Varför bör gravida kvinnor dricka mjölk?

Mjölk är ett mycket komplett ämne när det gäller näringsämnena den ger. Med det i åtanke kommer vi att berätta varför gravida kvinnor bör dricka mjölk.
Varför bör gravida kvinnor dricka mjölk?
Silvia Zaragoza

Skriven och verifierad av nutritionisten Silvia Zaragoza.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att upprätthålla en adekvat kost under graviditeten är mycket viktigt för barnets utveckling. Den måste ge tillräckligt med näringsämnen och vara så hälsosam som möjligt. I den meningen är det mycket viktigt för gravida kvinnor att dricka mjölk. Fortsätt läsa för att ta reda på varför.

Mjölk, en komplett rätt

Mjölk anses vara en av de största källorna till kalcium. Men den innehåller också animaliskt protein, fett, vitamin D, kalium och magnesium.

För närvarande dricker människor mindre mjölk än vad som är hälsosamt, av olika skäl. Faktum är att det rekommenderade mejeriintaget inte uppfylls ens på platser där det finns i överflöd.

En av anledningarna till att mjölken utesluts från många kostråd är att den innehåller ett socker som kallas laktos, mot vilket en stor del av världens befolkning är intolerant, om än till varierande grad. I Sverige är de flesta inte alls intoleranta mot laktos, och här dricks det också väldigt mycket mjölk, men trots det får man ofta höra kostråd som går tvärs emot denna genuina hälsofördel: en som vi faktiskt borde vara glada över. Skulle man föreslå till massajstammarna i Östafrika att de skulle dra ner på mjölken, då får man knappast annat än skratt som svar. Detta trots att de kombinerar sin omfattande mjölkkonsumtion med en medicinsk laktosintolerans. Dessutom finns det alternativ som är laktosfria eller med en låg andel av denna kolhydrat.

Mjölk är en av de mest populära mejeriprodukterna och tillsammans bidrar denna grupp till bildning, tillväxt och korrekt utveckling av skelettet. Detta är dock inte den enda fördelen du får när du dricker mjölk. Här är några fler fördelar.

En mängd olika mejeriprodukter, inklusive mjölk, yoghurt och ostar.

Tillväxten av spädbarn tyder på att gravida kvinnor behöver dricka mjölk

De allra flesta studier som analyserar fördelarna med mjölk för gravida kvinnors hälsa är inriktade på fostertillväxt. Faktum är att flera recensioner har belyst de positiva effekterna av konsumtionen av denna föda på det ofödda barnets antropometri.

Födelsevikt

Enligt en systematisk granskning som publicerades var förhållandet mellan daglig mjölkförbrukning och barnets tillväxt inte helt klarställt på grund av skillnaderna mellan de variabler som beaktades i de olika studierna. 4 av de inkluderade studierna fann dock positiva associationer.

Senare, år 2017, genomfördes en prospektiv studie med portugisiska kvinnor, publicerad i Obesity Research and Clinical Practice. Denna studie visade sambandet mellan mjölkkonsumtionen under första trimestern och ökningen av barnets vikt och huvudomkrets vid födseln.

På samma sätt fastställdes det att mer än 3 koppar om dagen hos modern ger en större viktökning hos barnet, som har att göra med proteinintaget.

Korrekt vikt vid födseln

Forskare tittar också på sambandet mellan barnets vikt vid födseln och moderns mjölkförtäring.

Å ena sidan hittade en spansk studie som publicerades i European Journal of Clinical Nutrition 2019 inga signifikanta samband mellan moderns mjölkintag och vikt vid födseln.

Å andra sidan visade en studie i Kina samma år ett betydande samband mellan mejeriintag under andra trimestern och en minskning av risken för hög eller låg vikt vid födseln.

Vikt för barnets storlek

Slutligen utvärderade andra studier vikten i förhållande till längden på barnet. Resultaten visade ett direkt samband mellan mödrarnas mjölkintag och deras barns längd. Följaktligen rekommenderar experter ett intag av 2 till 3 portioner mejeriprodukter om dagen.

Ett ultraljud av en bebis.

Hur påverkar mjölkförbrukningen risken för missfall och för tidig födsel?

År 2019 ägde en studie rum vid CEU San Pablo University i Madrid om hur mejeriförbrukningen påverkar graviditeten och risken för missfall.

Denna systematiska granskning hittade 2 studier som tittade på risken för missfall. Båda visade en skyddande effekt för detta tillstånd när konsumtion ägde rum före 12 eller 14 veckors graviditet.

Å andra sidan finns det inga belägg för att mejeriintag ökar risken för för tidiga födelser eller fosterskador.

Gravida kvinnor kan dra nytta av att dricka mjölk

Av alla ovanstående skäl är det nyttigt för gravida kvinnor att dricka mjölk samt konsumera andra mejeriprodukter i tillräckliga mängder.

Att nå den rekommenderade dagliga dosen av denna mat förhindrar låg vikt hos barnet och bidrar också till att minska risken för missfall.

Det är viktigt att komma ihåg att gravida kvinnor bara ska dricka pastöriserad mjölk, antingen röd eller grön. Detta minskar risken för matförgiftning.

En annan viktig aspekt är att undvika konsumtion av berikad eller smaksatt mjölk eftersom detta ändrar koncentrationen av näringsämnen och sänker deras kvalitet.

I allmänhet behöver du helt enkelt bara dricka ett eller två glas mjölk om dagen för att dra nytta av dess fördelar, antingen vid frukost eller mellan måltiderna. Dessutom fungerar det som en vätskekälla, eftersom 85 % av dess sammansättning är vatten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Lise Brantsæter, A; Olafsdottir, A S; Forsum, E; Olsen, S F; Thorsdottir, I (2012) Does milk and dairy consumption during pregnancy influence fetal growth and infant birthweight? A systematic literature review. Food Nutr Res, 56.
  • Abreu, S; Santos, P C; Montenegro, N; Mota, J (2017) Relationship between dairy product intake during pregnancy and neonatal and maternal outcomes among Portuguese women. Obes Res Clin Res, 11(3): 276-86.
  • Olmedo-Requena, R; Martínez-Galiano, JM; Amezcua-Prieto, C; Cano-Ibáñez, N;  Salcedo-Bellido, I; Barrios-Rodríguez, R et al (2019) Association between low dairy intake during pregnancy and small for gestational age infants. Eur J Clin Nutr, 73(12): 1642-45.
  • Pang, X; Bai, D; Cai, C; Dong, H; Zhang, Y; Lan, X et al (2020) Associations of Dairy Consumption during Pregnancy and Neonatal Birth Body Mass: a Prospective Study. Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban, 51(5): 680-4.
  • Achón, M; Úbeda, N; García-González, A; Partearroyo, T; Varela-Moreiras, G (2019) Effects of Milk and Dairy Product Consumption on Pregnancy and Lactation Outcomes: A Systematic Review- Adv Nutr, 10 (S2): 74-87.
  • Gil Gregorio, P (2013). Intolerancia a la lactosa: una patología emergente. Guía de práctica clínica elaborada por Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Disponible en: https://www.segg.es/media/descargas/Gu%C3%ADa%20de%20intolerancia%20a%20la%20lactosa%20-%20una%20patolog%C3%ADa%20emergente%20-%20mayo%202013.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.