Vikten av korrekt näringsintag under graviditet och amning

Korrekt korrekt näringsintag under graviditet och amning är avgörande för barnets utveckling och tillväxt och moderns hälsa.
Vikten av korrekt näringsintag under graviditet och amning

Senaste uppdateringen: 11 februari, 2024

Korrekt korrekt näringsintag under graviditet och amning är avgörande för barnets utveckling och tillväxt och moderns hälsa. En otillräcklig kost kan å andra sidan äventyra bådas hälsa. Till exempel kan en kalciumbrist orsaka problem med benbildning hos barnet och orsaka havandeskapsförgiftning hos mamman. Fortsätt läsa för att lära dig mer om detta ämne.

Effekten av korrekt näringsintag under graviditet och amning

För att bättre förstå sambandet mellan näring och graviditet och amning behöver vi förstå att moderns näringsbehov ökar i båda stadierna. För att täcka detta måste de den gravida mamman se till att få ett tillräckligt intag av energi och näringsämnen. Nedan ska vi titta närmare på effekterna av näring under dessa perioder.

Det är nyckeln till att barnet utvecklas korrekt

En balanserad kost i form av näringsämnen och energi under graviditeten är avgörande för en korrekt utveckling av barnet. En granskning publicerad av National Library of Medicine visar att att adekvat intag av folsyra hos gravida kvinnor förhindrar neuralrörsdefekter hos fostret. Det är också relaterat till en lägre förekomst av missfall och en större expansion av blodkärlen i placentan.

En annan grupp forskare visar också att ett adekvat järnintag förhindrar anemi hos modern och säkerställer tillräcklig syretillförsel till fostret.

Adekvat näringsintag säkerställer bättre fostertillväxt

Kramer och Kakumas studie över den optimala tiden för amning visar att ett adekvat näringsintag under graviditet och amning säkerställer en god fostertillväxt. Deras studie visar dessutom att barn som ammas i 6 månader löper mindre risk för att drabbas av gastrointestinala sjukdomar.

Korrekt näringsintag under graviditet och amning minskar risken för graviditetskomplikationer

Enligt en recension från 2018 om användningen av kalciumtillskott kan ett adekvat intag av detta näringsämne minska riskerna för graviditetskomplikationer. Till exempel risken att drabbas av havandeskapsförgiftning och graviditetsdiabetes.

En gravid kvinna som äter fruktsallad.
Ett balanserat protein- och energitillskott förbättrar barnets födelsevikt avsevärt.

Mammans näringsintag under graviditet och amning påverkar kvaliteten på bröstmjölken

Vad en mamma äter kan påverka bröstmjölkens sammansättning och därigenom barnets utveckling. Till exempel påverkar fettet hon konsumerar fettsyrasammansättningen i mjölken. Detta enligt bland annat en studie publicerad i tidskriften Nutrients 2019 som visar att regelbunden konsumtion av livsmedel som är en källa till omega-3, vilket är viktigt för fostrets visuella och kognitiva utveckling, ökar koncentrationen av detta ämne i bröstmjölken.

En annan observationsstudie också publicerad i Nutrients belyser också att innehållet av vitamin A och E i bröstmjölk är kopplat till moderns näringsstatus och förekomsten av dessa näringsämnen i hennes kost.

Näringsämnen att vara noga med under graviditet och amning

Enligt Stephenson, i en artikel publicerad i Lancet, är bra kost så viktig för en hälsosam graviditet och amning att den kvinnan bör börja följa detta redan innan befruktningen.

Proteiner

En studie publicerad i tidskriften Nutrition & Metabolism visar att en grupp kinesiska gravida kvinnor med lågt proteinintag lyckades öka födelsevikten på sina bebisar avsevärt. Detta inträffade när de åt mer animaliskt protein från olika typer av kött och mejeriprodukter.

Men fördelarna med protein är inte särskilt tydliga. En annan studie publicerad i tidskriften Nutrients 2022 visar å andra sidan nämligen att att proteiner från rött och vitt kött ökar risken för graviditetsdiabetes. Studien kom till denna slutsats genom att jämföra denna typ av protein med vegetabiliskt protein, mejeriprodukter och ägg.

Rekommendationen vid graviditet är 0,88 till 1,1 gram protein per kilo kroppsvikt. För spädbarn är rekommendationen 1,05 gram per kilogram. Vissa författare, som Elango och Ball et.al.,rekommenderar dock högre intag.

Folsyra

Tillskott av folsyra under graviditeten förhindrar fosterskador hos spädbarn och främjar bättre tillväxt och utveckling. Utöver detta bidrar det också till att effektivt förebygga havandeskapsförgiftning, enligt en publikation i tidskriften Biomedicines.

National Library of Medicine påminner oss om att detta vitamin (B9) finns naturligt i bröstmjölk. Därför rekommenderas kvinnor att inta 500 mikrogram per dag under amning. Under graviditeten rekommenderas 400 mikrogram under de första 3 månaderna.

Kalcium

I allmänhet rekommenderas cirka 1000 milligram kalcium per dag, eftersom det främjar bentillväxt hos barnet. Enligt en recension publicerad i Annals of The New York Academy of Sciences behövs dock ytterligare forskning.

En kvinna som ammar sitt barn.
Kalcium är viktigt för att främja bentillväxt hos spädbarn och för att upprätthålla hälsan hos moderns ben.

Järn

Datagenomgången av Cochrane och Peñas team tyder på att järntillskott under graviditeten minskar risken för anemi med 70 % och för järnbrist med 57 %. 27 milligram per dag rekommenderas under graviditet och 20 milligram under amning.

Vitamin D

D-vitamin är avgörande för kalciumabsorption och för att bibehålla benhälsa hos både mor och barn. Peruvian Journal of Gynecology and Obstetrics rekommenderade 2021 att för de områden som inte får tillräckligt med solljus bör kvinnan inta 2000 internationella enheter per dag.

Omega-3 fettsyror

Av denna grupp av fettsyror är DHA den viktigaste vid graviditet och amning. Det bidrar till utvecklingen av den visuella hälsan och korrekt psykomotorisk utveckling under de första åren av livet. Rekommendationen är 600 milligram per dag.

Kan dietister upptäcka näringsbrister?

Nutritionister kan identifiera och ta itu med näringsrelaterade hälsoproblem under graviditet och amning. Dessa specialister kan upptäcka näringsbrister och matintoleranser och rekommendera kostförändringar för att säkerställa tillräckligt näringsintag. Dessutom kan de ge vägledning för att hantera problem som graviditetsdiabetes eller graviditetsrelaterad anemi.

Rätt kost och näringsintag leder till en hälsosam graviditet och amning

Det är uppenbart, och moderna vetenskapliga studier visar det tydligt, att graviditet och amning kräver ökat energi- och näringsintag. Därför är det viktigt att hålla rätt kost och kosttillskott på adekvat nivå. Detta bidrar till ett gott hälsotillstånd hos modern och optimal tillväxt och utveckling av barnet.

Det är viktigt att få råd av behandlande läkare och nutritionist så att de kan indikera och justera varje näringsämne enligt graviditetsmånaden. Rekommendationerna för energi, protein, kalcium, järn, folsyra, vitamin D och omega-3 bör anpassas för varje enskilt fall. Kom också ihåg att en tillräcklig, varierad och balanserad kost hjälper dig till en hälsosam graviditet och amning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bzikowska-Jura, A., Czerwonogrodzka-Senczyna, A., Jasińska-Melon, E., Mojska, H., Olędzka, G., Wesołowska, A., & Szostak-Węgierek, D. (2019). The Concentration of Omega-3 Fatty Acids in Human Milk Is Related to Their Habitual but Not Current Intake. Nutrients11(7), 1585. https://doi.org/10.3390/nu11071585
 • De-Regil, L. M., Peña-Rosas, J. P., Fernández-Gaxiola, A. C., & Rayco-Solon, P. (2015). Effects and safety of periconceptional oral folate supplementation for preventing birth defects. The Cochrane database of systematic reviews2015(12), CD007950. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007950.pub3
 • Elango, R., & Ball, R. O. (2016). Protein and Amino Acid Requirements during Pregnancy. Advances in nutrition (Bethesda, Md.)7(4), 839S–44S. https://doi.org/10.3945/an.115.011817
 • Hofmeyr GJ, Lawrie TA, Atallah ÁN, Torloni MR. (2018) Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 10. Art. No.: CD001059. DOI: 10.1002/14651858.CD001059.pub5
 • Kaldygulova, L., Ukybassova, T., Aimagambetova, G., Gaiday, A., & Tussupkaliyev, A. (2023). Biological Role of Folic Acid in Pregnancy and Possible Therapeutic Application for the Prevention of Preeclampsia. Biomedicines11(2), 272. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines11020272
 • Kramer, M. S., & Kakuma, R. (2012). Optimal duration of exclusive breastfeeding. The Cochrane database of systematic reviews2012(8), CD003517. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003517.pub2
 • Machado, M. R., Kamp, F., Nunes, J. C., El-Bacha, T., & Torres, A. G. (2019). Breast Milk Content of Vitamin A and E from Early- to Mid-Lactation Is Affected by Inadequate Dietary Intake in Brazilian Adult Women. Nutrients11(9), 2025. https://doi.org/10.3390/nu11092025
 • Mejía-Montilla, Jorly, Reyna-Villasmil, Nadia, & Reyna-Villasmil, Eduardo. (2021). Consumo de micronutrientes durante el embarazo y la lactancia. Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia67(4), 00004. Epub 00 de octubre de 2021.https://dx.doi.org/10.31403/rpgo.v67i2368
 • Mother To Baby | Fact Sheets [Internet]. Brentwood (TN): Organization of Teratology Information Specialists (OTIS); 1994-. Folic Acid | Folate. 2022 Jan. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK582717/
 • Peña-Rosas, J. P., De-Regil, L. M., Garcia-Casal, M. N., & Dowswell, T. (2015). Daily oral iron supplementation during pregnancy. The Cochrane database of systematic reviews2015(7), CD004736. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004736.pub5
 • Rasmussen, B., Ennis, M., Pencharz, P., Ball, R., Courtney-martin, G., & Elango, R. (2020). Protein Requirements of Healthy Lactating Women Are Higher Than the Current Recommendations. Current Developments in Nutrition4(Suppl 2), 653. https://doi.org/10.1093/cdn/nzaa049_046
 • Stephenson, J., Heslehurst, N., Hall, J., Schoenaker, D. A. J. M., Hutchinson, J., Cade, J. E., Poston, L., Barrett, G., Crozier, S. R., Barker, M., Kumaran, K., Yajnik, C. S., Baird, J., & Mishra, G. D. (2018). Before the beginning: nutrition and lifestyle in the preconception period and its importance for future health. Lancet (London, England)391(10132), 1830–1841. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)303118.
 • Tihtonen K, Korhonen P, Isojärvi J, Ojala R, Ashorn U, Ashorn P, Tammela O.  (2022). Calcium supplementation during pregnancy and maternal and offspring bone health: a systematic review and meta-analysis. Annals of New York Academy Science, Volume1509, Issue1, Pages 23-36. Disponible en: https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.14705
 • Wu, W., Tang, N., Zeng, J., Jing, J., & Cai, L. (2022). Dietary Protein Patterns during Pregnancy Are Associated with Risk of Gestational Diabetes Mellitus in Chinese Pregnant Women. Nutrients14(8), 1623. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/nu14081623
 • Yang, J., Chang, Q., Tian, X., Zhang, B., Zeng, L., Yan, H., Dang, S., & Li, Y. H. (2022). Dietary protein intake during pregnancy and birth weight among Chinese pregnant women with low intake of protein. Nutrition & metabolism19(1), 43. https://doi.org/10.1186/s12986-022-00678-0

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.