kommentarer som kan passera obemärkt kan influera deras självkänsla.

Faktorer som influerar barns självkänsla

Det finns särskilda aspekter som vi kan betrakta som hörnstenar i barns självkänsla. Fysiskt uppträdande, beteende samt sportslig och akademisk prestation. Föräldrar bör vara väldigt försiktiga när det kommer till dessa frågor gällande deras barn.

Här kommer några hälsosamma tillämpningar:

  • Undvik att jämföra barnen med andra barn.
  • Förklara att utseendet inte är det viktigaste en person har att erbjuda.
  • Lär dem fördelarna med gott uppförande.

Positiva tillämpningar som gynnar barns självkänsla

Här kommer några tips som varje familj bör ha i åtanke för att främja den hälsosamma utvecklingen av våra barns självkänsla:

Sprid tillit och affektion

Barn som känner sig älskade och värdesatta kommer att reflektera detta i sin självkänsla. Det är viktigt för dig att uttrycka ditt förtroende för vad de kan åstadkomma.

Om du hindrar dem från att utföra en aktivitet eftersom “de inte kommer att klara det”, kommer du att begränsa deras självförtroende.

Du bör också understryka värdet av ansträngning. Med andra ord lära dem att med ansträngning kan de nå alla sina mål. 

Detta bör göras på kort sikt för att bibehålla deras entusiasm. I långa loppet kommer det att lära dem vikten av uthållighet.

Lycklig familj

Låt dem försöka och misslyckas om det är nödvändigt

Barn som inte gör någonting på egen hand kommer få problem med självkänslan. Som vi nämnde tidigare, om vi inte låter dem försöka, även när de har fel, antyder det att vi inte litar på dem.

Så, hur kommer barnen att uppnå kvaliteter och förmågor om de genom sin barndom inte har tillåtits att uppnå saker på egen hand? Detta är ett tydligt exempel på hur små dagliga handlingar har en konsekvens i framtiden.

Uppmuntra engagemang

Om du aldrig lyssnar på dina barn eller rådgör med dem innan du tar beslut, kan detta ha negativa effekter på deras självkänsla. Fråga dem hur de mår, vad de tycker och vad de skulle vilja göra varje gång du tar ett beslut.

De bör också kunna välja vilka sporter de ska utöva och vilka fritidsaktiviteter de ska ta sig an. Om de inte får ta dessa beslut kommer barnen inte att ha en positiv bild av sig själva eftersom de tror att deras åsikt inte räknas.

“Säg inte ‘jag kan inte’, inte ens som ett skämt eftersom det undermedvetna inte har någon humor; det kommer att ta det bokstavligt och påminna dig varje gång du försöker.”

-Facundo Cabral –

Saker som bör undvikas för att gynna god självkänsla

Vi har redan pratat om saker vi bör göra. Det är också värt att nämna vanliga misstag som kan påverka barns självkänsla negativt. Här är några exempel:

  • Överbeskyddande: Den här typen av föräldraskap återspeglar förälderns osäkerheter. Det kan få konsekvenser såsom blyghet, beroende, inåtvändhet och brist på självförtroende.
  • Förminskning av prestationer: Värdera målen de uppnått. Säg inte att något är “väldigt enkelt” när de inte kan göra det. Du kommer att attackera deras självkänsla på två fronter.
  • Att lösa alla deras problem: Om du gör det kommer du inte tillåta dem att utveckla en förmåga att överkomma sina utmaningar på egen hand. Detta kan till och med resultera i att de känner sig inkapabla att överkomma hinder som står i deras väg.
Dömd pojke

Slutligen bör vi klarlägga att “determinism” inte existerar. Allt ovan är essentiellt för barnens skapande av självkänsla. Det finns också sätt att vända på konsekvenserna genom att värdera deras dygder.

Naturligtvis får man bättre resultat om den här processen påbörjas i barndomen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.