Hur du lär ditt barn att bli en bra person

Hur du lär ditt barn att bli en bra person
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Idag behöver världen bra människor som främjar en bättre omgivning. Som föräldrar är det vårt jobb att uppfostra vårt barn till att bli en bra person.

Den viktigaste livslånga lärdomen vi kan ge ett barn är att uppföra sig bra, ha goda värderingar och ha integritet. Ditt barn har potentialen att göra världen till en bättre plats, och behöver dig för att uppnå det.

Vägled och lär dem hur man tar ansvar.

Den värdefullaste titeln du kan få i livet är en Bra människa. Universitet delar inte ut titeln; endast dina värderingar kan göra det.

Hur du lär ditt barn att bli en bra person

Förändra dig själv

Om det finns något i ditt barns beteende som du vill förbättra ska du börja med att förändra dig själv och föregå med gott exempel.

Om du lätt blir ängslig eller irriterad är det väldigt svårt att be barn vara tålmodiga och lugna. För att ge dina barn en mer positiv attityd måste du först förbättra din egen attityd.

Lär dem vikten av motion

Hälsa är väldigt nära kopplat till ens sinnesstånd, och det är därför viktigt att ta hand om den.

En stillasittande livsstil är en av bovarna till fysiska och mentala problem. Varje cell i kroppen behöver syre, och sättet att ge dem det är via träning.

Träning är dessutom viktigt för att hålla energin och humöret uppe. Gör av med gifter i kroppen och släpp på spänningar genom att sporta eller promenera utomhus i minst 30 minuter.

Uppmuntra ditt barn att hitta något som intresserar det

Utöver skolämnen ska du bjuda in ditt barn att delta i fritidsaktiviteter. Du ska givetvis inte fylla schemat med aktiviteter. Allt som tas till det extrema är dåligt. Men en fritidsaktivitet kan vara bra för att rensa sinnet.

Konst, sport och vetenskap kan hjälpa ditt barn att utveckla olika färdigheter.

Låt dina barn prova på olika hobbyer och identifiera sådana de verkligen älskar. Aktiviteter de kan njuta av hjälper till att smida disciplin och främja bättre mental hälsa.

Visa dem vikten av att samarbeta

Aktiviteter där barn måste dela med andra barn och äldre människor lär dem att leva tillsammans med och förstå vikten av att ge stöd, vara proaktiva och uppföra sig bra.

Genom att socialisera och vara självständiga blir de mer toleranta och lär sig att respektera skillnader hos andra. Något annat som hjälper barn att utvecklas är förmågan att värdera och njuta av lagarbete.

Flicka i solnedgång

Lär dem att alltid säga “snälla” och “tack”

Från de första levnadsåren måste ditt barn lära sig vikten av av tacksamhet och uppskattning. Förmågan att se andra som jämlikar hjälper det att bli en bra person och utöva empati.

Utöver “snälla” och “tack” ska du lära ditt barn andra former av uppriktig artighet. Det hjälper dem att utvecklas i samhället och vara nöjda med sig själva.

Hjälp dem att etablera hälsosamma sociala relationer

Ett sätt att hjälpa ditt barn att bli smart, självsäkert och tolerant är att ofta låta honom socialisera. Hemma måste du visa upp vilka sorters relationer du vill att ditt barn ska ha.

Låt honom börja knyta sociala band med andra människor och berätta hur han kan bättra sig. Det är värdelöst att isolera honom för att skydda honom mot problem som kan uppstå vid interaktioner. Tvärtom måste du ge honom verktygen han behöver för att socialisera.

Betona vikten av hygien och personlig skötsel

Startpunkten för att bli en bra person är att lära sig att ta hand om sig själv. Det innebär att ta hand om sin hälsa, besöka läkaren när de behövs och hålla sig ren.

Redan tidigt i barndomen ska du berätta för barnet att han måste ha bra hygienvanor. Börja med att lära honom att tvätta händerna och borsta tänderna. Efter det kan du introducera mer komplexa vanor.

Lär ut kärlek för naturen

Med planetens miljökris är det viktigt att barn anammar en livsstil som tar hänsyn till miljön. Motivera dem att återvinna, inte slösa med vatten samt interagera med miljön på ett hälsosamt sätt. Visa dem att de kan vara en del av förändringen som mänskligheten behöver.

Barn vid tåg

Hjälp dem att skapa äkta band med andra

Med invasionen av teknologi i vardagen är det ibland svårt att skapa genuina mänskliga band. Dag efter dag ska du påminna barnen om vikten av att ge och motta fysisk tillgivenhet och att värdera andra människor som individer.

Att bli en bra person är en formativ process som kräver hängivenhet från föräldrarna, men varje ansträngning är värd det när du ser att dina barn gör världen till en bättre plats.

Världen behöver välutbildade individer, både akademiskt och etiskt, så att vi kan förbättra samexistensen och göra världen till en bättre plats att leva.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.