Vad är ett humaniserat kejsarsnitt?

Vad är ett humaniserat kejsarsnitt?
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Skriven av Gladys González

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Ska du föda med kejsarsnitt? Det betyder inte att magin i detta första möte med din nyfödda måste gå förlorat. Idag ska vi prata om vad ett humaniserat kejsarsnitt är.

Varje födelse är ett unikt ögonblick som aldrig kan upprepas: mamma och barn har äntligen möjligheten att träffa varandra och få kontakt, hud mot hud, efter så många månader av väntan.

Fram till nyligen har mammor som genomgått en operation för att föda blivit direkt separerade från sina barn. Idag har saker förändrats tack vare utvecklingen av ett humaniserat kejsarsnitt som respekterar både mammans och barnets rätt att vara tillsammans.

Alla kvinnor vill njuta av moderskapet från födelsen. Och detta är vad som sker på förlossningsavdelningar där detta kirurgiska ingrepp har blivit humaniserat för att säkerställa välbefinnandet för både kvinnan och barnet. Kvinnan tillåts amma sitt barn under den första halvtimmen efter födseln.

Ett planerat kejsarsnitt

Om du vet att du ska ha ett planerat kejsarsnitt och inte har något emot att se din mage öppen, kan du be att de inte sätter upp skynken så att du kan vara med om detta oförglömliga ögonblick. Du kan även be om att inte vara så djupt bedövad.

Många mammor som har fött sina barn på det här sättet kommer inte ihåg ögonblicket på grund av effekterna av anestesin.

Du måste ha en arm fri från dropp så att du kan hålla om din lilla (placera honom eller henne på bröstet nära ditt hjärta) så att han eller hon kommer att känna sig trygg. Denna nya praxis har redan blivit genomförd i många länder sedan flera år tillbaka.

Ett exempel på detta är det humaniserade kejsarsnittprogrammet som lanserats av Avdelningen för Gynekologi och Obstetrik vid Infanta Elena de Valdemoro Universitetssjukhus i Madrid sedan 2016.

För närvarande genomgår hundratals kvinnor kejsarsnitt för att föda sina barn. Tyvärr, även i denna moderna tid, skiljer man ofta mödrar från sina barn efter födseln.

Det är viktigt för mamman att inte vara ensam under ett humaniserat kejsarsnitt

litet barn pussar stor gravidmage

I den bästa av världar kan alla blivande pappor bevittna sina barns ankomst till världen, men om det inte är möjligt bör en nära familjemedlem eller vän få följa med mamman så att hon inte känner sig ensam. Detta bidrar till att sänka hennes stressnivå.

Studier har visat att kvinnor som genomgår ett kejsarsnitt är mer benägna att bli drabbade av postpartumdepression.

Den hudkontakt som sker innan barnmorskan tar barnet för att rengöra och kontrollera är viktig för barnet. Den reglerar hans kroppstemperatur och hjärtfrekvens och han kommer att sluta gråta när han lyssnar på mammans röst. Allt detta gör att han känner sig lugn och trygg.

Många gånger, på grund av moderns fysiska tillstånd, kommer läkaren att avgöra om kejsarsnittet är nära förestående. Med ett planerat, humaniserat kejsarsnitt är allt bättre organiserat.

Om läkaren akut måste utföra operationen och det inte finns någon tid att förbereda sig för ett humaniserat kejsarsnitt, är det ändå möjligt att göra födelsen mycket lugnare om det finns med som fokus.

Humaniserat kejsarsnitt och dina rättigheter

gravid mage insvept i rosa silke

Det finns ett nätverk av kvinnor och yrkesverksamma som har samlat material med aktuella vetenskapliga artiklar och gjort dem tillgängliga för mödrar. Syftet är att ge psykologiskt och juridiskt stöd till kvinnor som har fött med kejsarsnitt eller haft traumatiska förlossningar.

Vad du har rätt till:

 • Att veta all information om syftet med och arten av varje medicinsk åtgärd, dess risker och dess konsekvenser.
 • Medicinska åtgärder måste accepteras av kvinnan som håller på att föda. Frånvaron av informerat samtycke är i sig en moralisk kränkning som du inte ska acceptera. Du har rätt att fatta beslut om din egen hälsa och kropp.
 • Rätten att välja den typ av vård som en kvinna vill ha kan hon lägga fram i ett dokument, eller ett förlossningsbrev, som du kan ge till sjukhuset i förväg så att de kan lägga den till din journal.
 • Trots att närvaron av en följeslagare vid öppningsskedet och förlossningen inte ingår i patientens rättigheter, rekommenderar Världshälsoorganisationen (WHO) denna möjlighet för moderns psykologiska välbefinnande (bekräftad vid Beijing-konferensen).
 • Dina rättigheter och barnets rättigheter är omfattade av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
 • Slutligen så har barnet rättigheter, som är framtagna av Europaparlamentet (1986). Barnet har rätt att vara ledsagat av sina föräldrar så länge som möjligt.
 • 2015 började en ny patientlag gälla i Sverige, den är framtagen för att skydda patientens rättigheter vid all vård. Inför en förlossning är det relevant att veta att den ger dig rätt till information, samtycke och val av behandlingsalternativ. Dock har du inte rätten att välja kejsarsnitt eller igångsättning om det inte är medicinsk indikerat.
 • Om en vårdinrättning inte följer patientlagen kan du vända dig till Patientnämnden i ditt län.

Förbered dig på att få träffa din bebis snart. Det kommer utan tvivel att bli det mest speciella ögonblicket i ditt liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • España, E. T., Gutiérrez, I. C., Burguillo, A. G., García, J. M. H., Cotelo, R. V., De la Hera Lázaro, C., & Pérez, M. D. L. R. O. (2013). Cesárea humanizada. Progresos de obstetricia y ginecología, 56(2), 73-78. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304501312001161
 • Cerdán-Jimenez, M. D., Carballo-Aliseda, M. D., Gómez-Fernández, M. A., Prim, F. H., Salgado-Poveda, I., & Cayuela-Font, E. (2017). Proceso de humanización de la atención a las cesáreas: instauración de un procedimiento para acompañamiento de las gestantes e inicio de la lactancia materna en quirófano. MUSAS. Revista de Investigación en Mujer, Salud y Sociedad, 2(1), 42-56. http://revistes.ub.edu/index.php/MUSAS/article/view/17599
 • Mallada, P. L., Sorio, J. M., Aguilar, M. C., Defior, S., Lumbierres, C., & Alonso, M. B. (2010). Contacto precoz y humanización de las cesáreas. Boletín de la Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria, 40(1), 19-19. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7166838

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.