Obstetriskt våld är också könsbaserat våld

Obstetriskt våld är en av de många typerna av könsbaserat våld. Vad består det av och hur kan vi förhindra det?
Obstetriskt våld är också könsbaserat våld
Nelton Ramos

Granskad och godkänd av läkaren Nelton Ramos.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Obstetriskt våld, även om det ofta talas tyst om det, är också en typ av könsbaserat våld. Tyvärr har många kvinnor blivit utsatta för situationer som involverat denna typ av fysisk och känslomässig tortyr. Dessutom överskuggar denna typ av övergrepp ett av de vackraste ögonblicken i en kvinnas liv.

Smärta, hjälplöshet, indignation, ilska och sorg: dessa är bara några av de känslor som tar över då blivande mödrar i tystnad tvingas möta dessa prövningar. Varje mor tar sig an och går igenom förlossningens avsevärda smärtor av kärlek till sitt barn. Men du ska inte behöva utstå eller tolerera någon typ av våld.

Gap och skrik, utmaningar, brist på information, övergrepp och dålig praxis av alla slag är ökända element på många obstetriska avdelningar.

Av denna anledning har ett koncept med respektfyllda förlossningar under många år främjats.

Därmed är det absolut nödvändigt att veta vilka rättigheter vi har som framtida mammor. Det är viktigt att hålla sig informerad om vilka vårdmetoder som är nödvändiga och vilka som är aggressiva och kränkande. Offentliga sjukhus eller privata kliniker, det gör ingen skillnad när det kommer till denna alltmer påtagliga verklighet.

Obstetriskt våld: vad är det egentligen?

En illustration av en gravid kvinna som ligger på rygg omgiven av händerna från många läkare.
Bildkälla: Vice.com

Obstetriskt våld är helt enkelt ännu en form av könsbaserat våld. Den diskriminerar inte efter ålder eller social klass. När vi talar om den här typen av omständigheter syftar vi på många olika metoder. De sträcker sig från att neka viktig information till att injicera droger när det inte är lämpligt och utan att konsultera eller ge förvarning.

Fysiska och verbala övergrepp och onödiga kejsarsnitt kompletterar detta komplexa och smärtsamma fenomen. Det spelar ingen roll när det inträffar. Det kan ske före, under eller efter själva förlossningen.

Sanningen är att varje kvinna har rätt att njuta av en “human förlossning”, med möjligheten att själv välja och fatta beslut om sin förlossning. Det handlar om att välja det som anses vara bäst för mammans egen kropp, och de ingrepp som hon anser är nödvändiga eller inte.

“Våld är rädslan för andras ideal”
-Mahatma Gandhi-

Som vi väl vet innehåller förlossningsögonblicket stunder av extrem sårbarhet. Av denna anledning förtjänar både mödrar och nyfödda, såväl som ofödda, barn respekt och adekvat vård. Tyvärr positionerar en del vårdpersonal sig över moderns önskemål och – genom olika mekanismer – omintetgör de deras önskemål “för deras eget bästa”.

Eftersom obstetriskt våld är en typ av könsbaserat våld är också förkastligt som alla andra. Att vara tyst gör dig till en del av problemet, så var inte rädd för att rapportera det. Det är avgörande att vi bekämpar dessa övergrepp så att inga fler får uppleva att ett så avgörande och unikt ögonblick överskuggas av grymhet och slarv.

Hur bekämpar man obstetriskt våld?

En gravid kvinna som håller sin bara mage.

Om ditt barn redan har kommit till den här världen och du har blivit ännu ett offer för obstetriskt våld, lämna då in klagomål till ansvarig myndighet. Du kan dessutom samtidigt lägga fram klagomålet till de som specialiserat sig på könsbaserat våld.

Om ditt barn är på väg, glöm inte att sjukhus och kliniker i allmänhet erbjuder informationsmöten. Där får du lära känna både anläggningarna och deras vårdprotokoll. På så sätt kommer du att kunna välja den institution som du anser vara lämplig enligt dina förväntningar.

Uttryck alltid dina önskemål innan förlossningen. Läs på angående förlossningsprocessen. I vissa fall krävs det snabbt tagna professionella beslut, dessa aspekter är svåra. Alla nödvändiga förändringar måste dock förklaras i förväg, med ditt samtycke.

Även om de nekar dig så har du rätt att få sällskap vid det viktiga ögonblicket. En avslappnad, lugn och harmonisk atmosfär är avgörande under värkarna. De kan inte vid något tillfälle förbjuda dig från rörlighet och det fria valet av den position som känns bekväm för dig.

Det finns ingen anledning att ständigt underkasta sig alla irriterande vaginalundersökningar eller palpationskontroll av livmoderhalsen. Vad som vanligtvis sker för att kontrollera förlossningens status bör bli begränsat. En gång var fjärde timme räcker.

Slutligen kan kontroller, vaccinationer och tvättning vänta. Det viktigaste är att stärka anknytningen med ditt barn.  Hud-mot-hud-kontakt med ditt barn under den första timmen efter födseln är att föredra. Prioritera amning när det är möjligt och glöm aldrig att det är din förlossning och ditt barn.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.